REJSTŘÍK TERMÍNŮ

VE SLOVENŠTINĚ


A

 
Abbotov pyrheliometer so strieborným diskom
ablácia
absolútna amplitúda
absolútna barická topografia
absolútna denná amplitúda
absolútna instabilita ovzdušia
absolútna izohypsa
absolútna mesačná amplitúda
absolútna optická hmota atmosféry
absolútna stabilita atmosféry
absolútna súradnicová sústava
absolútna teplotná stupnica
absolútna transformácia vzduchovej hmoty
absolútna vlhkosť vzduchu
absolútna vorticita
absolútne čierne teleso
absolútne denné maximum
absolútne denné minimum
absolútne maximum
absolútne mesačné maximum
absolútne mesačné minimum
absolútne minimum
absolútny vlhkomer
absorpcia žiarenia
absorpčná funkcia
absorpčné pásy vodnej pary
absorpčný faktor
absorpčný koeficient
absorpčný vlhkomer
adiabata
adiabatická atmosféra
adiabatická ekvivalentná potenciálna teplota
adiabatická ekvivalentná teplota
adiabatická expanzia
adiabatická rovnováha
adiabatická vlhká potenciálna teplota
adiabatická vlhká teplota
adiabatické ohriatie
adiabatické ochladzovanie
adiabatický dej
adiabatický diagram
adiabatický teplotný gradient
adjungovaný model
advekcia
advekčná búrka
advekčná hmla
advekčná instabilita ovzdušia
advekčná inverzia teploty vzduchu
advekčná teória cyklogenézy
advekčná tlaková tendencia
advekčne dynamická teória cyklogenézy
advekčné ochladzovanie
advekčne otepľovanie
advekčne-radiačná hmla
aerodynamický anemometer
aerogram
aeroióny
aeroklimatológia
aerológia
aerologická mapa
aerologická stanica
aerologické meranie
aerologické observatórium
aerologické pozorovanie
aerologické výstupy lietadlami
aerologický diagram
aerologický rez
aerologický výstup
aeronómia
aeroplanktón
aerostat
ageostrofická advekcia
ageostrofická vorticita
ageostrofické prúdenie
ageostrofický vietor
agregácia
agroklimatológia
agroklimatologická rajonizácia
agrometeorológia
agrometeorologická predpoveď
agrometeorologická predpoveď
agrometeorologická stanica
agrometeorologická stanica
agrometeorologické observatórium
agronomické sucho
Aitkenov počítač jadier
Aitkenove častice
Aitkenove jadrá
akcelerometer
akčné centrum atmosféry
akčný stred atmosféry
aklimatizácia
aktinograf
aktinogram
aktinometer
aktinometria
aktinometrické meranie
aktívna primárna rádiolokácia
aktívna prímes
aktívna sekundárna rádiolokácia
aktívna teplota
aktívna vrstva
aktívny družicový rádiometer
aktívny front
aktívny povrch
aktuál
aktuálna izoterma
aktuálne počasie
aktuálny čas pozorovania
akumulácia snehu
akumulačný mód
akustická sondáž ovzdušia
akustická virtuálna teplota
akustický lokátor
akustický teplomer
albedo
albedo Zeme
albedometer
album oblakov
aleutská cyklóna
Alisovova klasifikácia klímy
Allardov vzťah
Allardov zákon
alobarický vietor
alohyptický vietor
altimeter
altocumulus
altostratus
Amagatov a Leducov zákon
Ambleov diagram
ambulantné terénne meteorologické meranie
amplitúda meteorologického prvku
amplitúda nárazu vetra
amplitúda prúdu blesku
anabatický vietor
anafront
analobara
analýza počasia
analýza synoptických máp
analýza tlakového poľa
analýza vzduchových hmôt
analyzovaná mapa
anelastická aproximácia
anelastické rovnice
anemobiagraf
anemograf
anemogram
anemoklinograf
anemoklinometer
anemometer
anemometer s doskou
anemometria
anemometrická miska
anemometrická výška
anemometrický stožiar
anemorumbometer
anemoskop
aneroid
aneroidový barograf
aneroidový tlakomer
Ängströmov pyrgeometer
Ängströmov pyrheliometer
Ängströmov vzorec
Ängströmova stupnica
anizotropná turbulencia
anjelské echo
anjelský odraz
anomália potenciálnej vorticity
anomálna počuteľnosť
anomálne šírenie elektromagnetických vĺn v atmosfére
anomálne šírenie zvuku
ansámblová predpoveď počasia
antarktická anticyklóna
antarktická klíma
antarktický front
antarktický vzduch
antibarické prúdenie
antibarický vietor
anticyklogenéza
anticyklolýza
anticyklóna
anticyklonálna cirkulácia
anticyklonálna situácia
anticyklonálna vorticita
anticyklonálne počasie
anticyklonálne prúdenie
anticyklonálne stáčanie vetra
anticyklonálne zakrivenie izobár alebo izohýps
anticyklonálny föhn
anticyklonálny strih vetra
antihélium
antimonzún
antipasát
antipleión
antiselénium
antisolárny bod
antitriptický vietor
antropogénne faktory klímy
aplikovaná klimatológia
aplikovaná klimatológia
aplikovaná meteorológia
aplikovaná meteorológia
Appletonova vrstva
aprílové počasie
aproximácia tenkej vrstvy
aquaplaining
Arago-Davyho pyranometer
Aragov bod
arcus
aridita klímy
aridná klíma
aridná oblasť
aridný faktor
arktická anticyklóna
arktická klíma
arktická oscilácia
arktický deň
arktický front
arktický vzduch
arktický zákal
ascendent
asimilácia meteorologických údajov
aspiračný teplomer
aspiračný termograf
astrometeorológia
astronomická teória paleoklímy
astronomické faktory klímy
astronomicky možné trvanie slnečného svitu
astronomický súmrak
atlantik
Atlas horských mraků
atlas podnebia
atmometer
atmosféra
atmosféra Zeme
atmosférická akustika
atmosférická elektrina
atmosférická ionizácia
atmosférická optika
atmosférická porucha
atmosférická refrakcia
atmosférické ionty
atmosférické javy
atmosférické okno
atmosférické slapy
atmosférické úkazy
atmosférické zrážky
atmosférický aerosol
atmosférický front
atmosférický hvizd
atmosférický planktón
atmosférický prach
atmosférický tlak
atmosférický vlnovod
atmosfériky
aureola
autobarotropná atmosféra
autokonvekcia
autokonvekčný gradient
autokonvekčný teplotný gradient
autokonverzia
automatická meteorologická stanica
automatické vysielanie informácií o letiskách a ich meteorologických podmienkach
automatický člnkový zrážkomer
automatický meriaci systém
automatický váhový zrážkomer
automatizácia v meteorológii
automatizovaná linka pre predpoveď počasia
automatizovaná meteorologická stanica
Avogadrov zákon
azorská anticyklóna

B

 
babie leto
Babinetov bod
Babinetov vzorec
baguio
bahnitý dážď
balančná rovnica
balneoklimatológia
baltská jar
bar
barančeky, baránky, barance
barická hladina
barická topografia
barické maximum
barické minimum
barické pole
barické prúdenie
barické sedlo
barický gradient
barický stred
barický stupeň
barický útvar
barický vietor
barický zákon vetra
bariérová teória cyklogenézy
barograf
barogram
baroklinita
baroklinná atmosféra
baroklinná instabilita
baroklinná predpoveď
baroklinný model
barometer
barometria
barometrická formula
barometrická nivelácia
barometrická trubica
barometrické meranie výšok
barometrický gradient
barometrický normál
barometrický tlak
barometrický vzorec
barotermometer
barotrópia
barotropná atmosféra
barotropná instabilita
barotropná predpoveď
barotropný model
barya
Beaufortova stupnica vetra
Beerov zákon
Bemporadov vzorec
Bénardova bunka
Bénardova konvekcia
bergenská meteorologická škola
Bergeronova-Findeisenova teória vzniku zrážok
Bergova klasifikácia klímy
berk
berlínsky fenomén
bermudská anticyklóna
Bersonove západné vetry
bezmrazové obdobie
bezoblačná konvekcia
beztvará námraza
bezvetrie
bezzrážkové obdobie
bezzrážkový deň
biela dúha
bilancia dlhovlnného žiarenia
bilancia krátkovlnného žiarenia
bilancia pôdnej vody
bilancia slnečného žiarenia
bilancia tepla
bilancia zemského žiarenia
bilancia žiarenia
bilancia žiarenia atmosféry
bilancometer
bimetál
bimetalický teplomer
bioklíma
bioklimatológia
bioklimatológia človeka
bioklimatológia rastlín
bioklimatológia zvierat
biometeorológia
biometeorologická predpoveď
biosféra
biotropia počasia
Bishopov kruh
Bjerknesova cirkulačná teoréma
blana studeného vzduchu
blanový vlhkomer
blesk
bleskozvod
blizard
blízka búrka
blízke infračervené žiarenie
blokovanie
blokujúca anticyklóna
blýskavica
bočná refrakcia
bočné slnko
bočné zrkadlenie
bočný lalok antény
bočný mesiac
bočný vietor
bod mrznutia
bod sublimácie
bod topenia
bod varu
bodovanie počasia
bodový výboj
bologram
bolometer
bóra
boreál
boreálná klíma
Bouguerov vzorec
Bouguerov zákon
Bourdonova trubica
Boussinesqova aproximácia
bow echo
Bowenov pomer
Boyleov a Mariotteov zákon
Boyleov zákon
brázda nízkeho tlaku vzduchu
brázda v tvare V
breva
Brewerov spektrofotometer
Brewsterov bod
bright-band
Brinellov prístroj
bríza
brízová cirkulácia
Brockenské spektrum
Brockenské strašidlo
Brockenský prízrak
Bruntov vzorec
Bruntova-Vaisalova frekvencia
BUFR
bulletin meteorologických správ
bunková cirkulácia
buran
burga
búrka
búrka
búrka na stanici
búrka studeného frontu
búrka teplého frontu
búrka vo vnútri vzduchovej hmoty

Z

 
zimná búrka
búrková anticyklóna
búrková bunka
búrková elektrina
búrkové zrážky
búrkový golier
búrkový nos
búrkový oblak
búrkový pelengátor
búrlivý vietor
Buys-Ballotov zákon
Buys-Ballotovo pravidlo

C

 
calvus
CAPE
capillatus
castellanus
ceilometer
celková poveternostná situácia
celková snehová pokrývka
celková výška snehovej pokrývky
celková vzostupná sila balóna
celkové osvetlenie
celkové žiarenie Zeme
celkový tlak
celkový výboj blesku
celkový výpar
Celliniho halo
celulárna konvekcia
Celziova teplota
Celziova teplotná stupnica
centrálna cyklóna
centrálne predpovedné pracovisko
ceraunometer
ciachovanie
CIN
cirkulácia
cirkulačná bunka
cirkulačné faktory klímy
cirkulačné modely klímy
cirkulačný typ
cirkumglobálne žiarenie
cirkumpolárna mapa
cirkumpolárny vír
cirkumsolárne žiarenie
cirkumzenitálny oblúk
cirokumulus
cirostratus
cirrocumulus
cirrostratus
cirrus
cítené teplo
cítené teplo
civilizačná klíma
Clapeyronov vzorec
Clapeyronova rovnica
Clausius-Clapeyronova rovnica
CLIMAT
congestus
Conradov index
Copernicus
cordonazo
Coriolisov parameter
Coriolisova sila
Coriolisovo zrýchlenie
CREX
cumulonimbus
cumulus
cumulus „industrialis
cyklogenetický bod
cyklogenéza
cyklolýza
cyklón
cyklóna
cyklonálna cirkulácia
cyklonálna situácia
cyklonálna vlna
cyklonálna vorticita
cyklonálne počasie
cyklonálne prúdenie
cyklonálne stáčanie vetra
cyklonálne zakrivenie izobár alebo izohýps
cyklonálne zrážky
cyklonálny strih vetra
cyklostrofické prúdenie
cyklostrofický vietor

Č

 
čas
časová značka
časový vertikálny rez atmosférou
čelo studeného vzduchu
čerenie dymovej vlečky
čerstvý vietor
červený dážď
červený sneh
Česká bioklimatologická spoločnosť
Česká meteorologická spoločnosť
Československá meteorologická spoločnosť pri ČSAV
Český hydrometeorologický ústav
čiara difluencie
čiara frontu
čiara húľav
čiara instability
čiara konfluencie
čiara rovnováhy
čiara strihu vetra
čiarový blesk
čiastkový výboj blesku
čidlo
čierna búrka
činiteľ
činúk
čistá atmosféra
čistota ovzdušia
čistý vzduch
čľapkanica
členitosť reliéfu zemského povrchu

D

 
Daltonov zákon
dátumy nástupu a ukončenia charakteristických teplôt
dážď
dážď hnaný vetrom
dažde rovnodennosti
daždivá mierna teplá klíma
daždivá tropická klíma
dážďomer
dažďová kopa
dažďová kvapka
dažďová sloha
dažďový faktor
dBZ
de Martonneov index aridity
Deaconov vetikálny profil vetra
debriefing
deficit teploty rosného bodu
deficit vlhkosti pôdy
deformačné pole
deformačný teplomer
deformačný tlakomer
dej
dekáda
dekádna pacifická oscilácia
Dellingerov jav
delta frontálnej zóny
demarkačná čiara
deň s búrkou
deň s dažďom
deň s tropickou nocou
deň so snehovou pokrývkou
deň so snežením
deň so zrážkami
dendroklimatológia
denná amplitúda
denná koncentrácia znečisťujúcich látok v ovzduší
denné maximum
denné minimum
denné osvetlenie
dennostupeň
dennostupeň
denný chod meteorologického prvku
denný priemer meteorologického prvku
denný úhrn meteorologického prvku
depegram
depolarizácia elektromagnetických vĺn
depozícia
depozičné jadrá
depresia
depresia horizontu
derecho
deskriptor
destilačný pyranometer
desublimácia
detekcia bleskov
detektor počasia
diagnostické rovnice
diagnóza počasia
diagram komfortu
diagram rozptýleného svetla
diaľková detekcia meteorologických javov
diaľková detekcia Zeme
diaľková väzba
diaľkové meteorologické meranie
diaľkový prieskum Zeme
diaľkový teplomer
diamantový prach
diferenciálny aktinometer
difluencia
difluentné prúdenie
difúzna rovnováha
difúzne svetlo
difúzne žiarenie
difúzometer
difúzosféra
Dinesov anemometer
disperzné aerosoly
disperzné podmienky
dištančné meranie
dištančný teplomer
divergencia prúdenia
divergenčná teoréma
divergenčná teória cyklogenézy
divergenčný potenciál
divergentné prúdenie
divergujúce prúdenie
dlhá vlna
dlhodobá predpoveď počasia
dlhodobo zamrznutá pôda
dlhovlnné žiarenie
dĺžka slnečného svitu
doba dažďov
doba ľadová
doba odberu
doba platnosti predpovede
doba polovičných zrážok
doba slnečného svitu
doba sucha
doba vzorkovania
dobrovoľnícka stanica
Dobsonov spektrofotometer
Dobsonova jednotka
dohľadnosť
dohľadomer
doldrums
doplnková klimatologická stanica
doplnkové meteorologické pozorovanie
dopplerovský meteorologický rádiolokátor
dosť čerstvý vietor
dotyčnicové oblúky
dotykové napätie
dotykové oblúky
Doveho zákon
downburst
dráha vetra
dráhová dohľadnosť (RVR)
dráhy anticyklón
dráhy cyklón
draková sondáž
dropsonda
drsná klíma
drsnosť klímy
drsnosť povrchu
drsnosť zimy
druh frontu
druh zrážok
druhá tropopauza
druhotná cirkulácia
druhy oblakov
družicová detekcia bleskov
družicová meteorológia
družicová snímka
družicová sondáž atmosféry
družicové meteorologické meranie
dúha
dúha na pozadí hmly
dúha okolo Slnka
duplicatus
dusno
dusný deň
Duvdevaniho rosomerná doštička
dvojpilotáž
dvojročný cyklus
dvojzložková veterná smerovka
D-vrstva
dym
dymno
dymová čiapka
dymová vlečka
dynamická anticyklogenéza
dynamická anticyklóna
dynamická brázda nízkeho tlaku vzduchu
dynamická klimatológia
dynamická konvekcia
dynamická meteorológia
dynamická rýchlosť
dynamická transformácia vzduchovej hmoty
dynamická turbulencia
dynamická výška
dynamické modely klímy
dynamické ochladzovanie
dynamické otepľovanie
dynamický meter
dynamický tlak
dynamika atmosféry
dynamika frontu
dynamika oblakov
dýzové prúdenie
dýzové prúdenie v hraničnej vrstve
dýzový efekt

E

 
Eckertovo číslo
eddy kovariančný systém
efektívna klasifikácia klímy
efektívna plocha rozptylu meteorologického cieľa
efektívna rádiolokačná odrazivosť
efektívna teplota
efektívna vlhkosť
efektívna výška komína
efektívne možné trvanie slnečného svitu
efektívne vyžarovanie
efektívne vyžarovanie zemského povrchu
efektívne zrážky
efektívne žiarenie
efektívny polomer Zeme
efektívny pyranometer
Ekmanova špirála
ekoklíma
ekoklimatológia
ekológia
ekologická klimatológia
ekvatoriálná klíma
ekvatoriálny vzduch
ekviplúva
ekvipotenciálna hladina
ekvipotenciálna plocha
ekvipotenciálna teplota
ekvivalentná rádiolokačná odrazivosť
ekvivalentná teplota
ekvivalentne barotropná hladina
ekvivalentný polomer častíc
El Niño
elektrická vodivosť vzduchu
elektrické pole v atmosfére
elektrický anemometer
elektrický gradient
elektrický teplomer
elektrický vlhkomer
elektrina pokojného ovzdušia
elektromagnetické žiarenie
elektromagnetický obzor
elektrometeor
elektrosonda
Eliášove svetlo
emagram
emisia
emisivita
energetická bilancia
energetické bilančné modely klímy
energetický diagram
energia turbulencie
energia vetra
energia žiarenia
energotop
ENSO
entalpia
entropia
epizóda sucha, obdobie sucha
ESA
estegram
etézie
etéziová klíma
EUCOS
Eulerov vietor
Eulerove rovnice
EUMETCast
EUMETNET
EUMETSAT
Európska meteorologická spoločnosť
európsky monzún
euryklimagénne vplyvy
euryklimagénny faktor
evaporácia
evaporimeter
evaporimetria
evapotranspirácia
evapotranspirometer
E-vrstva
exhalácie
exosféra
expozícia meteorologických prístrojov
expozičná klíma
expozičný index
expozičný index AOT40
extinkcia
extinkčný koeficient
extrémne hodnoty meteorologického prvku
extrémne teploty vzduchu
extrémny teplomer
extrémy
extrémy rýchlosti vetra
extrémy teploty vzduchu
extrémy tlaku vzduchu
extrémy zrážok, zrážkové extrémy

F

 
F1-vrstva
F2-vrstva
Fahrenheitova teplotná stupnica
faksimile
faksimilová mapa
farba oblohy
farebný sneh
fatamorgána
Faustov index
fenofáza
fenogram
fenológia
fenologická fáza
fenologická mapa
fenologická predpoveď
fenologická stanica
fenologické pozorovanie
fenologické ročné doby
Ferrelov vzorec
Ferrelov vzťah
Ferrelova bunka
Ferrelova rovnica
fialová žiara
fibratus
filtrácia meteorologického šumu
firn
firnová čiara
fiška
floccus
Flohnova klasifikácia klímy
fluktuácia klímy
föhn
föhn
föhnová medzera
föhnová oblasť
föhnová vlna
föhnové okno
föhnový efekt
föhnový múr
föhnový oblak
föhnový val
footprint toku v atmosfére
formula
Fortinov tlakomer
fotochemický smog
fotometeor
fotometer
fotometria
fotosynteticky aktívne žiarenie
Fourierove zákony
fractocumulus
fractostratus
fractus
frekvenčné mikrovlnné pásma K, X, C, S, L
frigorigraf
frigorimeter
frikčná rýchlosť
front
front húľav
frontálna analýza
frontálna búrka
frontálna cyklóna
frontálna hmla
frontálna inverzia teploty vzduchu
frontálna oblačnosť
frontálna plocha
frontálna porucha
frontálna vlna
frontálna zóna
frontálne pásmo
frontálne počasie
frontálne rozhranie
frontálne zrážky
frontálny oblačný systém
frontálny systém
frontogenetické pole
frontogenéza
frontolýza
Froudeho číslo
fujak (chujava, víchor, metel, kúrňava)
fujak (chujava, víchor, metel, kúrňava)
fujavica
fujavica
Fujitova stupnica
funkcia priepustnosti
fytobioklimatológia
fytofenológia
fytoklíma
fytoklimatológia
fyzická klíma
fyzika atmosféry
fyzika oblakov a zrážok
fyzikálna meteorológia
fyzikálne modelovanie
fyzikálny výpar
fyziologické sucho
fyziologický výpar

G

 
GAFOR
GAMET
garmsil
garua
Gay-Lussacov zákon
geligraf
generalizovaná vertikálna rýchlosť
genetická klasifikácia klímy
genetická klasifikácia oblakov
genéza klímy
genéza klímy
genitus
geodynamická výška
geografická klasifikácia dýzového prúdenia
geografická klasifikácia vzduchových hmôt
geografické faktory klímy
geomorfologická klasifikácia klímy
geopotenciál
geopotenciálna hladina
geopotenciálna plocha
geopotenciálna výška
geopotenciálny meter
geosféra
geostacionárna meteorologická družica
geostrofická advekcia
geostrofická mierka
geostrofická rýchlosť vetra
geostrofická turbulencia
geostrofická vorticita
geostrofické pravítko
geostrofické prúdenie
geostrofický vietor
geosynchrónna meteorologická družica
geotermický gradient
geotermický stupeň
Gibbsov potenciál
gibli
glaciál
glaciálna anticyklóna
glaciálná klíma
glaciálny vietor
glacioklimatológia
globálná klíma
globálne slnečné žiarenie
globálne znečistenie ovzdušia
globálny model predpovede počasia
globálny ozónový observačný systém
glória
gloriola
GOES
Gorczyńského index
graden
graden pre klimatizáciu
gradient
gradient elektrického potenciálu v atmosfére
gradient vetra
gradientové prúdenie
gradientový vietor
gravitačná sila
gravitačné vlny
gravitačný vietor
Greenlerove oblúky
GRIB
GRID
Grosswetterlage
guľový blesk
guľový pyranometer
gust front

H

 
haboob
Hadleyova bunka
hádzanie lietadla
hakim
hákovité echo
halo 22°
halo 46°
halové javy
halový stĺp
Hannov vzorec pre pokles tlaku vodnej pary s výškou
Hannov vzorec pre redukciu teploty vzduchu
harmattan
Hastingsove oblúky
havajská anticyklóna
heatburst
heiligenschein
heliograf
heliogram
heliotermometer
Helmholtzova instabilita
Helmholtzove vlny
Hennigov vzorec
Herlofsonov diagram
heterogénna nukleácia
heterosféra
historická klíma
historická klimatológia
hladina nondivergencie
hladina nulového vztlaku
hladina riadiaceho prúdenia
hladina topenia
hladina voľnej konvekcie
hlavná dúha
hlavná termodynamická veta
hlavné synoptické pozorovanie
hlavný front
hlavný lalok antény
hlavný spojovací okruh
hlavný synoptický termín
hlavný výboj blesku
hmla
hmla v chuchvalcoch
hmla v prehánkach
hmla v tropickom vzduchu
hmla vo vnútri vzduchovej hmoty
hmla z premiešavania
hmla z vyparovania
hmla z vyžarovania
hmlisto
hmotnosť atmosféry
hodinová koncentrácia
hodograf
holá pôda
holomráz
homogenita a izotropnosť polí meteorologických veličín
homogenita klimatologických radov
homogénna atmosféra
homogénna nukleácia
homogénna turbulencia
homology vzduchových hmôt
homopauza
homosféra
homotermia
honolulská anticyklóna
horizontálna divergencia
horizontálna sondáž ovzdušia
horizontálne vírenie dymovej vlečky
horizontálne zrážky
horizontálny kruh
horizontálny strih vetra
horizontálny teplotný gradient
horizontálny tlakový gradient
horná hladina konvekcie
horná hranica atmosféry
horská klíma
horská meteorológia
horská meteorologická stanica
horská vlna
horské meteorologické (vrchárske) pozorovanie
horský oblak
horský tlakomer
horský vietor
horúco
horúčava
Hovmöllerov diagram
hranica dusna
hranica hraničnej vrstvy atmosféry
hranica inverzie
hranica lesa
hranica prízemnej vrstvy atmosféry
hranica zákalu
hraničná vrstva atmosféry
hrebeň vysokého tlaku vzduchu
hrmenie
hrom
hromozvod
hromozvodné zariadenie
hrotový výboj
hrúbka oblaku
hrubý mód
hubovitý ľad
húľava
humánna bioklimatológia
humidita klímy
humídna klíma
humidná oblasť
humilis
hurikán
hustota snehu
hustota suchého vzduchu
hustota vlhkého vzduchu
hustota vodnej pary
hustota vzduchu
hybridná súradnicová sústava
hybridný výboj blesku
hydrológia
hydrologická bilancia
hydrologická predpoveď
hydrologické sucho
hydrologický cyklus
hydrologický rok
hydrometeor
hydrometeorológia
hydrometeorologická predpoveď
hydrometeorologická služba Armády ČR
hydrometeorologické zabezpečenie Armády ČR
hydrosféra
hydrostatická aproximácia
hydrostatická rovnováha
hyetograf
hyetografia
hyetogram
hyetoizanomála
hyetometer
hyetometria
hygiena ovzdušia
hygrická kontinentalita klímy
hygrograf
hygrogram
hygrometer
hygrometria
hygrometrické tabuľky
hygroskop
hygroskopicita
hygrotermograf
hyperbolický bod
hypsometer
hypsometria
hypsotermometer
hysteréza aneroidu
hytergraf

CH

 
chamsin
chaotické prúdenie
charakter frontu
charakteristická dĺžka
charakteristická teplota
charakteristický bod
charakteristický rozmer
charakteristika tlakovej tendencie
Charlesov zákon
chémia atmosféry
chemické zloženie atmosféry Zeme
chemické zloženie zrážok
chemický vlhkomer
chemosféra
chicagská meteorologická škola
chinook
chionograf
chionogram
chionometer
chionosféra
chladný polrok
chod meteorologického prvku
chrbtový vietor
Chrgianov vzťah
chromosférická erupcia
chuchvalce hmly
chumelica
chumelica
chumelica
chyba prístroja

I

 
ideálna atmosféra
ideálne zrážky
ideálny plyn
imisia
impulzný meteorologický radiolokátor
incus
index aridity
index cirkulácie
index humidity
index instability
index južnej oscilácie
index kontinentality
index lomu elektromagnetického vlnenia vo vzduchu
index lomu svetla vo vzduchu
index maritimity
index meridionálnej cirkulácie
index oceánity (maritimity)
index predchádzajúcich zrážok
index severoatlantickej oscilácie
index stability
index stratifikácie
index sucha
index suchosti
index SWEAT
index Totals-Totals
index vlhkosti
index zavlaženia
index zonálnej cirkulácie
indiánske leto
indikatív stanice
indikátory zmeny v pristávacích a letištných predpovediach
individuálna zmena meteorologického prvku
indukovaná brázda nízkeho tlaku vzduchu
indukovaná cyklóna
inerciálna kružnica
inerciálna perióda
inerciálna predpoveď počasia
inerciálne prúdenie
inerciálne vlny
inerciálny pohyb
inerciálny polomer
inerčná instablita
infiltrácia
informácia AIRMET
informácia SIGMET
informačná letecká príručka
informačný letový priestor
infračervené žiarenie
infralaterálne oblúky
inicializácia vstupných dát
inovať
insolácia
instabilita
instabilná vzduchová hmota
instabilné vlny
intenzita búrkovej činnosti
intenzita búrky
intenzita dažďa
intenzita frontu
intenzita mrazov
intenzita námrazku
intenzita námrazy na lietadlách
intenzita turbulencie
intenzita výbojov blesku do zeme
intenzita výbojov blesku medzi oblakmi
intenzita zrážok
interakcia atmosféry a oceánu
interanuálna premenlivosť meteorologického prvku
intercepcia zrážok
interdiurná premenlivosť meteorologického prvku
interglaciál
intermenzuálna premenlivosť meteorologického prvku
interpluviál
intersekvenčná premenlivosť meteorologického prvku
interstadiál
intertropická zóna konvergencie
intertropický front
intortus
intrúzia suchého vzduchu
inverzia
inverzia hustoty vzduchu
inverzia teploty vzduchu
inverzia teploty vzduchu zosadaním
inverzia vlhkosti vzduchu
inverzia zrážok
inverzná (podinverzná) hmla
inverzná oblačnosť
inverzná vrstva
inzolačná konvekcia
inzolačný teplomer
inžinierska klimatológia
ionizujúce žiarenie
ionosféra
ionosférická búrka
ionosférické slapy
ionosférické vrstvy
ionosférický vietor
IPV thinking
iridescencia
irizácia
islandská cyklóna
ITCZ
izalobara
izalobarický stred
izalobarický vietor
izalohypsa
izalohyptický vietor
izalolínia
izaloterma
izalumchróna
izamplitúda
izanemóna
izanomála
izaritma
izentalpický dej
izentropa
izentropická analýza
izentropická hladina
izentropická mapa
izentropická plocha
izentropické premiešavanie
izentropický dej
izoamplitúda
izoatma
izoaurora
izobara
izobarická ekvivalentná potenciálna teplota
izobarická ekvivalentná teplota
izobarická hladina
izobarická plocha
izobarická synoptická meteorológia
izobarická vlhká potenciálna teplota
izobarická vlhká teplota
izobaricko-izosterické solenoidy
izobaricko-izotermické solenoidy
izobarický dej
izobarický let
izobary na atmosférickom fronte
izobata
izobronta
izocerauna
izoceraunická mapa
izočiara
izodenza
izodiafora
izoecho
izofena
izofota
izofytochróna
izogeoterma
izoglacihypsa
izogóna
izograma
izohélia
izohumida
izohyeta
izohygromena
izohygroterma
izohyomena
izohypsa
izochaláza
izochazma
izochimena
izochiona
izochróna
izokona
izokontinentála
izolínia
izolovaná anticyklóna
izolovaná cyklóna
izolumchróna
izomena
izomera
izomonima
izonefa
izonifa
izonotida
izoombra
izopauza
izopira
izopléta
izopluvia
izopykna
izopyknická hladina
izopyknická plocha
izopyknický dej
izoryma
izorypa
izosféra
izostera
izosterická hladina
izosterická plocha
izosterický dej
izotacha
izotalantóza
izotendencia
izotera
izoterma
izotermia
izotermická atmosféra
izotermická hladina
izotermická plocha
izotermická vrstva
izotermicko-izentropické solenoidy
izotermický dej
izotropná turbulencia
izotropná turbulencia
izovapora
izovela

J

 
jačiace šesťdesiatky
jadrá mrznutia
janovská cyklóna
jar
jasno
jasný deň
Jason
jazerná bríza
jazerná hmla
jazerný vietor
jazero studeného vzduchu
jazyk studeného vzduchu
jazyk suchého vzduchu
jazyk teplého vzduchu
jazyk vlhkého vzduchu
jednoduchá bunka (cela)
jednoduchý výboj blesku
jednopilotáž
jeseň
jet stream
joran
jugo
jugovina
juhoatlantická anticyklóna
juhoatlantická cyklóna
juhoindická anticyklóna
juhopacifická anticyklóna
juhopacifická cyklóna
Jungeho rozloženie
juran
južná oscilácia

K

 
kalendár poveternostných situácií
kalibrácia družicových dát
kalibrácia meteorologických prístrojov
kalibračný protokol
kalm
kalm
Kalmánov filter
Kaminského vzorec
kanadská anticyklóna
kanál blesku
kanikula
kapilára teplomera
katabatický vietor
katafront
katalobara
katalóg poveternostných situácií
katateplomer
kategorizácia klímy
Kellerove-Fridmanove rovnice
Kelvinova teplota
Kelvinova teplotná stupnica
Kelvinova-Helmholtzova instabilita
Kelvinove-Helmholtzove oblaky
Kelvinove-Helmholtzove vlny
Kennelyho a Heavisidova vrstva
Kernov oblúk
Kimballov vzorec
K-index
kinematická mapa
kinematika atmosféry
kinetický ohrev lietadla
kinetický vietor
Kirchhoffov zákon
klasická klimatológia
klasifikácia atmosférických frontov
klasifikácia atmosférických iónov
klasifikácia klímy
klasifikácia klímy ČR podľa Atlasu podnebia
klasifikácia meteorologických procesov podľa Orlanského
klasifikácia oblakov
klasifikácia tvarov ľadových kryštálikov
klasifikácia vzduchových hmôt
klasifikácia zrážok
klasifikácia zvrstvenia ovzdušia
klesajúca rádiosonda
klesavá sonda
klíma
klíma doby ľadovej
klíma holocénu
klíma hraničnej vrstvy atmosféry
klíma miernych šírok
klíma rovníkových monzúnov
klíma svahov
klíma tajgy
klíma tropického dažďového pralesa
klíma trvalého mrazu
klíma tundry
klíma voľnej atmosféry
klimagénny faktor
klimagram, klimogram
klimatická anomália
klimatická bariéra
klimatická ekológia
klimatická expozícia
klimatická geomorfológia
klimatická hranica
klimatická hranica lesa
klimatická liečba
klimatická mapa
klimatická oblasť
klimatická snežná čiara
klimatická zabezpečenosť
klimatická zabezpečenosť
klimatická zmena
klimatické kúpele
klimatické miesto
klimatické optimum
klimatické pásmo
klimatické podmienky
klimatické pomery
klimatické zaťaženie
klimatický cyklus
klimatický faktor
klimatický potenciál krajiny
klimatický predel
klimatický prvok
klimatický režim
klimatický signál
klimatický systém
klimatický šum
klimatický typ
klimatizácia
klimatizačná komora
klimatogenetický proces
klimatografia
klimatológ
klimatológia
klimatológia hraničnej vrstvy atmosféry
klimatológia imisií
klimatológia voľnej atmosféry
klimatológia znečistenia ovzdušia
klimatologická bonitácia
klimatologická frontálna zóna
klimatologická mapa
klimatologická predpoveď počasia
klimatologická rajonizácia
klimatologická regionalizácia
klimatologická stanica
klimatologické pozorovanie
klimatologický atlas
klimatologický diagram
klimatologický front
klimatologický index
klimatologický letištný prehľad
klimatologický normál
klimatologický rad
klimatologický termín
klimatomorfogenetická oblasť
klimatop
klimatoterapia
klimatotvorný faktor
klimogram
klin studeného vzduchu
knôt
koagulácia
koalescencia
koalescenčná teória
koalescenčná teória vzniku zrážok
koalescenčná účinnosť
kódovacie číslo
koeficient difúzie
koeficient disperzie
koeficient drsnosti
koeficient dynamickej viskozity
koeficient kinematickej viskozity
koeficient laterálnej disperzie
koeficient odtoku
koeficient pohlcovania
koeficient prestupu
koeficient priepustnosti atmosféry
koeficient rozptylu
koeficient tepelnej vodivosti
koeficient teplotnej vodivosti
koeficient trenia
koeficient turbulentnej difúzie
koeficient turbulentnej výmeny
koeficient vertikálnej disperzie
koeficient viskozity
koeficient viskozity
koeficient zavlaženia
koeficient zoslabenia
kolísanie klímy
kolízna účinnosť
Kolmogorovova hypotéza
kolobeh vody v prírode
koloidálna instabilita oblaku
kolorimetrický dozimeter
komplexná klimatológia
komplexná meteorologická rádiosondáž
koncentrácia znečiťujúcich látok
Končekov index zavlaženia
Končekov vlahový index
kondenzácia vodnej pary
kondenzačná hladina
kondenzačná stopa
kondenzačné aerosoly
kondenzačné jadrá
kondenzačné stopy
kondenzačný chobot
kondenzačný pás
kondenzačný pruh
kondenzačný vlhkomer
konfluencia
konfluentné prúdenie
konimeter
konské šírky
kontaktový anemometer
kontaminácia
kontinentalita klímy
kontinentálna anticyklóna
kontinentálná klíma
kontinentálny vzduch
kontrolný tlakomer
konvekcia
konvekčná bunka
konvekčná búrka
konvekčná búrka
konvekčná instabilita ovzdušia
konvekčná kondenzačná hladina
konvekčná rovnováha
konvekčná teória cyklogenézy
konvekčná teplota
konvekčná turbulencia
konvekčné zrážky
konvekčný oblak
konvekčný vietor
konvenčná klasifikácia klímy
konvenčná tropopauza
konvergencia prúdenia
konvergujúce prúdenie
konzervatívne vlastnosti vzduchových hmôt
koordinovaný svetový čas
kopa
kopovitá oblačnosť
kopovitý oblak
Köppenova klasifikácia klímy
korekcia
korekcia údaja výškomeru
korekcie družicových údajov
koróna
korpuskulárne žiarenie
Koschmiederov vzťah
košava
kovový tlakomer
kozmická meteorológia
kozmické lúče
kozmické počasie
kozmické žiarenie
kozmický prach
krajinský dážď
krátkodobá koncentrácia znečisťujúcich látok v ovzduší
krátkodobá predpoveď počasia
krátkovlnné žiarenie
krepuskulárne lúče
kreslenie poveternostných máp
kritická rýchlosť prúdenia
krivka rosného bodu
krivka teplotného zvrstvenia
kruh vedľajších sĺnc
krupica
krúpky
krupobitie
krúpový zárodok
krúpy
krvavý dážď
kryograf
kryogram
kryometer
kryopedometer
kryosféra
kryptoklíma
kryštalická námraza
kumulonimbus
kumulus
kúpeľná klimatológia
Kuzminov vzorec
kvapalinový teplomer
kvapalinový tlakomer
kvapalné zrážky
kvapalný ekvivalent vodnej pary
kvapalný vodný obsah
kvapka mrholenia
kvapka studeného vzduchu
kvartérna klíma
kvartérny klimatický cyklus
kvázidvojročný cyklus
kvázifrontálna búrka
kvázigeostrofická aproximácia
kvázi-geostrofické rovnice
kvázipermanentná anticyklóna
kvázipolárna meteorologická družica
kvázistacionárna anticyklóna
kvázistacionárna cyklóna
kvázistacionárny front
kyslý dážď

L

 
La Niňa
labilita atmosféry
labilná vzduchová hmota
lacunosus
Lajchtmanov vzťah
Lambertov a Bouguerov zákon
Lambertov vzorec pre intenzitu žiarenia
Lambertov vzorec pre výpočet priemerného smeru vetra
Lambertov zákon
Lambrechtov polymeter
laminárna hraničná vrstva
laminárne prúdenie
Langevinov ión
Langov dažďový faktor
Laplaceov a Rühlmannov vzorec
Laplaceov vzorec
Laplaceov zákon
laser
laserový lokátor
latentná instabilita ovzdušia
latentné sublimačné teplo
latentné teplo
latentné teplo mrznutia
latentné teplo topenia
latentné teplo tuhnutia
latentné teplo vyparovania
látka znečisťujúca ovzdušie
látky poškodzujúce ozónovú vrstvu
lavínový vietor
leader
lejak
lejak
lejak
lekárska klimatológia
lekárska meteorológia
Lenardov efekt
lenticularis
lepkavý sneh
lesnícka klimatológia
lesnícka meteorológia
lesný vietor
leste
let podľa prístrojov
let pri viditeľnosti zeme
let za zťažených meteorologických podmienok
letecká klimatológia
letecká meteorológia
letecká meteorologická služba
letecká meteorologická služobňa
letecká meteorologická stanica
letecká predpoveď počasia
letecké meteorologické kódy
letištná meteorologická stanica
letištná predpoveď počasia
letištné prevádzkové minimá
letný deň
letný monzún
leto
letová dohľadnosť
letové hladiny
levante, levanter
leveche
lidar
liečivá klíma
liehový teplomer
lietadlová meteorologická stanica
lietadlová sondáž ovzdušia
lietadlové meteorologické meranie
lietadlový prieskum počasia
lievik tromby
lievik tropopauzy
lievik tropopauzy
lievikový efekt
Lifted index
Liljequistovo parhélium
Linkeho stupnica modrosti oblohy
Linkeho zákalový faktor
lipská meteorologická škola
listovitosť tropopauzy
litometeor
litosféra
lodná doplnková meteorologická stanica
lodná pomocná meteorologická stanica
lodná základná meteorologická stanica
lodné meteorologické pozorovanie
lodný tlakomer
logaritmicko-lineárny vertikálny profil vetra
logaritmický vertikálny profil vetra
lokálna zmena meteorologického prvku
lom elektromagnetických vĺn v atmosfére
lom svetla v atmosfére
lopatkový anemometer
Lowitzove oblúky
lucimeter
lúčovitý
luxmeter
lyzimeter

Ľ

 
ľadová hmla
ľadová klíma
ľadovcový vietor
ľadové ihličky
ľadové jadrá
ľadové kryštáliky
ľadoví muži
ľadoví muži
ľadoví muži
ľadovica
ľadový deň
ľadový oblak
ľadový vodný obsah
ľahký ión

M

 
macroburst
magnetopauza
Magnusov vzorec
Machovo číslo
makroklíma
makroklimatológia
makrometeorológia
malá doba ľadová
malé halo
mamma
manometer
manometrický teplomer
manuálna meteorologická stanica
manuálny zrážkomer
mapa absolútnej topografie
mapa anomálií
mapa barickej topografie
mapa izalobár
mapa izalohýps
mapa izaloteriem
mapa izanomál
mapa izobár
mapa izobront
mapa izohýps
mapa maximálneho vetra a strihu
mapa relatívnej topografie
mapa termobarického poľa
mapa topografie frontu
mapa topografie tropopauzy
mapa tropopauzy
mapa výškového vetra
mapa význačného počasia
Margulesova rovnica
Mariotteov zákon
maritimita klímy
maritímna klíma
maritímny vzduch
Markhamov index
Marshallov a Palmerov vzorec
Marshallov a Palmerov vzťah
Marshall-Palmerovo spektrum
maskovaný front
matematická klíma
materský oblak
mauricijská anticyklóna
maximálna teplota
maximálny teplomer
maximálny vietor
maximo-minimálny teplomer
Mayerov vzťah
Medard
medardovské počasie
medicínsko-meteorologická predpoveď
mediocris
medziľadová doba
Medzinárodná geofyzikálna spolupráca
Medzinárodná komisia pre atmosférickú elektrinu
medzinárodné indikatívy
Medzinárodné združenie pre meteorológiu a atmosférické vedy
Medzinárodný album oblakov pre pozorovateľov v lietadlách
medzinárodný atlas oblakov
Medzinárodný atlas oblakov
Medzinárodný geofyzikálny rok
Medzinárodný polárny rok
megatermická klíma
mechanická konvekcia
mechanická turbulencia
meión
meliorácia klímy
meltemia
membránový tlakomer
merač hmly
merač ovlhnutia
merač priepustnosti
merač priezračnosti
merač spodnej základne oblakov
meranie brzdného účinku letištných dráh
meranie dohľadnosti
meranie dráhovej dohľadnosti
meranie evapotranspirácie
meranie imisií
meranie meteorologických prvkov v hraničnej vrstve a vo voľnej atmosfére
meranie námrazkov
meranie ozónu
meranie premŕzania pôdy
meranie rádioaktivity atmosféry
meranie snehovej pokrývky
meranie teploty pôdy
meranie teploty vzduchu
meranie tlaku vzduchu
meranie vetra
meranie vetra rádiotechnickými prostriedkami
meranie vlhkosti vzduchu
meranie výparu
meranie výšky základne oblakov
meranie znečistenia ovzdušia
meranie zrážok
meridionálna brázda nízkeho tlaku vzduchu
meridionálna cirkulácia
meridionálna zložka cirkulácie
meridionálne prúdenie
merná hmotnosť vodnej pary
merná hmotnosť vzduchu
merná plynová konštanta
merná vlhkosť vzduchu (špecifická)
merná žiarivosť
merné teplo
merný objem
mesačná amplitúda
mesačná dúha
mesačné maximum
mesačné minimum
mesačný stĺp
mesačný výkaz meteorologických pozorovaní
mestská klíma
mestská klimatológia
metadáta meteorologickej stanice
METAR
metelica
metelica
metelica
meteogram
meteor
meteorograf
meteorogram
meteorológ
meteorológia
meteorológia hraničnej vrstvy atmosféry
meteorológia v ČR
meteorologická anomália
meteorologická autorita
meteorologická búdka
meteorologická dohľadnosť
meteorologická družica
meteorologická informácia
meteorologická konzultácia
meteorologická letová dokumentácia
meteorologická loď
meteorologická mapa
meteorologická navigácia
meteorologická pravidelnosť
meteorologická predpoveď
meteorologická rádiolokačná sieť
meteorologická raketa
meteorologická ročenka
meteorologická služba
meteorologická správa
meteorologická stanica
meteorologická stanica na „fixnej lodi
meteorologická stanica na lietadlách
meteorologická stanica na pohybujúcej sa lodi
meteorologická výstraha
meteorologické informácie o podmienkach na letiskách pre posádky počas letu
meteorologické meranie
meteorologické mikroseizmy
meteorologické observatórium
meteorologické podmienky pre let podľa prístrojov
meteorologické podmienky pre let za viditeľnosti
meteorologické pozorovanie
meteorologické pozorovanie z lietadiel počas letu
meteorologické pracoviská v ČR
meteorologické spojovacie ústredie
meteorologické sucho
meteorologické symboly
meteorologické zabezpečenie letectva
Meteorologické zprávy
meteorologický briefing
meteorologický cieľ
meteorologický kľúč
meteorologický kód
meteorologický odbor ICAO
meteorologický optický dosah
meteorologický pozorovateľ
meteorologický prehľad
meteorologický prístroj
meteorologický prvok
meteorologický rádiolokačný potenciál
meteorologický rovník
meteorologický stožiar
meteorologický šarkan
meteorologický šum
meteorologický úrad
meteorosenzibilita
meteorotropizmus
meteorotropné choroby
Meteosat
metóda analógu
metóda CAVT
metóda častice
metóda izalobár
metóda Multanovského
metóda nudging
metóda simulácie veľkých vírov LES
metóda vrstvy
metóda vt'ahovania
metódy priamej simulácie DNS
metódy výpočtu očakávaného znečistenia ovzdušia
Metop
Meyerov kvocient
mezobara
mezocyklóna
mezoklíma
mezoklimatológia
mezometeorológia
mezopauza
mezopik
mezosféra
mezosynoptická mierka
mezosynoptický konvektívny komplex
mezosynoptický konvektívny systém
mezotermická klíma
microburst
Mieho efekt
Mieho rozptyl
miera stability
mierka vírov v atmosfére
mierny vietor
miestami
miestna búrka
miestna cirkulácia
miestna cyklóna
miestna klíma
miestna oblačnosť
miestna predpoveď počasia
miestna vzduchová hmota
miestne počasie
miestne vplyvy
miestne zrážky
miestny cirkulačný systém
miestny vietor
miešanie
Michelsonov bimetalický aktinometer
mikrobarograf
mikrobarogram
mikrobarovariograf
mikrofyzika oblakov a zrážok
mikroklíma
mikroklíma uzavretých priestorov
mikroklimatológia
mikrometeorológia
mikropluviograf
mikrotermická klíma
Milankovičove cykly
milibar
mimoriadne hlásenie o pozorovaní z lietadiel počas letu (AIREP SPECIAL-ARS)
mimotropická cyklóna
mimotropická cyklóna
mimotropické dýzové prúdenie
mimotropický monzún
Minářov koeficient
mineralizácia zrážok
minimálna prízemná teplota
minimálna teplota
minimálny teplomer
miobara
miskový anemometer
mistrál
mladá cyklóna
množstvo oblakov
množstvo zrážok
moazagotl
mobilná meteorologická stanica
mocninový vertikálny profil vetra
model cyklóny
model makroskopický
model numerickej predpovede počasia
model predpovede počasia na obmedzenej oblasti
modely algebraické
modely CFD
modely dvojrovnicové
modely hraničnej vrstvy atmosféry
modely jednorovnicové
modely k-epsilon
modely klímy
modely k-omega
modely nula-rovnicové
modely podnebia
modely prízemnej vrstvy atmosféry
modely RSM
modely znečistenia
modifikácia oblakov
modré alebo zelené slnko
modrosť oblohy
modrý alebo zelený mesiac
mohutná oblačnosť
mohutná víchrica
mohutnenie anticyklóny
mohutnenie anticyklóny
Moilanenov oblúk
mokrá depozícia
mokrý (vlhký) rast krúp
Molčanovov kruh
molekulárna viskozita
molekulárna viskozita
molekulárna výmena
Möllerov diagram
Möllerov nomogram
moment dipólu búrkového oblaku
Moninova a Obuchovova dĺžka
Moninova a Obuchovova teória podobnosti
monitorovanie atmosféry
monodisperzná prímes
monzún
monzúnová cirkulácia
monzúnová cyklóna
monzúnová hmla
monzúnová klíma
monzúnové akčné centrum
monzúnové obdobie
monzúnové zrážky
monzúnový dážď
monzúnový uhol
morfologická klasifikácia oblakov
morská bríza
morská hmla
morská meteorológia
morská meteorologická stanica
morský vietor
morský vzduch
mračno
mrak
mráz
mrazík, mrázik
mrazová kotlina
mrazové obdobie
mrazový deň
mrholenie
mrznúca hmla
mrznúce mrholenie
mrznúci dážď
mrznutie vody
MSG
MTG
multicela
multiplikácia ľadových častíc
mutatus
mženie

N

 
N jednotky
nabiehajúce prúdenie
náboj bleskového výboja
náboj blesku
náboj búrkového oblaku
nadadiabatická turbulencia
nadadiabatický teplotný gradient
nadir
nadmorská výška
nadmorská výška stanice
nadmorská výška tlakomeru
nádobka tlakomeru
nádobkový tlakomer
nádobkový-násoskový tlakomer
náhla ionosférická porucha
náhla zmena počasia
náhodná predpoveď počasia
náhodné sucho
námorná meteorológia
námorná meteorologická stanica
námorný súmrak
námraza
námraza pri hmle
námrazkomerná stanica
námrazkomerná tyč
námrazkové javy
námrazky
námrazomer
námrazová mapa
námrazové javy
námrazové krúpky
námrazové obdobie
námrazový cyklus
namŕzajúce mrholenie
namŕzajúci dážď
nanočastice
napätie vodnej pary
náraz vetra
nárazovitosť vetra
nárazovitý vietor
národné meteorologické centrum
NASA
násoska
násoskový tlakomer
nastavenie výškomera
nástup monzúnu
nasýtená adiabata
nasýtená pôda
nasýtene adiabatický teplotný gradient
nasýtenie
nasýtený vzduch
nautický súmrak
náveterný efekt
návetrie, náveterná strana
Navier-Stokesove rovnice
navigačný systém
nebezpečné meteorologické javy
nebezpečné poveternostné javy
nebezpečný polkruh
nebezpečný polkruh
nebulosus
nečas
nečas
nefanalýza
nefelometer
nefometer
nefoskop
nefrontálna búrka
nefrontálne oblaky
nefrontálne zrážky
nehydrostatická aproximácia
Nemcov vzťah
nemerateľné zrážky
nenasýtená adiabata
nenasýtene adiabatický teplotný gradient
nenasýtený vzduch
nepravé slnko
nepravý mesiac
nepravý teplý sektor cyklóny
nepriama aerológia
neproduktívny výpar
nesúvislá snehová pokrývka
neutercane
neutrálny bod
neutrálny vzduch
neutropauza
neutrosféra
nevýrazné tlakové pole
nezrážkový oblak
nimbostratus
nimbus
niválna klíma
nízka anticyklóna
nízka cyklóna
nízka oblačnosť
nízke oblaky
zvírený prach alebo piesok
nízko zvírený sneh
nízkohladinové dýzové prúdenie
NOAA
nočná inverzia teploty vzduchu
nočná termická konvekcia
nočné svetiace oblaky
nočné vyžarovanie
normálna teplota
normálne zrážky
normálny tlak vzduchu
normálny tlakomer
Normandova klasifikácia instability (stability) ovzdušia
Normandova metóda
Normandova teoréma
nórska meteorologická škola
norte, norther
nový sneh
nowcasting
nukleácia
nukleačné aerosoly
nukleačný mód
nulová izoterma
numerická predpoveď počasia
Nusseltovo číslo

O

 
občasné zrážky
občasný dážď
občiansky súmrak
obdobie dažďov
obdobie sucha
obeh vody na Zemi
objekt pre zisťovanie dohľadnosti
objektívna analýza
objektívna predpoveď
oblačná častica
oblačná čiapka
oblačná elektrina
oblačná kvapka
oblačná voda
oblačná vrstva
oblačné more
oblačné poschodia
oblačné zrkadielko
oblačno
oblačnosť
oblačnosť prevádzkového významu
oblačný deň
oblačný element
oblačný golier
oblačný ľad
oblačný vír
oblačný závoj
oblak
oblakomerný svetlomet
oblaky z požiarov
oblaky zo sopečných výbuchov
oblasť predpovede
oblasť zníženej rádiolokačnej odrazivosti
oblastná klimatológia
oblastná predpoveď počasia
oblastné svetové predpovedné centrum (WAFC)
oblastné združenie WMO
obrazový prvok
obrie kondenzačné jadrá
Obuchovova dĺžka
oceánita klímy
oceánska klíma
oceánsky vzduch
očakávané znečistenie ovzdušia
odmäk
odpar
odporový koeficient
odporový teplomer
odrazené globálne slnečné žiarenie
odrazené žiarenie
odrazené žiarenie atmosféry
odrážanie dymovej vlečky
odroda oblakov
odstredivá sila
odštiepená anticyklóna
odštiepená cyklóna
odtok
odtoková výška
oficiálna výška letiska
oheň svätého Eliáša
ohnisko vzniku vzduchovej hmoty
ohybový jav
ochrana čistoty ovzdušia
ochrana pred krupobitím
ochrana pred mrazíkmi
ochrana zrážkomeru
ojedinele
okludovaná cyklóna
oklúzia
oklúzny bod
oklúzny front
oklúzny proces
oko tropickej cyklóny
olivová klíma
ombrická kontinentalita klímy
ombrograf
ombrografia
ombrogram
ombrometer
ombrometria
ombroskop
omega-rovnica
opacita
opacus
opalescencia
opar
operatívna meteorologická informácia
operenie šípky vetra
opísané halo
opravy tlaku vzduchu meraného ortuťovým tlakomerom
optická hmota
optická hrúbka atmosféry
optická hustota oblakov
optické chvenie
optický kvantový lokátor
optický pilotovací teodolit
optimálna interpolácia
orkán
orografia
orografická brázda
orografická búrka
orografická cyklogenéza
orografická deformácia frontu
orografická depresia
orografická difluencia
orografická hmla
orografická konfluencia
orografická oklúzia
orografická snežná čiara
orografická transformácia vzduchovej hmoty
orografická turbulencia
orografické izobary
orografické zosilnenie zrážok
orografické zrážky
orografický föhn
orografický oblak
orografický vietor
orosenie
orsure
ortuťový stĺpec
ortuťový teplomer
ortuťový tlakomer
os anticyklóny
os brázdy nízkeho tlaku vzduchu
os cyklóny
os dýzového prúdenia
os hrebeňa vysokého tlaku vzduchu
os roztiahnutia
os stlačenia
oscilácia
oslnenie
osmometer
ostria
osuheľ
osvetlenie
ovlhnutie
ovlhomer
ovplyvňovanie klímy
ovplyvňovanie oblakov
ovzdušie
ovzdušné zrážky
ozón v atmosfére Zeme
ozónometrická sondáž ovzdušia
ozónosféra
ozónosonda
ozónová diera
ozónová sonda
ozónová vrstva
ozónové minidiery
ožiarenie
ožiarenie vrcholov

P

 
padajúce zrážky
padavý vietor
pádová rýchlosť častíc
pádová rýchlosť krúp
pádová rýchlosť ľadových kryštálov a krúpok
pádová rýchlosť vodných kvapiek
pachy
paleoklíma
paleoklimatológia
Palmerov index intenzity sucha
Palmerov index sucha
pamesiac
pampero
pannus
papagajo
parameter bleskového prúdu
parameter drsnosti
parameter instability
parameter L
parameter stability
parametrizácia v meteorológii
paranthélium
parantselénium
paraselenický kruh
paraselénium
parciálny tlak
parciálny tlak
parhelický kruh
parhélium
Parryho oblúk
pás hmly
pás nízkeho tlaku vzduchu
pás vysokého tlaku vzduchu
pasát
pasátová cirkulácia
pasátová inverzia teploty vzduchu
pasátová klíma
pasátové vlny
pasátový front
pascal
pasívna prímes
pasívna rádiolokácia
pasívny dozimeter
pasívny družicový rádiometer
paslnko
pásmo anomálnej počuteľnosti
pásmo kalmov
pásmo počuteľnosti
pásmo ticha
pásmo tíšin
pásmo západných vetrov
pásmovitosť podnebia
pastagram
pavúk
Pecletovo číslo
pedosféra
pekné počasie
peľová analýza
peľová koróna
Penckova klasifikácia klímy
pentáda
peplopauza
peplosféra
perhumidná klíma
periglaciálná klíma
perióda
perióda uvoľňovania vírov
periodicita
perleťové oblaky
perlový blesk
perlucidus
permafrost
permanentné akčné centrum atmosféry
perturbačná metóda
perzistencia
perzistentná predpoveď počasia
pevninská bríza
pevninská klíma
pevninský vietor
pevninský vzduch
pieskový zákal
Picheov výparomer
pileus
PILOT
písmeno symbolické
pilotovací balón
pilotovacia stanica
pilotovacie meranie
pilotovacie pravítko
pilotovanie
pixel
plachtárska meteorológia
Planckov zákon
planetárna atmosféra
planetárna cirkulácia
planetárna hraničná vrstva atmosféry
planetárna klíma
planetárna výšková frontálna zóna
planetárne vlny
plavákový barograf
pleión
pliobara
plošný blesk
pluta, pluto
pluviál
pluviograf
pluviogram
pluviometer
pluviometria
pluviometrický koeficient
pluviometrický kvocient
pluvioskop
plynový teplomer
plynový tlakomer
plytká konvekcia
pobrežná cirkulácia
pobrežná hmla
pobrežné vánky
pobrežné vetry
pobrežný vietor
počasie
počítač výbojov blesku
pôda s porastom trávnika
poddružicový bod
podmienená instabilita ovzdušia
pôdna atmosféra
pôdna klíma
pôdna klimatológia
pôdna voda
pôdne klimatické typy
podnebie
pôdny mrazomer
pôdny teplomer
pôdny vzduch
podobnostné kritéria
podružná cyklóna
podružné dúhové oblúky
podružný front
pohlcovanie žiarenia
pohybová rovnica
pochmúrne
Poissonov vzorec
Poissonove rovnice
Poissonove zákony
pokrytie oblohy
pól dažďov
pól tepla
pól vetrov
pól zimy
poľadová doba
poľadovica
polarimeter
polarizácia slnečného žiarenia v atmosfére
polárna bunka
polárna klíma
polárna meteorologická družica
polárna žiara
polárne stratosférické oblaky
polárny front
polárny vír
polárny vpád
polárny vzduch
pole meteorologického prvku
pole oblačnosti
pole vetra
pole vlhkosti
pole zrážok
pole žiarenia
poletavý prach
poliak
poľnohospodárska klimatológia
poľnohospodárska meteorológia
poľnohospodársko-meteorologické observatórium
poloha meteorologickej stanice
polojasno
polydisperzná prímes
polytropná atmosféra
polytropný dej
pomerná vlhkosť vzduchu
pomocná pozemná meteorologická stanica
popis výskytu javov v predpovedi počasia pre ČR
popolavé svetlo
popolček
poradňové centrum pre tropické cyklóny (TCAC)
poradňové centrum pre vulkanický popol (VAAC)
porastová klíma
poryv vetra
postglaciál
postupujúca anticyklóna
postupujúca cyklóna
posuvný zákon
potenciál zemskej tiaže
potenciál znečistenia ovzdušia
potenciálna instabilita atmosféry
potenciálna teplota
potenciálna vorticita
potenciálna zrážková voda
potenciálne znečistenie ovzdušia
potenciálny výpar
poveternosť
poveternostná mapa
poveternostná pranostika
poveternostná služba
poveternostné podmienky
poveternostné rytmy
poveternostný front
povetrie
povodeň
povodie
pozaďové znečistenie ovzdušia
pozemná detekcia bleskov
pozemná meteorologická stanica
pozemný odraz
pozorovanie búrok
pozorovanie meteorologickej dohľadnosti
pozorovanie oblačnosti
pozorovanie počasia
ppb, ppm
pracovisko výstražnej meteorologickej služby
praecipitatio
prachomer
prachová alebo piesočná víchrica
prachová búrka
prachový alebo piesočný múr
prachový alebo piesočný vír
prachový zákal
prakový teplomer
Prandtlovo číslo
prašný spad
pravdepodobné maximálne zrážky
pravidelná letecká meteorologická správa
pravidelné hlásenie o pozorovaní z lietadiel počas letu (AIREP)
pravidlá pre let podľa prístrojov
pravidlá pre let pri vidieteľnosti
pravý denný priemer meteorologického prvku
pravý vietor
prebaratik
preboreál
predfrontálna hmla
predfrontálne zrážky
predjarie
predpis L 3 Meteorológia
predpoveď konvektívnych búrok
predpoveď počasia
predpoveď počasia podľa miestneho pozorovania
predpoveď pre let alebo trať
predpoveď pre vzlet
predpoveď pristávacia
predpovedané počasie
predpovedná mapa
predpovedná mapa absolútnej topografie
predpovedná meteorologická služobňa
predpovedná prízemná mapa
predpovedné centrum
predstih predpovede
prehánka
prehánkové zrážky
prehlbovanie cyklóny
prechladená hmla
prechladená voda
prechladený dážď
prechladený oblak
prechod frontu
prechodná klíma
prechodné svetelné úkazy
prekážkový oblak
prekurzor
preletová oblačná diera
premenlivá oblačnosť
premenlivosť počasia
premenlivý vietor
premostenie
premrzanie pôdy
prenos exhalátov
prestavba poveternostnej situácie
prestreľujúci vrchol
presýtenie
presýtený vzduch
pretrhávanie oblačnosti
pretrhnutie tropopauzy
prevádzka za každého počasia
prevládajúca dohľadnosť
prevládajúci smer vetra
prevládajúci vietor
prevýšenie dymovej vlečky
prchavé organické látky
priame slnečné žiarenie
priame žiarenie
priaznivé počasie pre leteckú prevádzku
priebeh počasia
priemerná denná amplitúda
priemerná denná teplota vzduchu
priemerná výška snehovej pokrývky
priemerná výška snehu
priemerné denné maximum
priemerné denné minimum
priemerné hodnoty meteorologického prvku
priemerné mesačné maximum
priemerné mesačné minimum
priemerné ročné maximum
priemerné ročné minimum
priemerová mapa
priemyselná klimatológia
priemyselná meteorológia
priemyselný oblak
priemyselný zákal
prienik kumulonimbov do stratosféry
priepustnosť atmosféry
priestorový vertikálny rez atmosférou
priesvitná námraza
prietok
prietrž mračien
prievan
priezračnosť vzduchu
priezračný vzduch
primárna cirkulácia
primárna dúha
primárna nukleácia ľadu
primárne aerosoly
primitívne rovnice
prímorská klíma
prímrazok
pripútaná sonda
priradenie družicových snímok
prírodné prostredie
prirodzená rádioaktivita atmosféry
prirodzená súradnicová sústava
prirodzená synoptická oblasť
prirodzené synoptické obdobie
prístrojová korekcia
prísušok
príval
prízemná cyklóna
prízemná hmla
prízemná inverzia teploty vzduchu
prízemná mapa
prízemná meteorologická stanica
prízemná synoptická stanica
prízemná teplota vzduchu
prízemná vrstva atmosféry
prízemné meteorologické pozorovanie
prízemné minimum teploty vzduchu
prízemný front
prízemný mráz
prízemný ozón
prízemný vietor
prízemný zdroj znečisťovania ovzdušia
Probert-Jonesova rovnica
proces
produktívny výpar
profesionálna stanica
profil atmosférického frontu
profil vetra
profiler (wind profiler)
profilová námraza
prognostické modely atmosféry
prognostické rovnice
prognostík
prognóza
prognózna mapa
protimesiac
protimrazové ventilátory
protislnko
protisúmrak
protisvit
protivietor
proxy data
prúdenie
prúdenie v tvare vĺn
prudký vietor
prúdnica
prúdová funkcia
prvá tropopauza
prvotná cirkulácia
pseudoadiabata
pseudoadiabatický dej
pseudoadiabatický teplotný gradient
pseudoekvivalentná teplota
pseudofront
pseudogradient
pseudopotenciálna teplota
pseudoteplota vlhkého teplomeru
psota
psychrometer
psychrometrická diferencia
psychrometrická formula
psychrometrická konštanta
psychrometrické tabuľky
psychrometrický koeficient
psychrometrický rozdiel
psychrometrický vzorec
p-systém
puelche
pulzácia vetra
pumpovanie tlakomera
purga
purpurové svetlo
púšťová klíma
púšťový vietor
putujúca anticyklóna
putujúca cyklóna
pyramidálne halo
pyranograf
pyranogram
pyranometer
pyranometer Molla a Gorczyńského
pyrgeometer
pyrheliometer
pyrheliometrická stupnica
pyrocumulonimbus
pyrocumulus
pyrradiometer

Q

 
Q-kód
queenslandská cyklóna
Quittova klasifikácia klímy ČR

R

 
radar
radarová meteorológia
radiácia
radiačná bilancia
radiačná bilancia sústavy Zem–atmosféra
radiačná bilancia zemského povrchu
radiačná hmla
radiačná inverzia teploty vzduchu
radiačná klíma
radiačná teplota
radiačná transformácia vzduchovej hmoty
radiačná výmena
radiačné faktory klímy
radiačné ochladzovanie
radiačno aktívné plyny
radiačno-konvekčné modely klímy
radiačný diagram
radiačný kryt
radiačný nomogram
radiačný prenos
radiačný tok
rádioaktivita atmosféry
rádioaktívne znečistenie ovzdušia
rádioaktívny oblak
rádioaktívny spad
rádioatmometer
rádioecho
rádiogoniograf
rádiogoniometer
rádiogoniometria
rádiohorizont
rádiolokácia
rádiolokačná detekcia
rádiolokačná klimatológia
rádiolokačná meteorológia
rádiolokačná odrazivosť meteorologického cieľa
rádiolokačná rovnica
rádiolokačná sonda
rádiolokačná stanica
rádiolokačné echo
rádiolokačné meteorologické meranie
rádiolokačné meteorologické pozorovanie
rádiolokačný cieľ
rádiolokačný odraz
rádiolokačný odraz vrstvy topenia
rádiolokačný pozemný cieľ
rádiolokačný produkt A-skop
rádiolokačný produkt B-skop
rádiolokačný produkt CAPPI
rádiolokačný produkt ECHO TOP
rádiolokačný produkt HAIL PROB
rádiolokačný produkt MAX Z
rádiolokačný produkt maximálnej odrazivosti
rádiolokačný produkt PPI
rádiolokačný produkt PseudoCAPPI
rádiolokačný produkt RHI
rádiolokačný produkt VIL
rádiolokačný systém
rádiolokátor
rádiometeorológia
rádiometer
rádiometer AVHRR
rádiometer SEVIRI
rádiometria
rádiopilotáž
rádiorefrakcia
rádiosonda
rádiosonda na zisťovanie výškového vetra
rádiosondáž
rádiosondážna stanica
rádiosondážna stanica pre komplexnú sondáž atmosféry
rádiosondážne meranie
rádiosondážny balón
rádioteodolit
rádiovetromerná stanica
rádiovietor
raketo-balónová sondáž ovzdušia
raketová sonda
raketová sondáž ovzdušia
rakety na ochranu pred krupobitím
Rankinova teplotná stupnica
Raoultov zákon
rarášok
RASS
Rayleighov rozptyl
Rayleighov zákon
Rayleighova atmosféra
Rayleighova teória
Rayleighova-Bénardova konvekcia
Rayleighovo číslo
rázová vlna
rázový prúd bleskového výboja
Réaumurova teplota
Réaumurova teplotná stupnica
redukcia
redukcia teploty vzduchu
redukcia tlaku vzduchu na dohodnutú hladinu
redukcia tlaku vzduchu na hladinu mora
redukcia zrážok na jednotné obdobie
redukčné barometrické tabuľky
redukovaná izoterma
referenčná klimatologická stanica
refrakcia
refrakcia elektromagnetických vĺn v atmosfére
refrigerácia
Refsdalov diagram
regenerácia anticyklóny
regenerácia cyklóny
regenerovaná cyklóna
regionálna klimatológia
regionálne predpovedné pracovisko
regionálne špecializované meteorologické centrum
regionálne telekomunikačné centrum
register emisií a zdrojov znečisťovania ovzdušia
registračný prístroj
registračný teodolit
regulácia emisií
relatívna barická topografia
relatívna izohypsa
relatívna optická hmota atmosféry
relatívna súradnicová sústava
relatívna teplota
relatívna transformácia vzduchovej hmoty
relatívna vlhkosť vzduchu
relatívna vorticita
relatívna výška
relatívne číslo
relatívne trvanie slnečného svitu
relatívne zrážky
relatívny slnečný svit
reliéfová klíma
reper
reprezentatívna meteorologická stanica
reprezentatívne meteorologické pozorovanie
reprezentatívnosť v meteorológii
retrográdna cyklóna
Reynoldsov parameter
Reynoldsove rovnice
Reynoldsovo číslo
Reynoldsovo napätie
režimová meteorologická informácia
riadiaca cyklóna
riadiace prúdenie
riadiaci tlakový útvar
riasa
riasová kopa
riasová sloha
riečna hmla
Richardsonov parameter
Richardsonova rovnica
Richardsonovo číslo
Richardsonovo číslo pre tok
Richardsonovo číslo v gradientovom tvare
Ringelmannova stupnica
Robitzschov bimetalický pyranograf
Robitzschov nomogram
ročná amplitúda
ročná koncentrácia znečisťujúcich látok v ovzduší
ročné maximum
ročné minimum
ročné obdobie
ročné obdobie
ročný chod meteorologického prvku
rodina cyklón
roll cloud
rosa
rosné zrkadielko
rosný bod
rosograf
rosograf
rosogram
rosomer
rosometer
Rossbygram
Rossbyho číslo
Rossbyho diagram
Rossbyho parameter
Rossbyho vlny
Rossbyho vzorec
rotor
rotorové prúdenie
rotorový oblak
rovnica difúzie
rovnica divergencie
rovnica hydrostatickej rovnováhy
rovnica kontinuity
rovnica omega
rovnica plytkej vody
rovnica polytropy
rovnica tendencie relatívnej topografie
rovnica tepelnej bilancie zemského povrchu
rovnica tlakovej tendencie
rovnica vertikálnej rýchlosti v p-systéme
rovnica vorticity
rovníková (ekvatoriálna) brázda
rovníková depresia
rovníková klíma
rovníkové dýzové prúdenie
rovníkové tíšiny
rovníkový front
rovníkový monzún
rovníkový vzduch
rovnodennostné búrky
rozbor
rozlišovacia schopnosť
rozlišovacia schopnosť družicových údajov
rozlišovacia schopnosť radarovej informácie
rozloženie klimatického prvku
rozloženie Marshalla a Palmera
rozpad anticyklóny
rozpad frontu
rozpadajúci sa front
rozpadový pruh
rozptyl elektromagnetického vlnenia v atmosfére
rozptyl exhalátov
rozptyl prímesí v ovzduší
rozptyl žiarenia
rozptýlené slnečné žiarenie
rozptýlené svetlo
rozptýlené žiarenie
rozptýlené žiarenie oblohy
rozptylová indikatrica
rozptylový diagram
rozpúšťanie hmly
rozvetvený blesk
rozvodie
rozvodnica
ručiace štyridsiatky
ručný anemometer
rumb
rýchlosť prúdenia
rýchlosť svetla v atmosfére
rýchlosť trenia
rýchlosť vetra
rýchlosť zvuku v atmosfére
rýchlostný potenciál

S

 
Saffirova-Simpsonova stupnica
samočistenie ovzdušia
sámum
sarma
savanová klíma
Savinovov vzorec
scenár klimatickej zmeny
scintilácia, trblietanie
scirocco
Scorerov parameter
segmentácia cyklóny
seiche
seiche
seistan
seklúzia
sektorová minimálna výška
sekulárny trend meteorologických prvkov
sekundárna cirkulácia
sekundárna dúha
sekundárna nukleácia ľadu
sekundárne aerosoly
sekundárne organické aerosoly
sekundárne znečisťujúce látky
selektívna absorpcia žiarenia
Seljaninovov hydrotermický koeficient
semiaridná klíma
semigeostrofická aproximácia
Sentinel
senzor
séria cyklón
severoamerická anticyklóna
severoatlantická anticyklóna
severoatlantická cyklóna
severoatlantická oscilácia
severopacifická anticyklóna
severopacifická cyklóna
sezóna
sezonalita klímy
sezónna anticyklóna
sezónna cyklóna
sezónne akčné centrum atmosféry
sférický pyranometer
sfériky
shelf cloud
Showalterov index
schladzovanie
Schmidtovo číslo
sibírska anticyklóna
sieť detekcie bleskov
sieť klimatologických staníc
sieť meteorologických staníc
sifónový tlakomer
sigma-systém
sila barického gradientu
sila tlakového gradientu
sila trenia
sila vetra
sila zemskej tiaže
silná víchrica
silný hurikán
silný vietor
silvioklimatológia
silviometeorológia
singularita
situácia Vb
sivý mráz
sivý mráz
Sixov teplomer
skagerrakská cyklóna
skaterometer
sklenený teplomer
skleníková klíma
skleníkové plyny
skleníkový efekt
sklon atmosférického frontu
sklon izobarickej plochy
skrátená správa o prízemných meteorologických pozorovaniach
skrátená správa o prízemných meteorologických pozorovaniach z pozemnej stanice
skupenské teplo
skupina kódu
skutočné počasie
skutočný výpar
slabnutie anticyklóny
slabý vietor
slepá predpoveď počasia
slnečná aktivita
slnečná činnosť
slnečná konštanta
slnečný stĺp
slnečný svit
slnečný vietor
slnkomer
sloha
slohová kopa
Slovenská bioklimatologická spoločnosť pri SAV
Slovenská meteorologická spoločnosť pri SAV
Slovenský hydrometeorologický ústav
smer vetra
smog
smogový výstražný regulačný systém
smršť
sneh
snehomer
snehomerná doštička
snehomerná tyč
snehomerná tyč
snehová búrka
snehová inverzia teploty vzduchu
snehová klíma
snehová krupica
snehová lavína
snehová pokrývka
snehové krúpky
snehové kryštáliky
snehové vločky
snehové zrná
snehový návej
snehový poprašok
snehový vankúš
snehový závej
sneženie
snežná čiara
socioekonomické sucho
sodar
solaire
solano
solarigraf
solarigram
solarimeter
solárna klíma
solárna konštanta
solenoidná cirkulácia
soľný zákal
sonda
sonda na meranie rádioaktivity
sondáž ovzdušia
sondáž ovzdušia pripútanou sondou
sondáž rádioaktivity ovzdušia
sondážny balón
sondážny družicový rádiometer
sónický tresk
spád prachu
spätná klimatická väzba
spätné žiarenie
spätný výboj blesku
SPECI
spektrálne pásmo
spektrálny kanál
spektrorádiometer
spektrum častíc atmosférického aerosólu
spektrum turbulentných vírov
spektrum veľkosti dažďových kvapiek
spektrum veľkosti oblačných kvapôčok
spissatus
spodné slnko
spodné zrkadlenie
spodný mesiac
spontánna konvekcia
spontánna kryštalizácia
sporadická E-vrstva
spracovanie údajov z meteorologickej družice
správa
správa INTER
správa o mesačných priemeroch aerologických hodnôt z pozemnej stanice
správa o mesačných údajoch z pozemnej stanice
správa o náhlej zmene počasia
správa o príkone fotonového dávkového ekvivalentu (RAD)
správa o prízemných meteorologických pozorovaniach z pozemnej stanice
správa o stave povrchu vzletovej a pristávacej dráhy
správa z pozemnej stanice o tlaku, teplote, vlhkosti a vetre vo vyšších hladinách
správa z pozemnej stanice o výškovom vetre
sprievodný oblak
spŕška
spŕška
Sprungov vzorec
squall line
stabilitná klasifikácia
stabilizácia anticyklóny
stabilná vzduchová hmota
stabilné vlny
stacionárna anticyklóna
stacionárna cyklóna
stacionárna meteorologická družica
stacionárny front
stacionárny oblak
stáčanie vetra
stáčanie vetra v hraničnej vrstve atmosféry
stadiál
stále akčné centrum atmosféry
stále západné vetry
stanica merajúca v hraničnej vrstve atmosféry
stanica na meranie vetra rádiotechnickými prostriedkami
staničný krúžok
staničný model
staničný teplomer
staničný tlakomer
starý sneh
statická stabilita atmosféry
statické modely turbulencie
statický tlak
statika atmosféry
stav počasia
stav pôdy
stavová krivka
stavová rovnica
sťažené meteorologické podmienky
Stefanov a Boltzmannov zákon
stenoklimagénne vplyvy
stenoklimagénny faktor
stepná klíma
stočenie vetra
stojaté vlny
stojatý oblak
Stokesov parameter
Stokesov vzorec
Stokesov zákon
storočný kalendár
stožiarová meteorologická stanica
stožiarové meteorologické meranie
stratifikácia
stratiformis
stratocumulus
stratonull
stratopauza
stratosféra
stratosferické dýzové prúdenie
stratosférické oteplenie
stratosférický monzún
stratus
stred anticyklóny
stred cyklóny
stredná oblačnosť
stredné oblaky
strednedobá predĺžená predpoveď počasia
strednedobá predpoveď počasia
stredný greenwichský čas
stredný ión
stredomorská klíma
stredomorský front
striebristé oblaky
strih vetra
strihové počasie
strmosť prúdu bleskového výboja
studená advekcia
studená anticyklóna
studená cyklóna
studená oklúzia
studená vlna
studené stáčanie vetra
studený front
studený front druhého druhu
studený front prvého druhu
studený prenosový pás
studený vzduch
stuhový blesk
stupeň
stupňovitosť klímy
Stüvegram
Stüveho diagram
subarktická klíma
subatlantik
subboreál
subekvatoriálna klíma
súbežné meranie
subgeostrofický vietor
subgradientový vietor
subhumidná klíma
sublimácia
sublimačné jadrá
súborná kinematická mapa
subsidencia vzduchu
subsidenčná inverzia teploty vzduchu
subsidenčné pohyby vzduchu
substratosféra
subsynoptická mierka
subtropická anticyklóna
subtropická cyklóna
subtropická klíma
subtropické dýzové prúdenie
subtropické tíšiny
subtropický pás vysokého tlaku vzduchu
súčiniteľ
súčtový anemometer
suchá a čistá atmosféra
suchá adiabata
suchá depozícia
suchá klíma
suchá oblasť
suché obdobie
sucho
suchoadiabatický teplotný gradient
suchosť klímy
suchovej
suchý prenosový pás
suchý rast krúp
suchý teplomer
suchý vzduch
súmrak
súmrakové farby
súmrakové javy
súmrakové spektrum
súmrakový oblúk
supercela
supergeostrofický vietor
supergradientový vietor
superrefrakcia
supertajfún
supralaterálny oblúk
súradnice meteorologickej stanice
súradnicová sústava Θ
súradnicová sústava σ
súradnicová sústava p
sústava SI
Sutcliffeova vývojová teória
Suttonov model
súvislý prúd bleskového výboja
svahová hmla
svahový vietor
svätohelenská anticyklóna
svetelný kvantový lokátor
svetelný stĺp
svetelný tok
svetlo
Svetová meteorologická organizácia
Svetová služba počasia
Svetová služba počasia
svetové meteorologické centrum
svetové meteorologické centrum
Svetový klimatický program
Svetový meteorologický deň
Svetový meteorologický deň
Svetový pozorovací systém
svetový predpovedný oblastný systém
Svetový systém pre spracovanie dát a predpovede
Svetový telekomunikačný systém
svit oblohy
svitanie
sychravo
symetrická instabilita
synergizmus znečistenia ovzdušia
SYNOP
synoptická analýza
synoptická klimatológia
synoptická mapa
synoptická meteorológia
synoptická metóda
synoptická mierka
synoptická predpoveď počasia
synoptická situácia
synoptická služba
synoptická správa
synoptická stanica
synoptické pozorovanie
synoptický termín
synoptický typ
synoptik
synoptika
systém Θ
systém p
systém pre detekciu bleskov
systém pre príjem a spracovanie dát z meteorologických družíc
systém RVR
systém z
sýtostný doplnok

Š

 
Šatského vzťah
šikmá dohľadnosť
šikmá konvekcia
šípka vetra
šírenie elektromagnetických vĺn v atmosfére
šírenie prímesí v atmosfére
šírenie svetla v atmosfére
šírenie tepla v pôde
šírenie zvuku v atmosfére
šírkový teplotný gradient
široko
škaredé počasie
šošovkový blesk
špeciálna predpoveď počasia
špeciálna stanica
špecifická vlhkosť vzduchu
špecifické teplo
špirálový pás
štádiá vývoja anticyklóny
štádiá vývoja cyklóny
štandardizovaný zrážkový index
štandardná atmosféra
štandardná atmosféra ICAO
štandardná rádioatmosféra
štandardná súradnicová sústava
štandardné izobarické hladiny
štandardný absolútny tlakomer
štandardný čas pozorovania
štandardný pyrheliometer
štandardný tlakomer
štatistická predpoveď počasia
štiepenie konvektívnej búrky
štvrtohorná klíma
štvrtohorný klimatický cyklus

T

 
TAF
ťah búrky
ťah oblakov
tajfún
takmer jasno
takmer zamračené
tangenciálne oblúky
tautochrona
Taylorova špirála
ťažký ión
ťažná búrka
tefigram
technická dohľadnosť
technická klimatológia
technické pravidlá WMO
telebarometer
telekomunikačná meteorologická sieť
TEMP
teoretická snežná čiara
teória cyklogenézy
teória Mieho
teória polárneho frontu
teória prenosových pásov
tepelná bilancia atmosféry
tepelná bilancia sústavy Zem–atmosféra
tepelná bilancia zemského povrchu
tepelná efektívnosť
tepelná účinnosť
tepelné znečistenie ovzdušia
tepelné žiarenie
tepelný ostrov
teplá advekcia
teplá anticyklóna
teplá cyklóna
teplá oklúzia
teplá stredoveká perióda
teplá svahová zóna
teplá vlna
teplé stáčanie vetra
teplé stredoveké obdobie
teplomer
teplomer „attaché
teplota
teplota hladiny voľnej konvekcie
teplota konvekčnej kondenzačnej hladiny
teplota mrznutia
teplota pocitová
teplota pôdy
teplota povrchu mora
teplota rosného bodu
teplota suchého teplomeru
teplota teplomeru pokrytého ľadom
teplota topenia
teplota v (K)kelvinoch
teplota varu
teplota vlhkého teplomeru
teplota výstupnej kondenzačnej hladiny
teplota vzduchu
teplota vzduchu redukovaná na hladinu mora
teplotná suma, suma teplôt
teplotná vlna
teplotné pásmo
teplotné pole
teplotné zvrstvenie ovzdušia
teplotný gradient
teplý front
teplý oblak
teplý polrok
teplý prenosový pás
teplý sektor cyklóny
teplý vzduch
terciárna cirkulácia
terciárna dúha
terénna klimatológia
termálna vorticita
termálny vietor
termická anticyklogenéza
termická anticyklóna
termická cyklogenéza
termická cyklóna
termická depresia
termická instabilita ovzdušia
termická kontinentalita klímy
termická konvekcia
termická teória cyklogenézy
termická turbulencia
termicky asymetrická anticyklóna
termicky asymetrická cyklóna
termický komín
termický rovník
termicky symetrická anticyklóna
termicky symetrická cyklóna
termický vznos dymovej vlečky
termiky
termín pozorovania
termínové meteorologické pozorovanie
termistorový teplomer
termo
termoanemometer
termobarické pole
termobarometer
termobaroskop
termocyklogenéza
termodromický kvocient
termodynamická klasifikácia vzduchových hmôt
termodynamické solenoidy
termodynamický diagram
termodynamika atmosféry
termograf
termogram
termohygrograf
termohygrogram
termohygroskop
termoizanomála
termoizodróma
termoizopléta
termopauza
termosféra
termoskop
theta systém
thetagram
Thomsonov a Gibbsov vzťah
Thomsonov vzorec
Thomsonov vzťah
Thornthwaiteova klasifikácia klímy
tieň Zeme
tíšina
tivano
tlak nasýtenej vodnej pary vzhľadom na ľad
tlak nasýtenej vodnej pary vzhľadom na vodu
tlak nasýtenia
tlak snehu
tlak vetra
tlak vodnej pary
tlak vzduchu
tlak vzduchu na stanici
tlak vzduchu redukovaný na hladinu mora
tlakomer
tlakomer s redukovanou stupnicou
tlakomer Wilda a Fuessa
tlaková depresia
tlaková hladina
tlaková níž
tlaková tendencia
tlaková výš
tlakové bahno
tlakové maximum
tlakové minimum
tlakové pole
tlakové sedlo
tlakový anemometer
tlakový gradient
tlakový stupeň
tlakový útvar
tok žiarenia
topenie snehu alebo ľadu
topografia frontu
topografická difluencia
topografická konfluencia
topochronoterma
topoklíma
topoklimatológia
tornádo
torr
Torricelliho trubica
totalizátor
totálne žiarenie
touriello
trajektória
trajektória blesku
trajektória cyklóny
tramontana
transformácia prímesi
transformácia vzduchovej hmoty
transformačná zmena teploty vzduchu
translucidus
transmisia exhalátov
transmisný koeficient
transmisometer
transmitancia
transoceánska sonda
transosonda
transparentnosť
transpirácia
transport znečisťujúcich prímesi
trenie v atmosfére
Trewarthaova klasifikácia klímy
Trickerove oblúky
triedenie
trieštenie vodných kvapiek
tromba
tropická búrka
tropická cyklóna
tropická depresia
tropická klíma
tropická meteorológia
tropická noc
tropická porucha
tropické dažde
tropické dýzové prúdenie
tropické tíšiny
tropický deň
tropický front
tropický monzún
tropický vzduch
tropopauza
troposféra
troposférický front
trowal
trvalé zrážky
trvalý dážď
trvanie búrky
trvanie slnečného svitu
tuba
tuhé zrážky
tuhosť zimy
turbidita
turbopauza
turbosféra
turbulencia
turbulencia v bezoblačnom priestore
turbulencia vo voľnej atmosfére
turbulentná difúzia
turbulentná energia
turbulentná hraničná vrstva
turbulentná inverzia teploty vzduchu
turbulentná kondenzácia
turbulentná kondenzačná hladina
turbulentná viskozita
turbulentná viskozita
turbulentná vodivosť
turbulentná výmena
turbulentné premiešavame v atmosfére
turbulentné prúdenie
turbulentné trenie
turbulentný prenos
turbulentný tok
turbulentný transport
turbulentný vír
tvar dymovej vlečky
tvar kódu
tvar ľadových kryštálikov
tvar oblakov
tvorba podnebia
twister
tylo cyklóny
typ dymovej vlečky
typ makrosynoptickej situácie
typ počasia
typizácia hraničnej vrstvy atmosféry
typizácia poveternostných situácií
typizácia poveternostných situácií Európy (Hessa a Brezowského)
typizácia poveternostných situácií HMÚ
typizácia poveternostných situácií Končeka a Reina
typy refrakcie elektromagnetických vĺn
typy vzduchových hmôt

U

 
úder blesku
údolná hmla
údolný vietor
udometer
uhol advekcie
uhol odchýlky vetra od izobary
úhrn zrážok
uchyľujúca sila zemskej rotácie
ukazovateľ
ultrafialové žiarenie
ultrapolárny dej
ultrapolárny proces
ultrasonický anemometer
ultraťažký ión
umelá infekcia oblakov
umelá rádioaktivita atmosféry
umelé ovplyvňovanie počasia
umelý dážď
umelý oblak
Umkehrefekt
unášanie dymovej vlečky
uncinus
undulatus
univerzálna plynová konštanta
univerzálny anemograf
úplná barometrická formula
upresnenie predpovede
upútaný balón
uragán
urbanistická bioklimatológia
urbanistická klimatológia
určenie vzduchovej hmoty
usadené zrážky
úspešnosť predpovede
usporiadaná konvekcia
Ústav fyziky atmosféry AV ČR
ústretový výboj blesku
úsvit
utajené (skryté) teplo
útlm elektromagnetických vĺn
útlm rýchlosti vetra
útlm zvukových vĺn
UV biometer
UV dozimeter
uzatvárajúca anticyklóna
územná oblasť ICAO
územná oblasť WMO
uzol
užitočná vzostupná sila balóna

V

 
váhový tlakomer
vánok
vardar
variačná metóda asimilácie dát
variačná metóda objektívnej analýzy
variograf
variometer
vedenie tepla v pôde
vedľajší synoptický termín
vedľajšia dúha
vedľajšie slnko
vedľajšie synoptické pozorovanie
vegetačná doba
vegetačná klíma
vegetačné obdobie
vektopluviometer
veľké halo
veľkopočasie
veľmi krátkodobá predpoveď počasia
velopauza
velum
ventilácia
ventilačný faktor
ventilovaný meteorograf
ventilovaný teplomer
Venturiho efekt
Venušin pás
vergencia
vertebratus
vertikálna dohľadnosť
vertikálna instabilita ovzdušia
vertikálna rýchlosť
vertikálna rýchlosť v p-systéme
vertikálna stabilita atmosféry
vertikálne mohutná konvekcia
vertikálne pohyby vzduchu
vertikálne zrážky
vertikálny profil beta a gama žiarenia
vertikálny profil koncentrácie ozónu
vertikálny profil teploty vzduchu
vertikálny profil teploty vzduchu z družíc
vertikálny profil vetra
vertikálny profil vlhkosti vzduchu
vertikálny rez atmosférou
vertikálny rozsah oblaku
vertikálny strih vetra
vertikálny teplotný gradient
vertikálny tlakový gradient
veterná búrka
veterná koruhva
veterná ružica
veterná smerovka
veterné rozhranie
veterný tieň
vetrolam
vetromer
vetromerný rukáv
vetry Krakatoa
vetva atmosférického frontu
vchod frontálnej zóny
viacnásobné zrkadlenie
viacnásobný výboj blesku
viacstredová cyklóna
viacvrstvová tropopauza
vianočné oteplenie
vianočný odmäk
videodistrometer
Vidieho aneroidová škatuľka
Vidieho dóza
viditeľné žiarenie
viditeľnosť
viedenská konvencia na ochranu ozónovej vrstvy
vietor
vietor meraný rádiotechnickými prostriedkami
víchrica
virga
vírnatosť
vírové prúdenie
vírové spektrum
virtuálna teplota
virtuálne trenie
víry v atmosfére
viskózne napätie
viskózne trenie
vizuálne meteorologické pozorovanie
vlaha
vlahová bilancia
vlahová istota
vlajkový oblak
vlasový vlhkomer
vlhká adiabata
vlhká klíma
vlhká oblasť
vlhká teplota
vlhké obdobie
vlhkoadiabatický teplotný gradient
vlhkomer
vlhkosť klímy
vlhkosť pôdy
vlhkosť vzduchu
vlhký teplomer
vlhký vzduch
vlna
vlna horúčav
vlna tropopauzy
vlnenie dymovej vlečky
vlnenie vodnej hladiny
vlnová teória cyklogenézy
vlnové prúdenie
vlnový oblak
vlny na inverznej hladine
vlny vo východnom prúdení
vnútroštátna výstraha na nebezpečné meteorologické javy v letectve
VOC
voda v atmosfére
vodiaci výboj blesku
vodná hodnota snehovej pokrývky
vodná para
vodná smršť
vodná triešť
vodnatosť oblaku
vodný oblak
vodný obsah oblaku
vodný pyrheliometer
vodorovná dohľadnosť
voľná atmosféra
voľná konvekcia
voľný föhn
von Kármánova konštanta
vonkajšia teplota
vorticita
vpád monzúnu
vpád studeného vzduchu
vpád teplého vzduchu
vpád vzduchu
vplyv zmesi znečisťujúcich látok na živé organizmy
vratkosť ovzdušia
vrchné zrkadlenie
vrchol oblaku
vrstevnatá oblačnosť
vrstevnatý oblak
vrstevnica
vrstva dymna
vrstva miešania
vrstva trenia
vsakovanie
vstok
všeobecná cirkulácia atmosféry
všeobecná klimatológia
všeobecná klimatológia
všeobecná predpoveď počasia
všeobecná výstraha na nebezpečné meteorologické javy
vťahovanie
výbežok vysokého tlaku vzduchu
výboj blesku medzi oblakmi
výboj blesku medzi oblakom a okolitým vzduchom
výboj blesku medzi oblakom a zemou
výboj blesku s vodiacim výbojom smerujúcim dole
výboj blesku s vodiacim výbojom smerujúcim nahor
výborná dohľadnosť
východné polárne vetry
východné tropické vetry
vyjasňovanie
výklzné pohyby vzduchu
vykurovacie obdobie
vymývanie
vynútená konvekcia
výpar
výparnosť
výparomer
výparomer GGI 3000
výparomerný bazén
vyplňovanie cyklóny
výpočtová vonkajšia teplota
vyprahnuté obdobie
vysielací rozvrh
výsledný vietor
vysoká anticyklóna
vysoká atmosféra
vysoká cyklóna
vysoká hmla
vysoká oblačnosť
vysoká sloha
vysoké oblaky
vysoko zvírený sneh
výstražný hlásič búrok
výstupná kondenzačná hladina
výstupná rýchlosť balónu
výstupné pohyby vzduchu
výstupný vietor
výška nad obzorom
výška nového snehu
výška nulovej izotermy
výška oblakov
výška rádiolokačného cieľa
výška rozhodnutia
výška snehovej pokrývky
výška tropopauzy
výška základne oblakov
výška zrážok
výškomer
výšková anticyklóna
výšková brázda
výšková cyklóna
výšková inverzia teploty vzduchu
výšková mapa
výškové meteorologické pozorovanie
výškový front
výškový hrebeň
výškový vietor
výškový zákal
vyvážený balón
vyvýšená kopa
vyvýšený zdroj znečisťovania ovzdušia
význačné hladiny
význačné javy počasia
význačné počasie
vyzrážateľná voda
vyžarovanie
vyžarovanie atmosféry
vyžarovanie zemského povrchu
vzdialená búrka
vzduch
vzduch miernych šírok
vzduchová častica
vzduchová diera
vzduchová hmota
vzlínanie vody
vznos dymovej vlečky
vzorec
vzostupný konvektívny prúd
vzťah
vzťažná teplota
vztlak

W

 
Walkerova cirkulácia
Wegenerove oblúky
Werenskioldov diagram
wiatr halny
Wienov zákon
WIGOS
Wildov výparomer
Willettova klasifikácia hmiel
willy-willy
WIS
Wolfovo číslo
Wussowov vzorec
Wussowov vzťah
zadržovanie zrážok
zadržujúca teplotná vrstva
zadymovanie
zadymovanie
zafrontálna hmla
zafrontálne zrážky
zahnutá oklúzia
zachytávanie zrážok
zákal
zakalenie atmosféry
zákalomer
zákalová vrstva
zákalový horizont
základná klimatologická stanica
základňa oblakov
základná pozemná meteorologická stanica
základná rovnica statiky atmosféry
základné rovnice
základný front
zákon
zákon víchric
zálet počasia
zameriavač búrok
zamračené
zamračený deň
západné rovníkové vetry
záporná teplotná suma
zástavka vetra
zástavovitá koruna
zástavovitý strom
záverečná anticyklóna
záveterná brázda
záveterná depresia
záveterné víry
záveterné vlny
záveterný efekt
závetrie, záveterná strana
zavlaženie
zberová účinnosť
zdanlivý front
zdanlivý vietor
zdroj znečisťovania ovzdušia
zdvihnutie horizontu
zdvihnutie obzoru
zelený lúč
zelený záblesk
zemská magnetosféra
zemské žiarenie smerujúce nahor
zenitálne dažde
Zenkerov vzorec
zhoršenie počasia
Z–I vzťah
zima
búrka z tepla
zimný monzún
zjavné teplo
zlepšenie počasia
zlomové body
zlomy
zložené námrazky
zlúčená rádiolokačná informácia
zmena počasia
zmena typu poveternostnej situácie
zmiešané zrážky
zmiešaný oblak
zmiešavací pomer
zmiešavacia dĺžka
zmiešavacia vrstva
zmrazky
zmrznutá hmla
zmrznutá rosa
zmrznutý dážď
znečistenie ovzdušia
znečistený vzduch
znečisťovanie ovzdušia
znečisťujúce prímesi
zníženie horizontu
zníženie obzoru
zobrazovací družicový rádiometer
zodiakálne svetlo
zonalita klímy
zonálna brázda nízkeho tlaku vzduchu
zonálna cirkulácia
zonálna zložka cirkulácie
zonálne prúdenie
zonda
zoobioklimatológia
zoofenofáza
zoofenológia
zooklimatológia
zora
zore
zosadanie vzduchu
zoslabenie slnečného žiarenia
zostupné pohyby vzduchu
zostupný konvektívny prúd
zostupný vietor
zotrvačná predpoveď počasia
zotrvačné vlny
zovšeobecnený koeficient difúzie
zrážkomer
zrážkomerná stanica
zrážková efektívnosť
zrážková pravdepodobnosť
zrážková účinnosť
zrážková výdatnosť
zrážkové maximum
zrážkové obdobie
zrážkové pruhy
zrážkový deň
zrážkový gradient
zrážkový intenzograf
zrážkový oblak
zrážkový pás
zrážkový polčas
zrážkový režim
zrážkový tieň
zrážky hnané vetrom
zrážky pri bezoblačnej oblohe
zrkadlenie
zrnitá námraza
zrýchlenie tiaže
z-systém
zürišské číslo
zúrivé päťdesiatky
zvieratníkové svetlo
zvírený sneh
zvláštna letecká meteorologická správa
zvláštne javy počasia
zvláštne oblaky
zvláštnosti oblakov
zvlnený front
zvlnený studený front
zvlnený teplý front
zvrat počasia
zvrat teploty
zvuk v atmosfére
zvukové vlny
zvýraznenie frontu
zvýraznenie frontu

Ž

 
žalúziová meteorologická búdka
žiarenie
žiarenie atmosféry
žiarenie čierneho telesa
žiarenie povrchu Zeme
žiarenie Slnka
žiarenie smerujúce dole
žiarenie smerujúce nahor
žiarenie Zeme
žiarenie zemského povrchu
žiarivosť
životné prostredie
žliabkovitá námraza
žltý dážď
žltý sneh