Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

halo Celliniho
slov: Celliniho halo; něm: Heiligenschein m; fr: heiligenschein m  2014
podpořila:
spolupracují: