Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

index vláhový Končkův
slov: Končekov vlahový index  1993-a1
podpořila:
spolupracují: