Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

index sucha Palmerův
slov: Palmerov index sucha něm: Palmer Ariditätsfaktor m  2014
podpořila:
spolupracují: