Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

impakt faktor
míra pro kvantit. vyjádření rychlosti vnikání stud. vzduchu (v podobě studené fronty) do prostředí vzduchu rel. teplejšího. Vypočítává se jako součet rychlosti postupu stud. fronty a záporně vzaté složky vektoru gradientového větru  v teplém sektoru cyklony  rovnoběžné se směrem postupu zmíněné fronty. I. f. lze použít jako parametru charakterizujícího jednu z podmínek pro rozvoj turbulence na stud. frontě.
angl: impact factor; něm: Impakt-Faktor m  0000
podpořila:
spolupracují: