Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

interpluviál
viz kvartér.
slov: interpluviál něm: Interpluvial n, Interpluvialzeit f  2014
podpořila:
spolupracují: