Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

hazard hydrometeorologický
nevhodné označení pro hydrometeorologické ohrožení.
  2016
podpořila:
spolupracují: