Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

hyetoantipleión
viz meión.
  0000
podpořila:
spolupracují: