Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

advekce cyklostrofická
advekce spojená s cyklostrofickým větrem.
angl: cyclostrophic advection; něm: zyklostrophische Advektion f  0000
podpořila:
spolupracují: