Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

izochalaza
čára spojující místa se stejným počtem krupobití za určité období.
slov: izochaláza něm: Isochalase f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: