Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

izalumchrona
izolumchrona – čára spojující místa se stejnou délkou osvětlení za určitý časový interval. Viz též izofota.
slov: izalumchróna něm: Isalumchrone f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: