Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

index severoatlantické oscilace
ukazatel aktuální fáze severoatlantické oscilace, který může mít různé podoby; jejich přehled publikovali Wanner a kol. (2001). Klasický index NAO je normovaným rozdílem tlaku vzduchu redukovaného na hladinu moře mezi dvěma stanicemi. První z nich reprezentuje azorskou anticyklonu (např. Ponta Delgada na Azorských ostrovech, případně Lisabon nebo Gibraltar), druhá islandskou cyklonu (nejčastěji Reykjavik). Novější varianty indexu hodnotí tlakové pole v dané oblasti, přičemž využívají pokročilé statistické metody, např. analýzu hlavních komponent.
angl: North Atlantic Oscillation Index; slov: index severoatlantickej oscilácie; něm: Index der nordatlantischen Oszillation m, NAO-Index m  2014
podpořila:
spolupracují: