Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

ITCZ
slov: ITCZ něm: ITCZ f, innertropische Konvergenzzone f, ITKZ f  2014
podpořila:
spolupracují: