Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

hranice mrazu
dělicí čára nebo plochamezi oblastmi s výskytem mrazu a oblastmi bez mrazu; chápe se buďhoriz. (na mapách), nebo vert. (na řezech atmosférou). Její poloha závisína zeměp. šířce, nadmořské výšce, roč. a denní době, na rozložení pevnin aoceánů a na rozložení vzduchových hmot. Rozlišuje se hranice mrazu okamžitá aklimatická, nazývaná též absolutní, která ohraničuje prostory, v nichžse vůbec nevyskytují teploty nižší než 0 °C.
angl: frost line; něm: Frostgrenze f  0000
podpořila:
spolupracují: