Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

izohyomena
čára spojující místa se stejným počtem vlhkých měsíců.
angl: isohyomene slov: izohyomena něm: Isohyomene f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: