Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

buňka uzavřená
angl: closed cell něm: geschlossene Konvektionszelle f slov: uzavretá bunka  2018
podpořila:
spolupracují: