Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

heliotermometr Vallotův
přístroj pro přibližné měření teploty pod vzorkem černé tkaniny, vystavené přímému slunečního záření.
angl: Vallot heliothermometer; něm: Vallot-Heliothermometer n  0000
podpořila:
spolupracují: