Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

izomonima
čára spojující místa se stejným trváním teploty vzduchu nad nebo pod určitou hranicí.
slov: izomonima něm: Isomonime f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: