Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

IPV thinking
[ai pí ví θiŋkiŋ] – viz PV thinking.
angl: IPV thinking; slov: IPV thinking; něm: IPV-Theorie f  2014
podpořila:
spolupracují: