Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

index zavlažení
syn. koeficient zavlažení – tradiční označení pro některé indexy humidity.
slov: index zavlaženia  2014
podpořila:
spolupracují: