AUTORSKÝ KOLEKTIV eMS

 

Autorský kolektiv prvního vydání Meteorologického slovníku výkladového a terminologického

 

Terminologická skupina ČMeS

 

prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra fyziky atmosféry

 

doc. RNDr. Josef Brechler, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra fyziky atmosféry

 

RNDr. Radmila Brožková, CSc.

Český hydrometeorologický ústav

 

RNDr. Eva Červená

Český hydrometeorologický ústav

 

Mgr. Martina Francová (od 01/2015)

Český hydrometeorologický ústav

 

doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra fyziky atmosféry

 

doc. RNDr. Iva Hůnová, CSc.

Český hydrometeorologický ústav
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí

 

RNDr. Marek Kašpar, Ph.D.

Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i.

 

RNDr. Josef Keder, CSc. (do 01/2016)

Český hydrometeorologický ústav

 

RNDr. Ladislav Metelka, Ph.D.

Český hydrometeorologický ústav

 

RNDr. Miloslav Müller, Ph.D.

Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i.

 

RNDr. Luboš Němec

Český hydrometeorologický ústav

 

RNDr. Petr Novák, Ph.D.

Český hydrometeorologický ústav

 

doc. RNDr. Daniela Řezáčová, CSc. (vedoucí TS)

Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i.

 

RNDr. Pavel Sedlák, CSc.

Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i.

 

RNDr. Martin Setvák, CSc.

Český hydrometeorologický ústav

 

RNDr. Pavla Skřivánková

Český hydrometeorologický ústav

 

doc. RNDr. Zbyněk Sokol, CSc.

Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i.

 

RNDr. Bohumil Techlovský

Český hydrometeorologický ústav

 

RNDr. Radim Tolasz, Ph.D.

Český hydrometeorologický ústav

 

RNDr. Karel Vaníček, CSc. (do 03/2015)

Český hydrometeorologický ústav

 

Mgr. Ondřej Vlček (od 10/2015)

Český hydrometeorologický ústav

 

RNDr. Petr Zacharov ml., Ph.D.

Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i.

 

Mgr. Michal Žák, Ph.D.

Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra fyziky atmosféry

 

Extermí spolupracovníci

 

Ing. Jiří Bednařík

Český hydrometeorologický ústav

 

Ing. Dalia Burešová , CSc.

Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i.

 

Ing. Jaroslav Fišák, CSc.

Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i.

 

doc. Ing. Ondřej Fišer, CSc.

Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i.

 

Ing. Miroslav Flajšman

Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad Ministerstva obrany ČR

 

Mgr. Vladimír Fuka

Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra fyziky atmosféry

 

Mgr. Hanslian David, Ph.D.

Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i.

 

Mgr. Jan Jirák

Český hydrometeorologický ústav

 

Alexander Petrovič Kac

Rosgidromet, Moskva, Rusko

 

Ing. Ivan Kain

Český hydrometeorologický ústav

 

Ing. Ivan Kott

Český hydrometeorologický ústav

 

Ing. Věra Kožnarová, CSc.

Český hydrometeorologický ústav
Česká zemědělská univerzita, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra agroekologie a biometeorologie

 

RNDr. Jan Kráčmar

Řízení letového provozu ČR

 

Ing. Petr Kuča

Státní ústav radiační ochrany

 

Doc. Michail Aleksandrovič Lokoščenko

Moskevská státní univerzita M. V. Lomonosova, Fakulta geografie, Katedra meteorologie a klimatologie, Moskva, Rusko

 

Ing. Martin Možný, Dr.

Český hydrometeorologický ústav

 

doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.

Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra fyziky atmosféry

 

Ing. Petr Rulík

Státní ústav radiační ochrany

 

Ing. Natalya Shustova

Český hydrometeorologický ústav

 

RNDr. Eva Schoberová

Řízení letového provozu ČR

 

RNDr. Milan Šálek, Ph.D.

Český hydrometeorologický ústav

 

RNDr. František Šopko

Český hydrometeorologický ústav

 

Mgr. Stanislav Racko

Český hydrometeorologický ústav

 

David Rýva

Český hydrometeorologický ústav

 

Doc. Ing. Miroslav Trnka, PhD.

Mendelova univerzita v Brně a Centrum výzkumu globální změny AV ČR v.v.i.

 

Ing. René Tydlitát

Úřad pro civilní letectví

 

RNDr. Anna Valeriánová

Český hydrometeorologický ústav

 

Ing. Tomáš Vráblík

Český hydrometeorologický ústav