Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

izobary přímočaré
část tlakového pole atmosféry, v níž mají izobary přibližně přímkový průběh. I. p. se někdy považují za druh tlakového útvaru.
angl: rectilinear isobars, straight isobars; něm: geradlinige Isobaren f  0000
podpořila:
spolupracují: