Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

teplota jasová
angl: brightness temperature; slov: radiačná teplota  2018
podpořila:
spolupracují: