Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

infikace oblaků
angl: cloud seeding; něm: Wolkenimpfung f  0000
podpořila:
spolupracují: