Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

izohygroterma
čára spojující místa se stejně častým výskytem dusna, vyjádřeným počtem dusných dní za určité období.
slov: izohygroterma něm: Isohygrotherme f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: