Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

ITCZ
slov: ITCZ; něm: ITCZ f, innertropische Konvergenzzone f, ITKZ f  2014
podpořila:
spolupracují: