Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

húlava frontální
viz húlava
něm: Böenfront f  0000
podpořila:
spolupracují: