Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

hazardy hydrometeorologické
nevhodné označení pro hydrometeorologická ohrožení.
  2016
podpořila:
spolupracují: