Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

izohygromena
čára spojující místa se stejným počtem vlhkých resp. suchých měsíců v roce. Používala se při hodnocení tropického a subtropického klimatu v případě, že nebyly k dispozici podrobnější údaje o roč. rozdělení srážek.
slov: izohygromena něm: Isohygromene f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: