Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

inverze teploty vzduchu dynamická
—tepl. inverze vznikající z dyn. a advekčních příčin, tedy především v důsledku advekce, turbulence, popř. subsidence vzduchu. Patří k nim inverze teploty vzduchu advekční, frontální, subsidenční, turbulentní, resp. pasátová. V. t. inverze teploty vzduchu statická.
angl: dynamic inversion něm: dynamische Inversion f  0000
podpořila:
spolupracují: