Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

hazard hydrometeorologický
nevh. označení pro hydrometeorologické ohrožení.
  2016
podpořila:
spolupracují: