Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

index zavlažení
syn. koeficient zavlažení – tradiční označení pro některé indexy humidity.
slov: index zavlaženia  2014
podpořila:
spolupracují: