Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

index sucha Palmerův
slov: Palmerov index sucha; něm: Palmer Ariditätsfaktor m  2014
podpořila:
spolupracují: