NÁVOD K POUŽITÍ eMS

  
  
 

Základní práce se slovníkem:


Levý panel - Nabídky:

Při najetí myší na položku nabídky se položka zabarví červeně. Aktivní odkaz, tj. aktivní položka nabídky, je červená. K původní barvě se můžete vrátit kliknutím kdekoliv na volném místě levého panelu. Po kliknutí na položku nabídky ÚVODNÍ INFORMACE se ve středním panelu objeví požadovaný text. Po kliknutí na písmeno v tabulce VÝKLAD se ve středním panelu objeví požadovaný text výkladového slovníku. Po kliknutí na položku nabídky REJSTŘÍKY se v pravém panelu objeví požadovaný rejstřík.
Ve verzi eMS 1.0 je dostupný aktualizovaný český a anglický rejstřík.


Střední panel - Výklad:

Základní informační panel, který dosáhnete z nabídek ÚVODNÍ INFORMACEVÝKLAD v levém panelu. Obsah panelu změníte kliknutím na jinou položku nabídek.
Kurzíva v explikaci vyznačuje odkaz na heslo (viz rejstřík). Označení ve tvaru 1993-xX na konci každé explikace vyjadřuje stupeň aktualizace hesel z MS(1993) podle schématu:


 Explikace
nerevidovaná
revize přislíbena
původní text form. upravená věcně upravená
Termín převzatý 1993-a0 1993-a1 1993-a2 1993-a3
Termín upravený 1993-b0 1993-b1 1993-b2 1993-b3

Nová hesla jsou označena rokem zavedení do eMS (2014, ...).Pravý panel - Rejstříky:

Rejstříky jsou dosažitelné z nabídky REJSTŘÍKY TERMÍNŮ v levém panelu. Z rejstříků lze kliknutím na termín (po najetí myší se zbarví červeně) dosáhnout odpovídající výkladové heslo ve středním panelu.


Vyhledávání:

Kromě vyhledávání v abecedně řazených rejstřících lze použít i vyhledávání v prohlížečích dostupné stiskem kombinace kláves Ctrl+F.


Pořadí hesel v eMS:

Abecední pořadí českých hesel v eMS je určeno hlavním významovým podstatným jménem (substantivem) a při shodnosti významového substantiva dále podle doprovodného adjektiva. Byl tedy zachován postup z prvního vydání meteorologického slovníku (MS 1993) a na základě zkušeností s vyhledáváním nebylo zvoleno řazení podle termínu v doslovném znění (viz např. anglické řazení v Meteorological Glossary, 1991).
Příklady:

  • termín selektivní absorpce záření je uveden a zařazen jako absorpce záření selektivní
  • termíny ageostrofická advekce a geostrofická advekce, studená advekce, teplá advekce jsou řazeny v pořadí advekce ageostrofická, advekce geostrofická, advekce studená, advekce teplá
  • termín sekundární organické aerosoly je zařazen jako aerosoly organické sekundární
  • termín Michelsonův bimetalický aktinometr je zařazen jako aktinometr bimetalický MichelsonůvPowered by MathJax - Pro zobrazování vzorečků je ve slovníku použita knihovna skriptů MathJax. Vzhledem k zavedení skriptu Vás může stránka vyzvat k povolení zablokovaného obsahu, který se nemusíte bát povolit. Stránka pak bude interpretovat vzorečky zadané pomocí MathML skriptem MathJax (více info www.mathjax.org).