Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

element srážkový
angl: precipitation element; slov: zrážkový element; něm: Niederschlagselement n  2018
podpořila:
spolupracují: