Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

izohyomena
čára spojující místa se stejným počtem vlhkých měsíců.
angl: isohyomene; slov: izohyomena; něm: Isohyomene f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: