Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

infikace oblaků
angl: cloud seeding něm: Wolkenimpfung f  0000
podpořila:
spolupracují: