Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

hladina barická
méně vhodné označení pro izobarickou hladinu. Viz též hladina tlaková.
angl: isobaric level, isobaric surface slov: barická hladina něm: isobare Fläche f rus: барический уровень  1993-a1
podpořila:
spolupracují: