Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

halo Celliniho
slov: Celliniho halo něm: Heiligenschein m fr: heiligenschein m  2014
podpořila:
spolupracují: