Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

buňka uzavřená
angl: closed cell slov: uzavretá bunka něm: geschlossene Konvektionszelle f  2018
podpořila:
spolupracují: