Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

index zonality
podpořila:
spolupracují: