Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

buňka uzavřená
angl: closed cell; slov: uzavretá bunka; něm: geschlossene Konvektionszelle f  2018
podpořila:
spolupracují: