Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

indikátor přehledový
syn. indikátor kruhového obzoru.
  0000
podpořila:
spolupracují: