Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

inverze teploty vzduchu statická
teplotní inverze vznikající především vyzařováním bezvýraznějšího uplatnění dynam, a advekčních příčin. Termín lze považovat za syn. radiační inverze teploty vzduchuv širším smyslu. Viz též inverze teploty vzduchu dynamická.
angl: static inversion; něm: statische Inversion f  0000
podpořila:
spolupracují: