Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

IPV thinking
[ai pí ví θiŋkiŋ] – viz PV thinking.
angl: IPV thinking slov: IPV thinking něm: IPV-Theorie f  2014
podpořila:
spolupracují: