Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

heliotermometr Vallotův
přístroj pro přibližné měření teploty pod vzorkem černé tkaniny, vystavené přímému slunečního záření.
angl: Vallot heliothermometer něm: Vallot-Heliothermometer n  0000
podpořila:
spolupracují: