Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

izalumchrona
syn. izolumchrona.
Termín se skládá z řec. ἴσος [isos] „stejný, rovný“, lat. lumen „světlo, svit“ a řec. χρόνος [chronos] „čas, doba“.
slov: izalumchróna; něm: Isalumchrone f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: