Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

advekce cyklostrofická
advekce spojená s cyklostrofickým větrem.
angl: cyclostrophic advection něm: zyklostrophische Advektion f  0000
podpořila:
spolupracují: