Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

interpluviál
viz kvartér.
Termín se skládá z lat. inter „mezi“ a slova pluviál.
slov: interpluviál; něm: Interpluvial n, Interpluvialzeit f  2014
podpořila:
spolupracují: