Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

hladina barická
méně vhodné označení pro izobarickou hladinu. Viz též hladina tlaková.
angl: isobaric level, isobaric surface; slov: barická hladina; něm: isobare Fläche f; rus: барический уровень  1993-a1
podpořila:
spolupracují: