REJSTŘÍK TERMÍNů

V ČEŠTINĚ


A

 
ablace
absorpce záření
absorpce záření selektivní
adaptace
adiabata
adiabata nasycená
adiabata nenasycená
adiabata suchá
adiabata vlhká
advekce
advekce ageostrofická
advekce geostrofická
advekce studená
advekce teplá
aerogram
aeroionty
aeroklimatologie
aerologie
aerologie nepřímá
aeronomie
aeroplankton
aerosol atmosférický
aerosoly disperzní
aerosoly kondenzační
aerosoly nukleační
aerosoly organické sekundární
aerosoly primární
aerosoly sekundární
aerostat
agregace
agroklimatologie
agrometeorologie
airglow
akcelerometr
aklimatizace
aktinograf
aktinogram
aktinometr
aktinometr bimetalický Michelsonův
aktinometr diferenciální
aktinometrie
aktivita sluneční
aktuál
akumulace sněhu
akustika atmosférická
albedo
albedo Země
albedometr
album oblaků
altimetr
altocumulus
altostratus
amplituda absolutní
amplituda absolutní denní
amplituda absolutní měsíční
amplituda denní
amplituda denní průměrná
amplituda měsíční
amplituda meteorologického prvku
amplituda nárazu větru
amplituda proudu blesku
amplituda roční
anafronta
analobara
analýza frontální
analýza izentropická
analýza objektivní
analýza počasí
analýza pylová
analýza synoptická
analýza synoptických map
analýza tlakového pole
analýza vzduchových hmot
anemobiagraf
anemograf
anemograf univerzální
anemogram
anemoindikátor
anemoklinograf
anemoklinometr
anemometr
anemometr aerodynamický
anemometr akustický
anemometr Dinesův
anemometr elektrický
anemometrie
anemometr kontaktový
anemometr lopatkový
anemometr miskový
anemometr ruční
anemometr součtový
anemometr s výkyvnou deskou
anemometr tlakový
anemometr ultrasonický
anemometr Wildův
anemometr zchlazovací
anemorumbometr
anemoskop
aneroid
anomálie klimatická
anomálie meteorologická
anomálie potenciální vorticity
anticyklogeneze
anticyklogeneze dynamická
anticyklogeneze termická
anticyklolýza
anticyklona
anticyklona antarktická
anticyklona arktická
anticyklona azorská
anticyklona bermudská
anticyklona blokující
anticyklona bouřková
anticyklona dynamická
anticyklona glaciální
anticyklona havajská
anticyklona honolulská
anticyklona izolovaná
anticyklona jihoatlantická
anticyklona jihoindická
anticyklona jihopacifická
anticyklona kanadská
anticyklona kontinentální
anticyklona kvazipermanentní
anticyklona kvazistacionární
anticyklona mauricijská
anticyklona nízká
anticyklona odštěpená
anticyklona postupující
anticyklona putující
anticyklona severoamerická
anticyklona severoatlantická
anticyklona severopacifická
anticyklona sezonní
anticyklona sibiřská
anticyklona stacionární
anticyklona studená
anticyklona subtropická
anticyklona svatohelenská
anticyklona teplá
anticyklona termická
anticyklona termicky asymetrická
anticyklona termicky symetrická
anticyklona uzavírající
anticyklona vysoká
anticyklona výšková
anticyklona závěrečná
antihélium
antimonzun
antipasát
antipleión
antiselenium
aproximace anelastická
aproximace Boussinesqova
aproximace hydrostatická
aproximace kvazigeostrofická
aproximace nehydrostatická
aproximace semigeostrofická
aproximace tenké vrstvy
aquaplaining
arcus
aridita klimatu
ascendent
asimilace meteorologických dat
astrometeorologie
atlantik
Atlas horských mraků
atlas klimatologický
atlas oblaků mezinárodní
atlas podnebí
atmometr
atmosféra
atmosféra adiabatická
atmosféra autobarotropní
atmosféra baroklinní
atmosféra barotropní
atmosféra čistá
atmosféra homogenní
atmosféra ideální
atmosféra izotermická
atmosféra planetární
atmosféra polytropní
atmosféra půdní
atmosféra Rayleighova
atmosféra standardní
atmosféra standardní mezinárodní ICAO
atmosféra střední
atmosféra suchá a čistá
atmosféra volná
atmosféra vysoká
atmosféra Země
atmosfériky
atraktor
aureola
autokonvekce
autokonverze
automatizace v meteorologii
autorita meteorologická

B

 
baguio
bahno tlakové
balneoklimatologie
balonek „píchací“
balon pilotovací
balon radiosondážní
balon sondážní
balon upoutaný
balon vyvážený
bar
bariéra klimatická
barograf
barograf aneroidový
barograf plovákový
barogram
baroklinita
barometr
barometrie
barotermometr
barotropie
barva oblohy
barvy soumrakové
barye
bazén výparoměrný
benzo(a)pyren
beránky
berk
bezvětří
bilance atmosféry radiační
bilance atmosféry tepelná
bilance energetická
bilance hydrologická
bilance půdní vody
bilance radiační
bilance radiační dlouhovlnná
bilance radiační krátkovlnná
bilance radiační soustavy Země-atmosféra
bilance radiační zemského povrchu
bilance slunečního záření
bilance tepelná
bilance tepelná soustavy Země-atmosféra
bilance tepelná zemského povrchu
bilance vláhová
bilance záření
bilance zemského záření
bilancometr
bimetal
bioklima
bioklimatologie
bioklimatologie člověka
bioklimatologie humánní
bioklimatologie rostlin
bioklimatologie urbanistická
bioklimatologie zvířat
biometeorologie
biosféra
biotropie počasí
blána studeného vzduchu
blesk
blesk čárový
blesk čočkový
blesk kulový
bleskosvod
blesk perlový
blesk plošný
blesk rozvětvený
blesk stuhový
blizard
blokování
blýskavice
bod antisolární
bod Aragův
bod Babinetův
bod Brewsterův
bod cyklogenetický
bod hyperbolický
bod charakteristický
bod kritický
bod mrazu
bod mrznutí
bod neutrální
bod ojínění
bod okluzní
bodování počasí
bod poddružicový
bod rosný
bod sublimace
bod tání
bod trojný
bod tuhnutí
bod varu
body zlomové
bologram
bolometr
bonitace klimatologická
bonita klimatu
bóra
boreál
Boundary Layer Structures
bouře
bouře černá
bouře ionosférická
bouře konvektivní
bouře ledová
bouře prachová
bouře rovnodennostní
bouře sněhová
bouře tropická
bouře větrná
bouřka
bouřka advekční
bouřka blízká
bouřka frontální
bouřka konvektivní
bouřka kvazifrontální
bouřka místní
bouřka na stanici
bouřka nefrontální
bouřka orografická
bouřka studené fronty
bouřka tažná
bouřka teplé fronty
bouřka uvnitř vzduchové hmoty
bouřka vzdálená
bouřka zimní
bouřka z tepla
bow echo
brázda nízkého tlaku vzduchu
brázda nízkého tlaku vzduchu dynamická
brázda nízkého tlaku vzduchu indukovaná
brázda nízkého tlaku vzduchu meridionální
brázda nízkého tlaku vzduchu zonální
brázda orografická
brázda rovníková
brázda tvaru V
brázda výšková
brázda závětrná
breva
briefing meteorologický
bright band
bríza
bríza jezerní
bríza mořská
bríza pevninská
budka meteorologická
budka meteorologická žaluziová
BUFR
bulletin meteorologických zpráv
buňka Bénardova
buňka bouřková
buňka cirkulační
buňka Ferrelova
buňka Hadleyova
buňka konvekční
buňka polární
buran
burga

C

 
calm
calvus
CAPE
capillatus
castellanus
ceilometr
cejchování
cela jednoduchá
centrum atmosféry akční
centrum atmosféry akční monzunové
centrum atmosféry akční permanentní
centrum atmosféry akční sezonní
centrum atmosféry akční trvalé
centrum meteorologické národní
centrum meteorologické specializované regionální
centrum meteorologické světové
centrum poradenské pro tropické cyklony (TCAC)
centrum poradenské pro vulkanický popel (VAAC)
centrum předpovědní
centrum předpovědní světové oblastní (WAFC)
centrum telekomunikační regionální
ceraunometr
cíl meteorologický
cíl radiolokační
cíl radiolokační pozemní
CIN
cirkulace
cirkulace anticyklonální
cirkulace atmosféry všeobecná
cirkulace brízová
cirkulace Brewerova-Dobsonova
cirkulace buňková
cirkulace cyklonální
cirkulace druhotná
cirkulace meridionální
cirkulace místní
cirkulace monzunová
cirkulace oceánská
cirkulace pasátová
cirkulace planetární
cirkulace pobřežní
cirkulace primární
cirkulace prvotní
cirkulace sekundární
cirkulace solenoidní
cirkulace terciární
cirkulace termohalinní
cirkulace Walkerova
cirkulace zonální
cirokumulus
cirostratus
cirrocumulus
cirrostratus
cirrus
CLIMAT
congestus
Copernicus
cordonazo
CREX
cumulonimbus
cumulus
cumulus „industrialis“
cyklogeneze
cyklogeneze orografická
cyklogeneze termická
cyklolýza
cyklon
cyklona
cyklona aleutská
cyklona centrální
cyklona frontální
cyklona indukovaná
cyklona islandská
cyklona izolovaná
cyklona janovská
cyklona jihoatlantická
cyklona jihopacifická
cyklona kvazistacionární
cyklona mimotropická
cyklona místní
cyklona mladá
cyklona monzunová
cyklona nízká
cyklona odštěpená
cyklona okludovaná
cyklona podružná
cyklona postupující
cyklona přízemní
cyklona putující
cyklona queenslandská
cyklona regenerovaná
cyklona retrográdní
cyklona řídicí
cyklona severoatlantická
cyklona severopacifická
cyklona sezonní
cyklona skagerrakská
cyklona stacionární
cyklona studená
cyklona subtropická
cyklona teplá
cyklona termická
cyklona termicky asymetrická
cyklona termicky symetrická
cyklona tropická
cyklona vícestředá
cyklona vnětropická
cyklona vysoká
cyklona výšková
cyklus dvouletý
cyklus hydrologický
cyklus Chapmanův
cyklus klimatický
cyklus klimatický čtvrtohorní
cyklus klimatický kvartérní
cyklus kvazidvouletý
cyklus námrazový
cyklus sluneční jedenáctiletý
cykly Milankovičovy

Č

 
čára demarkační
čára difluence
čára firnová
čára frontální
čára húlav
čára instability
čára konfluence
čára rovnováhy
čára sněžná
čára sněžná klimatická
čára sněžná orografická
čára sněžná teoretická
čára střihu větru
čas
čas greenwichský střední
čas pozorování aktuální
čas pozorování standardní
čas světový koordinovaný
částice Aitkenovy
částice oblačná
částice suspendované
částice vzduchová
čelo studeného vzduchu
čepice kouřová
čepice oblačná
červánky
čeření kouřové vlečky
Česká meteorologická společnost
Česká bioklimatologická společnost
Československá meteorologická společnost při ČSAV
Český hydrometeorologický ústav
čidlo
činitel
činnost sluneční
činúk
číslo Avogadrovo
číslo curyšské
číslo Eckertovo
číslo Froudeho
číslo kódové
číslo Machovo
číslo Nusseltovo
číslo Pecletovo
číslo Prandtlovo
číslo Rayleighovo
číslo relativní
číslo Reynoldsovo
číslo Richardsonovo
číslo Richardsonovo pro tok
číslo Richardsonovo v gradientovém tvaru
číslo Rossbyho
číslo Schmidtovo
číslo Wolfovo
čistota ovzduší
členitost reliéfu zemského povrchu
čtyřicítky řvoucí

D

 
data nástupu a ukončení charakteristických teplot
databáze klimatologická
dBZ
debriefing
deficit teploty rosného bodu
deficit vlhkosti půdy
deformace fronty orografická
děj
děj adiabatický
děj izentalpický
děj izentropický
děj izobarický
děj izochorický
děj izopyknický
děj izosterický
děj izotermický
děj polytropní
děj pseudoadiabatický
děj ultrapolární
dekáda
délka charakteristická
délka Obuchovova
délka Moninova a Obuchovova
délka slunečního svitu
délka směšovací
delta frontální zóny
den arktický
den bezsrážkový
dendroklimatologie
den dusný
den jasný
den ledový
den letní
den meteorologický světový
den mrazový
den oblačný
denostupeň
den s bouřkou
den s deštěm
den se sněhovou pokrývkou
den se sněžením
den se srážkami
den srážkový
den s tropickou nocí
den tropický
den zamračený
depegram
depolarizace elektromagnetických vln
depozice
depozice mokrá
depozice suchá
deprese
deprese horizontu
deprese orografická
deprese rovníková
deprese termická
deprese tlaková
deprese tropická
deprese závětrná
derecho
deskriptor
destička rosoměrná Duvdevaniho
desublimace
déšť
déšť bahnitý
déšť červený
deště rovnodennostní
deště tropické
deště zenitální
déšť hnaný větrem
déšť krajinný
déšť krvavý
déšť kyselý
déšť monzunový
déšť mrznoucí
déšť namrzající
déšť občasný
dešťoměr
déšť přechlazený
déšť přívalový
déšť trvalý
déšť umělý
déšť zmrzlý
déšť žlutý
detekce blesků
detekce blesků družicová
detekce blesků pozemní
detekce meteorologických jevů dálková
detekce radiolokační
detekce Země dálková
detektor počasí
diagnóza počasí
diagram adiabatický
diagram aerologický
diagram Ambleův
diagram energetický
diagram fázový
diagram Herlofsonův
diagram Hovmöllerův
diagram klimatologický
diagram komfortu
diagram Möllerův
diagram radiační
diagram Refsdalův
diagram Rossbyho
diagram rozptýleného světla
diagram rozptylový
diagram Stüveho
diagram termodynamický
diagram Werenskioldův
diference psychrometrická
difluence
difluence orografická
difluence topografická
difuze turbulentní
difuzometr
difuzosféra
díra oblačná průletová
díra ozonová
díra vzdušná
divergence horizontální
divergence proudění
dny psí
doba dešťů
doba ledová
doba ledová malá
doba meziledová
doba odběrová
doba platnosti předpovědi
doba poledová
doba polovičních srážek
doba roční
doba slunečního svitu
doba sucha
doba vegetační
doba vzorkovací
doby roční fenologické
dohlednost
dohlednost dráhová (RVR)
dohlednost letová
dohlednost meteorologická
dohlednost šikmá
dohlednost převládající
dohlednost technická
dohlednost vertikální
dohlednost vodorovná
dohlednost výborná
dokumentace letová meteorologická
doldrums
doplněk sytostní
dosah optický meteorologický
doutník Minnaertův
dóza Vidieho
downburst
downdraft
downwelling
dozimetr kolorimetrický
dozimetr pasivní
dráha větru
dráhy anticyklon
dráhy cyklon
drak meteorologický
dropsonda
drosograf
drosogram
drosometr
drsnost klimatu
drsnost povrchu
drsnost zimy
druh fronty
druh srážek
druhy oblaků
družice meteorologická
družice meteorologická geostacionární
družice meteorologická geosynchronní
družice meteorologická kvazipolární
družice meteorologická polární
družice meteorologická stacionární
dryline
duha
duha bílá
duha hlavní
duha kolem Slunce
duha měsíční
duha mlhová
duha primární
duha sekundární
duha terciární
duha vedlejší
duplicatus
dusno
dvojpilotáž
dynamika atmosféry
dynamika fronty
dynamika oblaků

E

 
eddy kovarianční systém
efekt fénový
efektivnost srážková
efektivnost tepelná
efekt Lenardův
efekt Mieův
efekt motýlích křídel
efekt nálevkový
efekt návětrný
efekt skleníkový
efekt tryskový
efekt Venturiho
efekt závětrný
echo andělské
echo hákovité
echo radiolokační
ekoklima
ekoklimatologie
ekologie
ekologie klimatologická
ekvipluva
ekvivalent vodní páry kapalný
elektrometeor
elektrosféra
elektrosonda
elektřina atmosférická
elektřina bouřková
elektřina klidného ovzduší
elektřina oblačná
elektrony ubíhající
element oblačný
El Niño
emagram
emise
emisivita
energie geopotenciální
energie kinetická
energie potenciální
energie potenciální celková
energie potenciální dostupná
energie potenciální dostupná konvektivní
energie turbulence
energie turbulentní
energie větru
energie vnitřní
energie volná
energie volná Gibbsova
energie volná Helmholtzova
energie zářivá
energotop
ENSO
entalpie
entropie
epizoda sucha
erupce chromosférická
ESA
estegram
etalon
etalon barometrický
etézie
EUCOS
EUMETCast
EUMETNET
EUMETSAT
evaporace
evaporimetr
evaporimetrie
evapotranspirace
evapotranspirace aktuální
evapotranspirace potenciální
evapotranspirometr
evoluce atmosféry Země
Evropská meteorologická společnost
Evropské centrum pro střednědobé předpovědi počasí (ECMWF)
exhalace
exosféra
expanze adiabatická
exponenty Ljapunovovy
expozice klimatická
expozice meteorologických přístrojů
extinkce
extrém
extrém hydrologický
extrém klimatický
extrém povětrnostní
extrémy rychlostí větru
extrémy srážek
extrémy teploty vzduchu
extrémy tlaku vzduchu

F

 
faksimile
faktor absorpční
faktor aridní
faktor dešťový
faktor dešťový Langův
faktor euryklimagenní
faktor klimagenní
faktor klimatický
faktor klimatotvorný
faktor stenoklimagenní
faktor ventilační
faktor zákalový Linkeho
faktory klimatu antropogenní
faktory klimatu astronomické
faktory klimatu cirkulační
faktory klimatu geografické
faktory klimatu radiační
fáta morgana
fáze fenologická
fáze kvazidvouletého cyklu
fén
fén anticyklonální
fén cyklonální
fenofáze
fenogram
fenologie
fenomén berlínský
fén orografický
fén volný
fibratus
filtr Kalmánův
filtrace meteorologického šumu
firn
fiška
floccus
fluktuace klimatu
föhn
fontána stratosférická
footprint toku v atmosféře
formule
formule barometrická
formule barometrická úplná
formule psychrometrická
fotometeor
fotometr
fotometrie
fractocumulus
fractostratus
fractus
frekvence Bruntova-Vaisalova
frigorigraf
frigorimetr
fronta
fronta aktivní
fronta antarktická
fronta arktická
fronta atmosférická
fronta hlavní
fronta húlav
fronta intertropická
fronta klimatologická
fronta kvazistacionární
fronta maskovaná
fronta okluzní
fronta pasátová
fronta podružná
fronta polární
fronta povětrnostní
fronta přízemní
fronta rovníková
fronta rozpadající se
fronta stacionární
fronta středomořská
fronta studená
fronta studená druhého druhu
fronta studená prvního druhu
fronta studená split
fronta studená zvlněná
fronta teplá
fronta teplá zvlněná
fronta tropická
fronta troposférická
fronta výšková
fronta základní
fronta zdánlivá
fronta zvlněná
frontogeneze
frontolýza
fujavice
fukéř, fukýř
funkce absorpční
funkce propustnosti
funkce proudová
futeř
fytobioklimatologie
fytofenologie
fytoklima
fytoklimatologie
fyzika atmosféry
fyzika oblaků a srážek

G

 
GAFOR
GAMET
garmsil
garua
geligraf
geneze klimatu
genitus
geomorfologie klimatická
geopotenciál
geosféra
gibli
glaciál
glacioklimatologie
glórie
gloriola
GOES
graden
graden klimatizační
gradient
gradient autokonvekční
gradient barický
gradient barometrický
gradient elektrického potenciálu v atmosféře
gradient elektrický
gradient geotermický
gradient srážkový
gradient teplotní
gradient teplotní adiabatický
gradient teplotní autokonvekční
gradient teplotní horizontální
gradient teplotní nadadiabatický
gradient teplotní nasyceně adiabatický
gradient teplotní nenasyceně adiabatický
gradient teplotní pseudoadiabatický
gradient teplotní suchoadiabatický
gradient teplotní šířkový
gradient teplotní vertikální
gradient teplotní vlhkoadiabatický
gradient tlakový
gradient tlakový horizontální
gradient tlakový vertikální
gradient větru
gradoden
GRIB
GRID
Grosswetterlage
gust fronta

H

 
haboob
hakím
halný wiatr
hala pyramidální
halo Celliniho
halo malé
halo opsané
halo velké
harmatan
hazardy hydrometeorologické
heatburst
heiligenschein
heliograf
heliogram
heliotermometr
heterosféra
hladina barická
hladina ekvipotenciální
hladina ekvivalentně barotropní
hladina geopotenciální
hladina izentropická
hladina izobarická
hladina izopyknická
hladina izosterická
hladina izotermická
hladina kondenzační
hladina kondenzační konvekční
hladina kondenzační turbulentní
hladina kondenzační výstupná
hladina konvekce horní
hladina nondivergence
hladina nulového vztlaku
hladina řídícího proudění
hladina tání
hladina tlaková
hladina volné konvekce
hladiny izobarické standardní
hladiny letové
hladiny význačné
hlásič bouřek varovný
hlášení mimořádné o pozorování z letadel během letu (AIREP SPECIAL-ARS)
hlášení pravidelné o pozorování z letadel během letu (AIREP)
hmota atmosféry optická absolutní
hmota atmosféry optická relativní
hmota optická
hmota vzduchová
hmota vzduchová instabilní
hmota vzduchová labilní
hmota vzduchová místní
hmota vzduchová stabilní
hmotnost atmosféry
hmotnost vodní páry měrná
hmotnost vzduchu měrná
hodnota sněhové pokrývky vodní
hodnoty meteorologického prvku extrémní
hodnoty meteorologického prvku průměrné
hodograf
holomráz
homogenita a izotropie polí meteorologických veličin
homogenita klimatologických řad
homology vzduchových hmot
homopauza
homosféra
homotermie
horizont
horizont zákalový
horko
hranice atmosféry horní
hranice dusna
hranice inverze
hranice klimatická
hranice lesa
hranice lesa klimatická
hranice mezní vrstvy atmosféry
hranice oblačnosti horní
hranice přizemní vrstvy atmosféry
hranice zákalu
hrom
hromosvod
hřeben vysokého tlaku vzduchu
hřeben výškový
hřmění
húlava
humidita klimatu
humilis
hurikán
hurikán silný
hustota oblaků optická
hustota sněhu
hustota suchého vzduchu
hustota vlhkého vzduchu
hustota vodní páry
hustota vzduchu
hvizd atmosférický
hydrologie
hydrometeor
Hydrometeorologický ústav
hydrometeorologie
hydrosféra
hyetograf
hyetografie
hyetogram
hyetoizanomála
hyetometr
hyetometrie
hygiena ovzduší
hygrograf
hygrogram
hygrometr
hygrometrie
hygroskop
hygroskopicita
hygrotermograf
hypotéza Kolmogorovova
hypsometr
hypsometrie
hypsotermometr
hystereze aneroidu
hytergraf

CH

 
chamsin
chaos deterministický
charakter fronty
charakteristika tlakové tendence
chemie atmosféry
chemosféra
chinook
chionograf
chionogram
chionometr
chionosféra
chladna ovčí
chobot kondenzační
chod meteorologického prvku
chod meteorologického prvku denní
chod meteorologického prvku roční
chuchvalce mlhy
chumelenice
chvění optické
chyba přístroje

I

 
imise
incus
index aridity
index aridity de Martonneův
index cirkulace
index Conradův
index expoziční
index expoziční AOT40
index Faustův
index Gorczyńského
index humidity
index intenzity sucha Palmerův
index instability
index jižní oscilace
index klimatologický
index kontinentality
index lomu elektromagnetického vlnění ve vzduchu
index lomu světla ve vzduchu
index maritimity
index Markhamův
index meridionální cirkulace
index oceánity
index předchozích srážek
index severoatlantické oscilace
index Showalterův
index srážkový standardizovaný
index stability
index stratifikace
index sucha
index sucha Palmerův
index suchosti
index SWEAT
index Total Totals
index ventilační
index vláhový Končkův
index vlhkosti
index zavlažení
index zavlažení Končkův
index zonální cirkulace
indikativ stanice
indikativy mezinárodní
indikátory změny v přistávacích a letištních předpovědích
indikatrice rozptylová
infekce oblaků umělá
infiltrace
informace AIRMET
informace meteorologická
informace meteorologická operativní
informace meteorologická režimová
informace meteorologické o podmínkách na letištích pro posádky během letu (VOLMET)
informace radiolokační sloučená
informace SIGMET
inicializace vstupních dat
insolace
instabilita
instabilita atmosféry vertikální
instabilita atmosféry absolutní
instabilita atmosféry advekční
instabilita atmosféry konvekční
instabilita atmosféry latentní
instabilita atmosféry podmíněná
instabilita atmosféry potenciální
instabilita atmosféry termická
instabilita baroklinní
instabilita barotropní
instabilita Helmholtzova
instabilita inerční
instabilita Kelvinova-Helmholtzova
instabilita oblaku koloidní
instabilita symetrická
interakce atmosféry a oceánu
interpluviál
interstadiál
intenzita bouřkové činnosti
intenzita bouřky
intenzita deště
intenzita fronty
intenzita mrazů
intenzita námrazku
intenzita námrazy na letadlech
intenzita srážek
intenzita turbulence
intenzita výbojů blesku do země
intenzita výbojů blesku mezi oblaky
intenzograf srážkový
intercepce srážek
interpolace optimální
interglaciál
intortus
intruze (průnik) suchého vzduchu
inverze
inverze hustoty vzduchu
inverze srážek
inverze teploty vzduchu
inverze teploty vzduchu advekční
inverze teploty vzduchu frontální
inverze teploty vzduchu noční
inverze teploty vzduchu pasátová
inverze teploty vzduchu přízemní
inverze teploty vzduchu radiační
inverze teploty vzduchu sesedáním
inverze teploty vzduchu sněhová
inverze teploty vzduchu subsidenční
inverze teploty vzduchu turbulentní
inverze teploty vzduchu výšková
inverze vlhkosti vzduchu
ionizace atmosférická
ionosféra
iont Langevinův
iont lehký
iont střední
iont těžký
iont ultratěžký
ionty atmosférické
IPV thinking
iridescence
irizace
ITCZ
izalobara
izalohypsa
izalolinie
izaloterma
izalumchrona
izamplituda
izanemona
izanomála
izaritma
izentropa
izoamplituda
izoatma
izoaurora
izobara
izobary na atmosférické frontě
izobary orografické
izobata
izobronta
izocerauna
izočára
izodensa
izodiafora
izoecho
izofena
izofota
izofytochrona
izogeoterma
izoglacihypsa
izogona
izograma
izohélie
izohumida
izohyeta
izohygromena
izohygroterma
izohyomena
izohypsa
izohypsa absolutní
izohypsa relativní
izochalaza
izochasma
izochimena
izochiona
izochrona
izokona
izokontinentála
izolinie
izolumchrona
izomena
izomera
izomonima
izonefa
izonifa
izonotida
izoombra
izopauza
izopira
izopleta
izopluvie
izopykna
izoryma
izorypa
izosféra
izostera
izotacha
izotalantóza
izotendence
izotera
izoterma
izoterma aktuální
izoterma nulová
izoterma redukovaná
izotermie
izovapora
izovela

J

 
jádra Aitkenova
jádra depoziční
jádra kondenzační
jádra kondenzační obří
jádra ledová
jádra mrznutí
jádra sublimační
jaro
jaro baltské
jasno
Jason
jazyk sněhový
jazyk studeného vzduchu
jazyk suchého vzduchu
jazyk teplého vzduchu
jazyk vlhkého vzduchu
jednopilotáž
jednotka Dobsonova
jehličky ledové
jet stream
jev Dellingerův
jev ohybový
jevy halové
jevy meteorologické
jevy meteorologické nebezpečné
jevy námrazkové
jevy námrazové
jevy počasí význačné
jevy počasí zvláštní
jevy povětrnostní nebezpečné
jevy soumrakové
jezero studeného vzduchu
jíní
jinovatka
jistota vláhová
joran
jugo
jugovina
juran

K

 
kalendář povětrnostních situací
kalendář stoletý
kalibrace družicových dat
kalibrace meteorologických přístrojů
kalm
kanál blesku
kanál spektrální
kapilára teploměru
kapka dešťová
kapka mrholení
kapka oblačná
kapka studeného vzduchu
katafronta
katalobara
katalog povětrnostních situací
katastrofa hydrometeorologická
katateploměr
kategorizace klimatu
K-index
kinematika atmosféry
klasifikace atmosférických front
klasifikace atmosférických iontů
klasifikace instability (stability) atmosféry Normandova
klasifikace klimatu
klasifikace klimatu Alisovova
klasifikace klimatu Bergova
klasifikace klimatu ČR podle Atlasu podnebí
klasifikace klimatu ČR Quittova
klasifikace klimatu efektivní
klasifikace klimatu Flohnova
klasifikace klimatu genetická
klasifikace klimatu geomorfologická
klasifikace klimatu konvenční
klasifikace klimatu Köppenova
klasifikace klimatu Penckova
klasifikace klimatu Thornthwaiteova
klasifikace klimatu Trewarthaova
klasifikace meteorologických procesů podle Orlanskiho
klasifikace mlh Willettova
klasifikace oblaků
klasifikace oblaků genetická
klasifikace oblaků morfologická
klasifikace srážek
klasifikace stabilitní
klasifikace tryskového proudění geografická
klasifikace tvarů ledových krystalků
klasifikace vzduchových hmot
klasifikace vzduchových hmot geografická
klasifikace vzduchových hmot termodynamická
klasifikace zvrstvení ovzduší
klíč meteorologický
klima
klima antarktické
klima aridní
klima arktické
klima boreální
klima civilizační
klima čtvrtohorní
klima dešťové mírné
klima dešťové tropické
klima doby ledové
klima drsné
klima ekvatoriální
klima etéziové
klima expoziční
klima fyzické
klima glaciální
klima globální
klima historické
klima holocénu
klima horské
klima humidní (vlhké)
klima kontinentální
klima kvartéru
klima léčivé
klima ledové
klima matematické
klima maritimní
klima megatermické
klima městské
klima mezní vrstvy atmosféry
klima mezotermické
klima mikrotermické
klima mírných šířek
klima místní
klima monzunové
klima nivální
klima oceánické
klima oliv
klima pasátové
klima perhumidní
klima periglaciální
klima pevninské
klima planetární
klima polární
klima porostové
klima pouště
klima přechodné
klima přímořské
klima půdní
klima radiační
klima reliéfové
klima rovníkové
klima rovníkových monzunů
klima savany
klima semiaridní
klima skleníkové
klima sněhové
klima solární
klima stepi
klima středomořské
klima subarktické
klima subekvatoriální
klima subhumidní
klima subtropické
klima suché
klima svahové
klima tajgy
klima tropické
klima tropického dešťového pralesa
klima trvalého mrazu
klima tundry
klima vegetační
klima vlhké
klima volné atmosféry
klimageneze
klimagram
klimatizace
klimatografie
klimatolog
klimatologie
klimatologie aplikovaná
klimatologie dynamická
klimatologie ekologická
klimatologie historická
klimatologie imisí
klimatologie inženýrská
klimatologie klasická
klimatologie komplexní
klimatologie lázeňská
klimatologie lékařská
klimatologie lesnická
klimatologie letecká
klimatologie měst
klimatologie mezní vrstvy atmosféry
klimatologie obecná
klimatologie oblastní
klimatologie průmyslová
klimatologie půdní
klimatologie radiolokační
klimatologie regionální
klimatologie synoptická
klimatologie technická
klimatologie terénní
klimatologie urbanistická
klimatologie užitá
klimatologie volné atmosféry
klimatologie všeobecná
klimatologie zemědělská
klimatologie znečištění ovzduší
klimatop
klimatoterapie
klimogram
klín studeného vzduchu
knot
koagulace
koalescence
kódy meteorologické
kódy meteorologické letecké
koeficient absorpce
koeficient difuze
koeficient difuze zobecněný
koeficient disperze
koeficient drsnosti
koeficient dynamické vazkosti
koeficient extinkce
koeficient hydrotermický Seljaninovův
koeficient kinematické vazkosti
koeficient laterální disperze
koeficient Minářův
koeficient odporový
koeficient odtoku
koeficient pluviometrický
koeficient pohlcování
koeficient propustnosti atmosféry
koeficient přestupu
koeficient psychrometrický
koeficient rozptylu
koeficient tepelné vodivosti
koeficient teplotní vodivosti
koeficient transmisní
koeficient tření
koeficient turbulentní difuze
koeficient turbulentní výměny
koeficient vazkosti
koeficient vertikální disperze
koeficient viskozity
koeficient zavlažení
koeficient zeslabení
kolísání klimatu
koloběh vody v přírodě
kolo malé
kolo velké
komín termický
komora klimatizační
komplex konvektivní mezosynoptický (mezoměřítkový)
koncentrace znečišťující látky v ovzduší denní
koncentrace znečišťující látky v ovzduší krátkodobá
koncentrace znečišťující látky v ovzduší roční
koncentrace hodinová
koncentrace znečisťujících látek
kondenzace turbulentní
kondenzace vodní páry
kondenzátor sférický
kondenzátor zemský
konfluence
konfluence orografická
konfluence topografická
konimetr
konstanta Avogadrova
konstanta Boltzmannova
konstanta plynová měrná
konstanta plynová univerzální
konstanta psychrometrická
konstanta sluneční
konstanta solární
konstanta Stefanova a Boltzmannova
konstanta von Kármánova
kontaminace
kontinentalita klimatu
kontinentalita klimatu hygrická
kontinentalita klimatu ombrická
kontinentalita klimatu termická
konvekce
konvekce Bénardova
konvekce bezoblačná
konvekce buněčná
konvekce dynamická
konvekce insolační
konvekce mechanická
konvekce mělká
konvekce Rayleighova a Bénardova
konvekce spontánní
konvekce šikmá
konvekce termická
konvekce termická noční
konvekce uspořádaná
konvekce vertikálně mohutná
konvekce volná
konvekce vynucená
konvence vídeňská na ochranu ozonové vrstvy
konvergence proudění
konzultace meteorologická
korekce
korekce družicových dat
koróna
koróna pylová
korouhev větrná
koruna vlajková
košava
kotlina mrazová
kouř
kouřmo
krabička aneroidová Vidieho
kreslení povětrnostních map
kritéria podobnostní
kroupy
kroužek staniční
kruh Bishopův
kruh horizontální
kruh Molčanovův
kruh paraselenický
kruh parhelický
kruh vedlejších sluncí
krupice
krupice sněhová
krupky
krupky námrazové
krupky sněhové
krupobití
kružnice inerční
kryograf
kryogram
kryometr
kryopedometr
kryosféra
kryptoklima
krystalizace spontánní
krystalky ledové
krystalky sněhové
kryt radiační
křivka nasycených par
křivka rosného bodu
křivka stavová
křivka sublimační
křivka tání
křivka teplotního zvrstvení
křivka vypařování
kumulonimbus
kumulus
kupa
kupa dešťová
kupa řasová
kupa slohová
kupa vysoká
kvocient Meyerův
kvocient pluviometrický
kvocient termodromický
kymácení letadla

L

 
labilita atmosféry
lacunosus
lalok antény boční
lalok antény hlavní
laminace slunečního disku
La Niňa
laser
látka znečisťující ovzduší
látky poškozující ozonovou vrstvu
látky sekundární znečišťující
látky těkavé organické
lať sněhoměrná
lavina sněhová
lázně klimatické
leader
léčba klimatická
led houbovitý
led oblačný
ledoví muži
ledovka
lenticularis
leste
let izobarický
léto
léto babí
léto indiánské
let s použitím přístrojů
let za viditelnosti povrchu Země
let za ztížených meteorologických podmínek
levante
leveche
lidar
Lifted index
liják
lijavec
límec oblačný
limit imisní
linka pro předpověď počasí automatizovaná
listovitost tropopauzy
litometeor
litosféra
loď meteorologická
lokátor akustický
lokátor kvantový optický
lokátor kvantový světelný
lokátor laserový
lom elektromagnetických vln v atmosféře
lom světla v atmosféře
lucimetr
luxmetr
lyzimetr

M

 
macroburst
magnetopauza
magnetosféra zemská
makroklima
makroklimatologie
makrometeorologie
mamma
manometr
mapa absolutní (barické) topografie
mapa absolutní topografie předpovědní
mapa aerologická
mapa analyzovaná
mapa anomálií
mapa barické topografie
mapa cirkumpolární
mapa faksimilová
mapa fenologická
mapa izalobar
mapa izalohyps
mapa izaloterm
mapa izanomál
mapa izentropická
mapa izobar
mapa izobront
mapa izoceraunická
mapa izohyps
mapa kinematická
mapa kinematická souborná
mapa klimatická
mapa klimatologická
mapa klimatu
mapa maximálního větru a střihu
mapa meteorologická
mapa námrazová
mapa povětrnostní
mapa prognózní
mapa „průměrová“
mapa předpovědní
mapa přízemní
mapa přízemní předpovědní
mapa relativní (barické) topografie
mapa synoptická
mapa termobarického pole
mapa topografie fronty
mapa topografie tropopauzy
mapa tropopauzy
mapa výšková
mapa výškového větru
mapa význačného počasí
maritimita klimatu
maximum barické
maximum absolutní
maximum absolutní denní
maximum absolutní měsíční
maximum denní
maximum denní průměrné
maximum měsíční
maximum měsíční průměrné
maximum roční
maximum roční průměrné
maximum srážkové
maximum tlakové
Medard
mediocris
mechanismus Holtonův-Tanův
meion
meliorace klimatu
meltemia
měření aerologické
měření brzdného účinku letištních drah
měření distanční
měření dohlednosti
měření dráhové dohlednosti
měření evapotranspirace
měření imisí
měření meteorologické
měření meteorologické dálkové
měření meteorologické družicové
měření meteorologické letadlové
měření meteorologické radiolokační
měření meteorologické stožárové
měření meteorologické terénní ambulantní
měření meteorologických prvků v mezní vrstvě a volné atmosféře
měření námrazků
měření ozonu
měření pilotovací
měření promrzání půdy
měření radioaktivity atmosféry
měření radiosondážní
měření sněhové pokrývky
měření souběžná
měření srážek
měření teploty půdy
měření teploty vzduchu
měření tlaku vzduchu
měření větru
měření větru radiotechnickými prostředky
měření vlhkosti vzduchu
měření výparu
měření výšky barometrické
měření výšky základny oblaků
měření záření
měření znečištění ovzduší
měřič dohlednosti
měřič ovlhnutí
měřič propustnosti
měřič průzračnosti
měřič základny oblaků
měřítko geostrofické
měřítko mezosynoptické
měřítko subsynoptické
měřítko synoptické
měřítko vírů v atmosféře
měsíc boční
měsíc modrý nebo zelený
měsíc nepravý
měsíc spodní
metadata meteorologické stanice
METAR
metelice
meteogram
meteor
meteorograf
meteorograf ventilovaný
meteorogram
meteorolog
Meteorologické zprávy
meteorologie
meteorologie aplikovaná
meteorologie družicová
meteorologie dynamická
meteorologie fyzikální
meteorologie horská
meteorologie kosmická
meteorologie lékařská
meteorologie lesnická
meteorologie letecká
meteorologie mezní vrstvy atmosféry
meteorologie mořská
meteorologie námořní
meteorologie plachtařská
meteorologie průmyslová
meteorologie radarová
meteorologie radiolokační
meteorologie synoptická
meteorologie synoptická izobarická
meteorologie tropická
meteorologie užitá
meteorologie v ČR
meteorologie zemědělská
meteorosenzibilita
meteorotropismus
Meteosat
metoda analogu
metoda asimilace dat variační
metoda CAVT
metoda částice
metoda izalobar
metoda Multanovského
metoda Normandova
metoda nudging
metoda objektivní analýzy variační
metoda perturbační
metoda simulace velkých vírů LES
metoda synoptická
metoda vrstvy
metoda vtahování
metody přímé simulace DNS
metody výpočtu očekávaného znečištění ovzduší
Metop
metr dynamický
metr geopotenciální
mezera fénová
Mezinárodní album oblaků pro pozorovatele v letadlech
Mezinárodní atlas oblaků
Mezinárodní geofyzikální rok
Mezinárodní geofyzikální spolupráce
Mezinárodní komise pro atmosférickou elektřinu
Mezinárodní polární rok
Mezinárodní sdružení pro meteorologii a atmosférické vědy
Mezivládní panel pro klimatickou změnu
mezobara
mezocyklona
mezoklima
mezoklimatologie
mezometeorologie
mezopauza
mezopik
mezosféra
microburst
mikrobarograf
mikrobarogram
mikrobarovariograf
mikrofyzika oblaků a srážek
mikroklima
mikroklimatologie
mikroklima uzavřených prostor
mikrometeorologie
mikropluviograf
mikroseismy meteorologické
milibar
mineralizace srážek
minidíry ozonové
minima letištní provozní
minimum barické
minimum absolutní
minimum absolutní denní
minimum absolutní měsíční
minimum denní
minimum denní průměrné
minimum měsíční
minimum měsíční průměrné
minimum roční
minimum roční průměrné
minimum teploty vzduchu přízemní
minimum tlakové
miobara
míra stability
mísení
miska anemometrická
místo klimatické
mistral
místy
mitigace
mlha
mlha advekčně-radiační
mlha advekční
mlha frontální
mlha inverzní
mlha jezerní
mlha ledová
mlha monzunová
mlha mořská
mlha mrznoucí
mlha orografická
mlha pobřežní
mlha předfrontální
mlha přechlazená
mlha přízemní
mlha radiační
mlha říční
mlha svahová
mlha údolní
mlha uvnitř vzduchové hmoty
mlha v chuchvalcích
mlhavo
mlha v tropickém vzduchu
mlha vysoká
mlha zafrontální
mlha zmrzlá
mlha z promíchávání
mlha z vypařování
mlha z vyzařování
mlhoměr
množství oblaků
množství srážek
moazagotl
mód akumulační
mód hrubý
mód nukleační
model adjungovaný
model baroklinní
model barotropní
model cyklony
model cyklony podle norské meteorologické školy
model cyklony Shapiro-Keyserův
model disperzní
model eulerovský
model lagrangeovský
model makroskopický
model numerické předpovědi počasí
modelování fyzikální
model předpovědi počasí globální
model předpovědi počasí na omezené oblasti
model receptorový
model rozptylový gaussovský
model staniční
model Suttonův
model vlečkový
modely algebraické
modely atmosféry prognostické
modely CFD
modely dvourovnicové
modely chemické transportní
modely jednorovnicové
modely k-epsilon
modely klimatu
modely klimatu cirkulační
modely klimatu dynamické
modely klimatu energetické bilanční
modely klimatu radiačně – konvekční
modely k-omega
modely mezní vrstvy atmosféry
modely nularovnicové
modely podnebí
modely přízemní vrstvy atmosféry
modely RSM
modely turbulence statistické
modely znečištění ovzduší
modifikace oblaků
mód proměnlivosti
modř oblohy
mohutnění anticyklony
mol
moment dipólu bouřkového oblaku
monitoring (monitorování) atmosféry
Montrealský protokol o látkách poškozujících ozonovou vrstvu
monzun
monzun evropský
monzun letní
monzun mimotropický
monzun rovníkový
monzun stratosférický
monzun tropický
monzun zimní
moře oblačné
mračno
mrak
mráz
mráz přízemní
mráz šedý
mrazík
mrazoměr půdní
mrholení
mrholení mrznoucí
mrholení namrzající
mrznutí vody
MSG
MTG
multicela
multiplikace ledových částic
mutatus
muži ledoví
mžení

N

 
náboj bleskového výboje
náboj blesku
náboj bouřkového oblaku
nadir
nádobka tlakoměru
náledí
nálevka tromby
nálevka tropopauzy
námraza
námraza beztvará
námraza krystalická
námraza profilová
námraza průsvitná
námraza při mlze
námraza zrnitá
námraza žlábkovitá
námrazky
námrazky složené
námrazoměr
nanočástice
napětí Reynoldsovo
napětí tečné
napětí vazké
napětí vodní páry
náraz větru
nárazovitost větru
NASA
násoska
nastavení výškoměru
nástup monzunu
nasycení
návěj sněhová
návětří, strana návětrná
navigace meteorologická
nebulosus
nečas
nefanalýza
nefelometr
nefometr
nefoskop
nemoci meteorotropní
nepohoda
neutercane
neutropauza
neutrosféra
nimbostratus
nimbus
nivelace barometrická
níže tlaková
N jednotky
NOAA
noc tropická
nomogram Möllerův
nomogram radiační
nomogram Robitzschův
normál barometrický
normál klimatologický
norte, norther
nos bouřkový
nowcasting
nukleace
nukleace heterogenní
nukleace homogenní
nukleace ledu primární
nukleace ledu sekundární

O

 
období bezmrazové
období bezsrážkové
období dešťů
období monzunové
období mrazové
období námrazové
období roční
období srážkové
období sucha
období suché
období synoptické přirozené
období teplé středověké
období topné
období vegetační
období vlhké
období vyprahlé
oběh vody na Zemi
objekt pro zjišťování dohlednosti
objem měrný
objem molární
oblačno
oblačnost
oblačnost frontální
oblačnost inverzní
oblačnost kupovitá
oblačnost místní
oblačnost mohutná
oblačnost nízká
oblačnost proměnlivá
oblačnost provozního významu
oblačnost střední
oblačnost vrstevnatá
oblačnost vysoká
oblak
oblak bouřkový
oblak fénový
oblak horský
oblak húlavový
oblak konvekční
oblak kupovitý
oblak ledový
oblak mateřský
oblak nesrážkový
oblak orografický
oblak průmyslový
oblak průvodní
oblak přechlazený
oblak překážkový
oblak radioaktivní
oblak rotorový
oblak smíšený
oblak srážkový
oblak stacionární
oblak stojatý
oblak teplý
oblak umělý
oblak vlajkový
oblak vlnový
oblak vodní
oblak vrstevnatý
oblaky Kelvinovy–Helmholtzovy
oblaky nefrontální
oblaky nízkého patra
oblaky perleťové
oblaky polární stratosférické
oblaky středního patra
oblaky stříbřité
oblaky svítící noční
oblaky vysokého patra
oblaky ze sopečných výbuchů
oblaky z požárů
oblaky zvláštní
oblast aridní
oblast fénová
oblast humidní
oblast klimatická
oblast klimatomorfogenetická
oblast předpovědi
oblast snížené radiolokační odrazivosti
oblast suchá
oblast synoptická přirozená
oblast územní ICAO
oblast územní WMO
oblast vlhká
obleva
obleva vánoční
obloha
oblouk cirkumzenitální
oblouk helický
oblouk Kernův
oblouk Moilanenův
oblouk Parryho
oblouk subhelický
oblouk soumrakový
oblouk supralaterální
oblouky antisolární
oblouky dotykové
oblouky duhové podružné
oblouky Fränkleho
oblouky Greenlerovy
oblouky Hastingsovy
oblouky infralaterální
oblouky Lowitzovy
oblouky protisluneční
oblouky tangenciální
oblouky Tapeho
oblouky tečné
oblouky Trickerovy
oblouky Wegenerovy
obsah vodní oblaku
obsah vodní kapalný
obsah vodní ledový
observatoř aerologická
observatoř agrometeorologická
observatoř meteorologická
observatoř zemědělsko-meteorologická
obzor astronomický
obzor elektromagnetický
obzor geometrický
obzor ideální
obzor místní
oceánita klimatu
odbor meteorologický ICAO
odpar
odraz andělský
odraz pozemní
odraz radiolokační
odraz vrstvy tání radiolokační
odrazivost meteorologického cíle radiolokační
odrazivost radiolokační efektivní
odrazivost radiolokační ekvivalentní
odrážení kouřové vlečky
odrůda oblaků
odtok
oheň svatého Eliáše
ohnisko vzniku vzduchové hmoty
ohrožení hydrologické
ohrožení hydrometeorologická
ohrožení klimatické
ohřev letadla kinetický
ochlazování adiabatické
ochlazování advekční
ochlazování dynamické
ochlazování globální
ochlazování radiační
ochrana čistoty ovzduší
ochrana před krupobitím
ochrana před mrazíky
ochrana srážkoměru
ojediněle
okluze
okluze ohnutá
okluze orografická
okluze studená
okluze teplá
okno atmosférické
okno fénové
oko tropické cyklony
okruh spojovací hlavní
ombrograf
ombrografie
ombrogram
ombrometr
ombrometrie
ombroskop
omega – rovnice
opacita
opacus
opalescence
opar
opeření šipky větru
oprava přístrojová
opravy tlaku vzduchu měřeného rtuťovým tlakoměrem
opravy údaje výškoměru
optika atmosférická
optimum klimatické
orkán
orografie
orosení
orsure
osa anticyklony
osa brázdy nízkého tlaku vzduchu
osa cyklony
osa hřebene vysokého tlaku vzduchu
osa roztažení
osa stlačení
osa tryskového proudění
oscilace
oscilace arktická
oscilace dekádní pacifická
oscilace jižní
oscilace kvazidvouletá
oscilace severoatlantická
oslunění
osmometr
ostria
ostrov tepelný
osvětlení
osvětlení denní
osvit
oteplení stratosférické
oteplení vánoční
oteplování adiabatické
oteplování advekční
oteplování dynamické
oteplování globální
ovlhnutí
ovlhoměr
ovlivňování klimatu
ovlivňování oblaků
ovlivňování počasí umělé
ovzduší
ozáření
ozáření vrcholů
ozon přízemní
ozon v atmosféře Země
ozonosféra
ozonosonda

P

 
padesátky zuřící
PAH
pachy
paleoklima
paleoklimatologie
paměsíc
pampero
pannus
papagajo
paprsek zelený
paprsky kosmické
paprsky krepuskulární
parametr bleskového proudu
parametr Coriolisův
parametr drsnosti
parametr frontální termální
parametr instability
parametrizace v meteorologii
parametr L
parametr Reynoldsův
parametr Richardsonův
parametr Rossbyho
parametr Scorerův
parametr stabilitní
parametr Stokesův
pára nasycená
pára nenasycená
paranthelium
parantselenium
pára přehřátá
pára přesycená
paraselenium
pára sytá
pára vodní
parhelia Liljequistova
parhelium
pás Alexandrův
pasát
pascal
pás jasný
pás kondenzační
pás přenosový studený
pás přenosový suchý
pás přenosový teplý
paslunce
pásmo klimatické
pásmo teplotní
pás mlhy
pásma frekvenční mikrovlnná K, X, C, S, L
pásmo anomální slyšitelnosti
pásmo frontální
pásmo kalmů
pásmo slyšitelnosti
pásmo spektrální
pásmo ticha
pásmo tišin
pásmovitost klimatu
pásmo západních větrů
pás nízkého tlaku vzduchu
pás spirální
pás srážkový
pás světlý
pastagram
pás tmavý
pás Venušin
pás vysokého tlaku vzduchu
pás vysokého tlaku vzduchu subtropický
pásy vodní páry absorpční
patra oblaků
pavouk
pedosféra
pelengátor bouřek
pentáda
peplopauza
peplosféra
perioda
perioda inerční
perioda teplá středověká
perioda uvolňování vírů
periodicita
perlucidus
permafrost
perzistence
pileus
PILOT
pilotáž
písmeno symbolické
pixel
plankton atmosférický
pleión
pliobara
plískanice
plocha ekvipotenciální
plocha frontální
plocha geopotenciální
plocha izentropická
plocha izobarická
plocha izopyknická
plocha izosterická
plocha izotermická
plocha rozptylu meteorologického cíle efektivní
pluta, pluto
pluviál
pluviograf
pluviogram
pluviometr
pluviometrie
pluvioskop
plyn ideální
plyny radiačně aktivní
plyny skleníkové
PM0,1
PM1
PM10
PM2,5
počasí
počasí aktuální
počasí anticyklonální
počasí aprílové
počasí cyklonální
počasí extrémní
počasí frontální
počasí kosmické
počasí medardovské
počasí místní
počasí nebezpečné
počasí pěkné
počasí předpovídané
počasí příznivé pro letecký provoz (CAVOK)
počasí skutečné
počasí střihové
počasí špatné
počasí význačné
počítač jader Aitkenův
počítač výbojů blesku
podmínky klimatické
podmínky meteorologické pro let s použitím přístrojů
podmínky meteorologické pro let za viditelnosti
podmínky meteorologické ztížené
podmínky povětrnostní
podmínky rozptylové
podnebí
podzim
pohlcování záření
pohyb inerční
pohyby vzduchu sestupné
pohyby vzduchu subsidenční
pohyby vzduchu vertikální
pohyby vzduchu výkluzné
pohyby vzduchu výstupné
pokrytí oblohy
pokrývka sněhová
pokrývka sněhová celková
pokrývka sněhová nesouvislá
polák
polarimetr
polarizace elektromagnetických vln
polarizace slunečního záření v atmosféře
pól dešťů
pole barické
pole deformační
pole elektrické v atmosféře
pole frontogenetické
pole meteorologického prvku
pole oblačnosti
pole srážek
pole teplotní
pole termobarické
pole tlakové
pole tlakové nevýrazné
pole větru
pole vlhkosti
pole záření
pól chladu
poločas srážkový
poloha meteorologické stanice
polojasno
polokruh nebezpečný
pololetí chladné
pololetí teplé
poloměr částic ekvivalentní
poloměr inerční
poloměr Rossbyho
poloměr Země efektivní
polštář sněhový
pól tepla
polutanty organické perzistentní
pól větrů
polymetr Lambrechtův
poměr Bowenův
poměr směšovací
poměry klimatické
POP
popílek
popis výskytu jevů v předpovědi počasí pro ČR
poprašek sněhový
porucha atmosférická
porucha frontální
porucha ionosférická náhlá
porucha tropická
poryv větru
postglaciál
pošmourno
potenciál divergenční
potenciál Gibbsův
potenciál Helmholtzův
potenciál krajiny klimatický
potenciál radiolokační meteorologický
potenciál rychlostní
potenciál tíže zemské
potenciály termodynamické
potenciál znečištění ovzduší
povětrnost
povětří
povodeň
povodí
povrch aktivní
pozorování aerologické
pozorování bouřek
pozorování fenologické
pozorování klimatologické
pozorování meteorologické
pozorování meteorologické dohlednosti
pozorování meteorologické doplňkové
pozorování meteorologické horské
pozorování meteorologické lodní
pozorování meteorologické přízemní
pozorování meteorologické radiolokační
pozorování meteorologické reprezentativní
pozorování meteorologické termínové
pozorování meteorologické vizuální
pozorování meteorologické výškové
pozorování (meteorologické) z letadel během letu
pozorování oblačnosti
pozorování počasí
pozorování synoptické
pozorování synoptické hlavní
pozorování synoptické vedlejší
pozorovatel meteorologický
ppb, ppm
pracoviště meteorologická v ČR
pracoviště meteorologické výstražné služby
pracoviště předpovědní centrální
pracoviště předpovědní regionální
praecipitatio
prach atmosférický
prach diamantový
prach kosmický
prach nebo písek zvířený
prachoměr
prach poletavý
pranostika povětrnostní
praporek větru
pravděpodobnost srážková
pravidelnost meteorologická
pravidla pro let podle přístrojů (IFR)
pravidla pro let za viditelnosti (VFR)
pravidla technická WMO
pravidlo Buys-Ballotovo
pravítko geostrofické
pravítko pilotovací
prebaratik
preboreál
prediktabilita v meteorologii
prekurzor
prkénko sněhoměrné
problém uzávěru
proces
proces klimatogenetický
proces okluzní
proces ultrapolární
produkt radiolokační A-skop
produkt radiolokační B-skop
produkt radiolokační CAPPI
produkt radiolokační ECHO TOP
produkt radiolokační HAIL_PROB
produkt radiolokační MAX_Z
produkt radiolokační maximální odrazivosti
produkt radiolokační PPI
produkt radiolokační PseudoCAPPI
produkt radiolokační RHI
produkt radiolokační VIL
profil atmosférické fronty
profil beta a gama záření vertikální
profil koncentrace ozonu vertikální
profil teploty vzduchu vertikální
profil teploty vzduchu vertikální z družic
profil větru
profil větru vertikální
profil větru vertikální Deaconův
profil větru vertikální logaritmicko-lineární
profil větru vertikální logaritmický
profil větru vertikální mocninový
profil vlhkosti vzduchu vertikální
profiler
prognostik
prognóza
prohlubování cyklony
proměnlivost meteorologického prvku interanuální
proměnlivost meteorologického prvku interdiurní
proměnlivost meteorologického prvku intermenzuální
proměnlivost meteorologického prvku intersekvenční
proměnlivost počasí
promíchávání izentropické
promíchávání turbulentní v atmosféře
promrzání půdy
propustnost atmosféry
prostor fázový
prostor letový informační
prostředí přírodní
prostředí životní
protiměsíc
protislunce
protisoumrak
protisvit
protivítr
protokol kalibrační
protrhávání oblačnosti
protržení tropopauzy
proud benguelský
proud bleskového výboje rázový
proud bleskového výboje souvislý
proud brazilský
proud golfský
proud Humboldtův
proud kalifornský
proud kanárský
proud konvektivní sestupný
proud konvektivní sestupný přední
proud konvektivní sestupný zadní
proud konvektivní vzestupný
proud Kurošio
proud labradorský
proud Leeuwinův
proud mozambický
proud Ojašio
proud peruánský
proudění
proudění ageostrofické
proudění antibarické
proudění anticyklonální
proudění barické
proudění cyklonální
proudění cyklostrofické
proudění difluentní
proudění divergentní
proudění divergující
proudění geostrofické
proudění gradientové
proudění chaotické
proudění inerční
proudění konfluentní
proudění konvergující
proudění laminární
proudění meridionální
proudění nabíhající
proudění rotorové
proudění řídící
proudění tryskové
proudění tryskové mimotropické
proudění tryskové nízkohladinové
proudění tryskové rovníkové
proudění tryskové stratosférické
proudění tryskové subtropické
proudění tryskové tropické
proudění tryskové v mezní vrstvě
proudění turbulentní
proudění ve tvaru vln
proudění vírové
proudění vlnové
proudění zonální
proudnice
proudy mořské
proudy oceánské
provoz za každého počasí (AWO)
proxy data
průběh počasí
pruh kondenzační
pruh rozpadový
pruhy srážkové
průměr aerodynamický
průměr částic ekvivalentní
průměr meteorologického prvku denní
průměr meteorologického prvku denní pravý
průnik kumulonimbů do stratosféry
průtok
průtrž mračen
průvan
průzkum počasí letadlový
průzkum Země dálkový
průzračnost vzduchu
prvek klimatický
prvek meteorologický
prvek obrazový
předěl klimatický
předěl větrný
předjaří
předpis L 3 – Meteorologie
předpověď agrometeorologická
předpověď baroklinní
předpověď barotropní
předpověď biometeorologická
předpověď fenologická
předpověď hydrologická
předpověď hydrometeorologická
předpověď konvektivních bouří
předpověď medicínsko-meteorologická
předpověď meteorologická
předpověď objektivní
předpověď počasí
předpověď počasí ansámblová
předpověď počasí dlouhodobá
předpověď počasí inerční
předpověď počasí klimatologická
předpověď počasí krátkodobá
předpověď počasí letecká
předpověď počasí letištní
předpověď počasí místní
předpověď počasí náhodná
předpověď počasí numerická
předpověď počasí oblastní
předpověď počasí perzistentní
předpověď počasí početní
předpověď počasí podle místního pozorování
předpověď přistávací
předpověď pro vzlet
předpověď počasí setrvačná
předpověď počasí slepá
předpověď počasí speciální
předpověď počasí statistická
předpověď počasí střednědobá
předpověď počasí střednědobá prodloužená
předpověď počasí synoptická
předpověď počasí velmi krátkodobá
předpověď počasí všeobecná
předpověď pro let nebo trať
předpověď zemědělsko-meteorologická
předstih předpovědi
přeháňka
přeháňky mlhové
přehled letištní klimatologický
přehled meteorologický
přechod fronty
přemetáni kouřové vlečky
přemostění
přenos exhalátů
přenos radiační
přenos turbulentní
přeprška
přestavba povětrnostní situace
přesycení
převýšení kouřové vlečky
příměs aktivní
příměs monodisperzní
příměs pasivní
příměs polydisperzní
příměsi znečišťující
přímrazek
příručka letecká informační
přiřazení družicových snímků
přístroj Brinellův
přístroj meteorologický
přístroj registrační
přísušek
příval
přízrak Brockenský
pseudoadiabata
pseudofronta
pseudogradient
pseudoteplota vlhkého teploměru
psota
psychrometr
p-systém
půda dlouhodobě zmrzlá
půda holá
půda nasycená
půda porostlá trávníkem
puelche
puff model
půlkruh nebezpečný
pulzace větru
pumpování tlakoměru
purga
PV thinking
pyranograf
pyranograf bimetalický Robitzschův
pyranogram
pyranometr
pyranometr Aragův a Davyho
pyranometr destilační
pyranometr efektivní
pyranometr kulový
pyranometr Molla a Gorczyňskiho
pyranometr sférický
pyrgeometr
pyrgeometr Ångströmův
pyrheliometr
pyrheliometr se stříbrným diskem
pyrheliometr Ångströmův
pyrheliometr standardní
pyrheliometr vodní
pyrocumulonimbus
pyrocumulus
pyrradiometr
pytel větrný

Q

 
Q-kód

R

 
radar
radiace
radiatus
radikál hydroxylový
radioaktivita atmosféry
radioaktivita atmosféry přirozená
radioaktivita atmosféry umělá
radioatmometr
radioatmosféra standardní
radioecho
radiogoniograf
radiogoniometr
radiogoniometrie
radiohorizont
radiolokace
radiolokace aktivní sekundární
radiolokace aktivní primární
radiolokace pasivní
radiolokátor
radiolokátor meteorologický dopplerovský
radiolokátor meteorologický impulzní
radiometeorologie
radiometr
radiometr AVHRR
radiometr družicový aktivní
radiometr družicový pasivní
radiometr SEVIRI
radiometr družicový sondážní
radiometr družicový zobrazovací
radiometrie
radiopilotáž
radiorefrakce
radiosonda
radiosonda klesavá
radiosonda pro zjišťování výškového větru
radiosondáž
radiosondáž meteorologická komplexní
radioteodolit
radiovítr
rajonizace agroklimatologická
rajonizace klimatologická
raketa meteorologická
rakety pro ochranu před krupobitím
rarášek
RASS
reanalýza
redukce
redukce srážek na jednotné období
redukce teploty vzduchu
redukce tlaku vzduchu na dohodnutou hladinu
redukce tlaku vzduchu na hladinu moře
refrakce
refrakce astronomická
refrakce atmosférická
refrakce boční
refrakce elektromagnetických vln v atmosféře
refrigerace
regelace ledu
regenerace anticyklony
regenerace cyklony
regionalizace klimatologická
registr emisí a stacionárních zdrojů
regulace emisí
reper
reprezentativnost v meteorologii
režim klimatický
režim srážkový
riziko hydrometeorologické
ročenka meteorologická
rodina cyklon
rok hydrologický
roll cloud
rosa
rosa zmrzlá
rosograf
rosoměr
Rossbygram
rotor
rovnice anelastické
rovnice balanční
rovnice Clapeyronova
rovnice Clausiova a Clapeyronova
rovnice diagnostické
rovnice difuze
rovnice divergence
rovnice Eulerovy
rovnice Ferrelova
rovnice hydrostatické rovnováhy
rovnice Kellerovy–Fridmanovy
rovnice kontinuity
rovnice kvazi-geostrofické
rovnice Margulesova
rovnice mělké vody
rovnice Navierovy-Stokesovy
rovnice omega
rovnice pohybová
rovnice Poissonovy
rovnice polytropy
rovnice Probert-Jonesova
rovnice primitivní
rovnice prognostické
rovnice radiolokační
rovnice Reynoldsovy
rovnice Richardsonova
rovnice stavová
rovnice statiky atmosféry základní
rovnice tendence relativní topografie
rovnice tepelné bilance zemského povrchu
rovnice tlakové tendence
rovnice vertikální rychlosti v p-systému
rovnice vorticity
rovnice základní
rovník meteorologický
rovník termický
rovnováha adiabatická
rovnováha difuzní
rovnováha hydrostatická
rovnováha konvekční
rozbor
rozdělení Jungeho
rozdělení Marshallovo a Palmerovo
rozdíl psychrometrický
rozhraní frontální
rozložení klimatického prvku
rozměr charakteristický
rozpad anticyklony
rozpad fronty
rozpouštění mlhy
rozptyl elektromagnetického vlnění v atmosféře
rozptyl exhalátů
rozptyl Mieův
rozptyl molekulární
rozptyl příměsí v ovzduší
rozptyl Rayleighův
rozptyl záření
rozsah oblaku vertikální
rozvodí
rozvodnice
rozvrh vysílací
rukáv větrný
rumb
růžice stabilitní větrná
růžice větrná
růst krup mokrý (vlhký)
růst krup suchý
rychlost balonu stoupací
rychlost částic pádová
rychlost dynamická
rychlost frikční
rychlost krup pádová
rychlost ledových krystalů a krupek pádová
rychlost proudění
rychlost proudění kritická
rychlost světla v atmosféře
rychlost tření
rychlost vertikální
rychlost vertikální generalizovaná
rychlost vertikální v p-systému
rychlost větru
rychlost větru geostrofická
rychlost vodních kapek pádová
rychlost zvuku v atmosféře
rytmy povětrnostní

Ř

 
řada klimatologická
řasa
řez aerologický
řez atmosférou vertikální
řez atmosférou vertikální časový
řez atmosférou vertikální prostorový

S

 
samočištění ovzduší
samum
sarma
scénář změn klimatu
scintilace
scirocco
sdružení oblastní WMO
sedlo barické
sedlo tlakové
segmentace cyklony
seiche
seistan
sekluze
sektor cyklony teplý
sektor cyklony teplý nepravý
Sentinel
senzor
separace elektrického náboje v oblacích
separace elektrického náboje v oblacích induktivní
separace elektrického náboje v oblacích neinduktivní
série cyklon
sesedání vzduchu
séš
sezona
sezonalita klimatu
sféra nebeská
sfériky
schopnost rozlišovací
schopnost rozlišovací družicových dat
schopnost rozlišovací radarové informace
shelf cloud
sigma-systém
signál klimatický
síla balonu stoupací celková
síla balonu stoupací užitečná
síla barického gradientu
síla Coriolisova
síla gravitační
síla odstředivá
síla tlakového gradientu
síla tření
síla zemské rotace uchylující
síla větru
síla zemské tíže
silvioklimatologie
silviometeorologie
singularita
situace anticyklonální
situace cyklonální
situace povětrnostní celková
situace synoptická
situace Vb
síť detekce blesků
síť klimatologických stanic
síť meteorologická telekomunikační
síť meteorologických stanic
síť radiolokační meteorologická
skaterometr
sklon atmosférické fronty
sklon izobarické plochy
skoro jasno
skoro zataženo
skřítci červení
skupina kódu
Skupina pro pozorování Země (GEO)
Sky Condition Algorithm
slábnutí anticyklony
slapy atmosférické
slapy ionosférické
sledy kondenzační
sloha
sloha dešťová
sloha řasová
sloha vysoká
sloup halový
sloup měsíční
sloup sluneční
sloup světelný
sloupec rtuťový
Slovenská bioklimatologická spoločnosť při SAV (SBkS)
Slovenská meteorologická spoločnosť při SAV (SMS)
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ)
složení atmosféry Země chemické
složení srážek chemické
složka cirkulace meridionální
složka cirkulace zonální
slunce boční
slunce modré nebo zelené
slunce nepravé
slunce pyramidální
slunce spodní
slunce vedlejší
slunoměr
služba Armády ČR hydrometeorologická
služba meteorologická
služba meteorologická letecká
služba povětrnostní
služba synoptická
služba počasí světová
služebna meteorologická letištní
služebna meteorologická předpovědní (MFO)
slyšitelnost anomální
směr větru
směr větru převládající
směrovka větrná
směrovka větrná dvoukomponentní
smog
smog fotochemický
smršť
smršť vodní
sněhoměr
sněžení
sněžení průmyslové
sníh
sníh barevný
sníh červený
sníh lepkavý
sníh nízko zvířený
sníh nový
sníh starý
sníh vysoko zvířený
sníh zvířený
sníh žlutý
snímek družicový
snížení horizontu
snížení obzoru
sodar
solaire
solano
solarigraf
solarigram
solarimetr
solenoidy izobaricko-izosterické
solenoidy izobaricko-izotermické
solenoidy izotermicko-izosterické
solenoidy termodynamické
sonda
sonda klesavá
sonda ozonová
sonda pro měření radioaktivity
sonda radiolokační
sonda raketová
sonda transoceánská
sonda upoutaná
sondáž atmosféry družicová
sondáž draková
sondáž ovzduší
sondáž ovzduší akustická
sondáž ovzduší horizontální
sondáž ovzduší letadlová
sondáž ovzduší ozonometrická
sondáž ovzduší raketová
sondáž ovzduší raketo-balonová
sondáž ovzduší upoutanou sondou
sondáž radioaktivity ovzduší
součinitel
soumrak
soumrak astronomický
soumrak námořní
soumrak nautický
soumrak občanský
souřadnice meteorologické stanice
soustava SI
soustava souřadnicová absolutní
soustava souřadnicová hybridní
soustava souřadnicová p
soustava souřadnicová přirozená
soustava souřadnicová relativní
soustava souřadnicová standardní
soustava souřadnicová Θ
soustava souřadnicová σ
spad prachu
spad prašný
spad radioaktivní
SPECI
spektrofotometr Brewerův
spektrofotometr Dobsonův
spektroradiometr
spektrum Brockenské
spektrum částic atmosférického aerosolu
spektrum Marshallovo a Palmerovo
spektrum soumrakové
spektrum turbulentních vírů
spektrum velikostí dešťových kapek
spektrum velikostí oblačných kapiček
spektrum vírové
spirála Ekmanova
spirála Taylorova
spissatus
spouštěč modrý
sprška
squall line
srážka ideální
srážka pravděpodobná maximální
srážkoměr
srážkoměr automatický člunkový
srážkoměr automatický váhový
srážkoměr manuální
srážky
srážky bouřkové
srážky cyklonální
srážky efektivní
srážky frontální
srážky hnané větrem
srážky horizontální
srážky kapalné
srážky konvekční
srážky místní
srážky monzunové
srážky nefrontální
srážky neměřitelné
srážky normální
srážky občasné
srážky orografické
srážky ovzdušné
srážky padající
srážky předfrontální
srážky přeháňkové
srážky při bezoblačné obloze
srážky relativní
srážky smíšené
srážky trvalé
srážky tuhé
srážky usazené
srážky vertikální
srážky zafrontální
stabilita atmosféry absolutní
stabilita atmosféry statická
stabilita atmosféry vertikální
stabilizace anticyklony
stáčení větru
stáčení větru anticyklonální
stáčení větru cyklonální
stáčení větru studené
stáčení větru teplé
stáčení větru v mezní vrstvě atmosféry
stadia vývoje anticyklony
stadia vývoje cyklony
stadiál
stanice aerologická
stanice agrometeorologická
stanice dobrovolnická
stanice fenologická
stanice klimatologická
stanice klimatologická doplňková
stanice klimatologická referenční
stanice klimatologická základní
stanice měřící v mezní vrstvě atmosféry
stanice meteorologická
stanice meteorologická automatická
stanice meteorologická automatizovaná
stanice meteorologická horská
stanice meteorologická letecká
stanice meteorologická letištní
stanice meteorologická letounová
stanice meteorologická lodní doplňková
stanice meteorologická lodní pomocná
stanice meteorologická lodní základní
stanice meteorologická manuální
stanice meteorologická mobilní
stanice meteorologická mořská
stanice meteorologická na „fixní“ lodi
stanice meteorologická na letadlech
stanice meteorologická na pohybující se lodi
stanice meteorologická námořní
stanice meteorologická pozemní
stanice meteorologická pozemní pomocná
stanice meteorologická pozemní základní
stanice meteorologická přízemní
stanice meteorologická reprezentativní
stanice meteorologická stožárová
stanice námrazkoměrná
stanice pilotážní
stanice profesionální
stanice pro měření větru radiotechnickými prostředky
stanice radiolokační
stanice radiosondážní
stanice radiosondážní pro komplexní sondáž atmosféry
stanice radiovětroměrná
stanice speciální
stanice srážkoměrná
stanice synoptická
stanice synoptická přízemní
stanice zemědělsko-meteorologická
statika atmosféry
stav počasí
stav půdy
stín srážkový
stín větrný
stín Země
stočení větru
stopa kondenzační
stožár anemometrický
stožár meteorologický
strašidlo Brockenské
stratifikace atmosféry teplotní
stratiformis
stratocumulus
stratokumulus
stratonull
stratopauza
stratosféra
stratus
strmost proudu bleskového výboje
strom vlajkový
střed anticyklony
střed atmosféry akční
střed barický
střed cyklony
střed izalobarický
střih větru
střih větru anticyklonální
střih větru cyklonální
střih větru horizontální
střih větru vertikální
střížaha
stupeň
stupeň barický
stupeň geotermický
stupeň tlakový
stupnice Ångströmova
stupnice Fujitova
stupnice modře oblohy Linkeho
stupnice pyrheliometrická
stupnice Ringelmannova
stupnice Saffirova-Simpsonova
stupnice teplotní absolutní
stupnice teplotní Celsiova
stupnice teplotní Fahrenheitova
stupnice teplotní Kelvinova
stupnice teplotní Rankinova
stupnice teplotní Réaumurova
stupnice větru Beaufortova
stupňovitost klimatu
Stüvegram
subatlantik
subboreál
sublimace
subsidence vzduchu
substratosféra
sucho
sucho agronomické
sucho fyziologické
sucho hydrologické
sucho meteorologické
sucho nahodilé
sucho socioekonomické
suchost klimatu
suchověj
suma teplot
suma záporných teplot
supercela
superrefrakce
supertajfun
světlo
světlo difuzní
světlo Eliášovo
světlomet oblakoměrný
světlo oblohy
světlo popelavé
světlo purpurové
světlo rozptýlené
světlo zodiakální
světlo zvířetníkové
Světová meteorologická organizace
Světová organizace pro civilní letectví ICAO
Světová služba počasí
světové meteorologické centrum
Světový klimatický program
Světový meteorologický den
svit oblohy přirozený
svit sluneční
svit sluneční relativní
svítání
sychravo
symboly meteorologické
synergismus znečištění ovzduší
SYNOP
synoptik
synoptika
systém cirkulační místní
systém detekce blesků
systém dynamický
systém frontální
Systém integrované výstražné služby
systém klimatický
systém konvektivní mezosynoptický (mezoměřítkový)
systém měřicí automatický
systém navigační
systém oblačný frontální
systém ozonový observační globální
systém p
systém pozorovací světový
systém pro příjem a zpracování dat z meteorologických družic
systém pro zpracování dat a předpovědi světový
systém smogový varovný a regulační
systém radiolokační
systém světový oblastní předpovědní (WAFS)
systém RVR
systém telekomunikační světový
systém z
systém Θ

Š

 
šedesátky ječící
šedivák
šipka větru
široko
šíření elektromagnetického vlnění v atmosféře
šíření elektromagnetického vlnění v atmosféře anomální
šíření příměsí v atmosféře
šíření světla v atmosféře
šíření tepla v půdě
šíření zvuku anomální
šíření zvuku v atmosféře
šířky koňské
škola meteorologická bergenská
škola meteorologická chicagská
škola meteorologická lipská
škola meteorologická norská
štěpení konvektivní bouře
šum klimatický
šum meteorologický

T

 
tabulky barometrické redukční
tabulky hygrometrické
tabulky psychrometrické
TAF
tah bouřky
tah oblaků
tajfun
tání sněhu nebo ledu
tautochrona
tefigram
telebarometr
těleso absolutně černé
TEMP
tendence tlaková
tendence tlaková advekční
teodolit pilotovací optický
teodolit registrační
teorém cirkulační Bjerknesův
teorém divergenční
teorém Normandův
teorie cyklogeneze
teorie cyklogeneze advekční
teorie cyklogeneze advekčně dynamická
teorie cyklogeneze bariérová
teorie cyklogeneze divergenční
teorie cyklogeneze konvekční
teorie cyklogeneze termická
teorie cyklogeneze vlnová
teorie koalescenční
teorie Mieho
teorie paleoklimatu
teorie podobnosti Moninova a Obuchovova
teorie polární fronty
teorie přenosových pásů
teorie Rayleighova
teorie vývojová Sutcliffeova
teorie vzniku srážek Bergeronova a Findeisenova
teorie vzniku srážek koalescencí
teplo cítěné
teplo latentní
teploměr
teploměr akustický
teploměr aspirační
teploměr "attaché"
teploměr bimetalický
teploměr dálkový
teploměr deformační
teploměr distanční
teploměr elektrický
teploměr extrémní
teploměr insolační
teploměr kapalinový
teploměr lihový
teploměr manometrický
teploměr maximální
teploměr maximo-minimální
teploměr minimální
teplo měrné
teploměr odporový
teploměr plynový
teploměr "prakový"
teploměr půdní
teploměr rtuťový
teploměr Sixův
teploměr skleněný
teploměr staniční
teploměr suchý
teploměr termistorový
teploměr ventilovaný
teploměr vlhký
teplo mrznutí latentní
teplo pocitové
teplo skupenské
teplo specifické
teplo sublimační latentní
teplota
teplota aktivní
teplota barevná
teplota bodu ojínění
teplota Celsiova
teplota efektivní
teplota ekvipotenciální
teplota ekvivalentní
teplota ekvivalentní adiabatická
teplota ekvivalentní adiabatická potenciální
teplota ekvivalentní izobarická
teplota ekvivalentní izobarická potenciální
teplota hladiny volné konvekce
teplota charakteristická
teplota chromatická
teplota Kelvinova
teplota konvekční
teplota konvekční kondenzační hladiny
teplota kritická
teplota maximální
teplota minimální
teplota minimální přízemní
teplota mrznutí
teplo tání latentní
teplota normální
teplota pocitová
teplota potenciální
teplota povrchu moře (SST)
teplota pseudoekvivalentní
teplota pseudopotenciální
teplota půdy
teplota radiační
teplota Réaumurova
teplota relativní
teplota rosného bodu
teplota suchého teploměru
teplota tání
teplota teploměru pokrytého ledem
teplota tuhnutí
teplota varu
teplota venkovní
teplota venkovní výpočtová
teplota virtuální
teplota virtuální akustická
teplota v kelvinech
teplota vlhká
teplota vlhká adiabatická
teplota vlhká adiabatická potenciální
teplota vlhká izobarická
teplota vlhká izobarická potenciální
teplota vlhkého teploměru
teplota výstupné kondenzační hladiny
teplota vzduchu
teplota vzduchu průměrná denní
teplota vzduchu přízemní
teplota vzduchu redukovaná na hladinu moře
teplota vztažná
teplo tuhnutí latentní
teploty vzduchu extrémní
teplo utajené
teplo vypařování latentní
teplo zjevné
termiky
termín klimatologický
termín pozorování
termín synoptický
termín synoptický hlavní
termín synoptický vedlejší
termoanemometr
termobarometr
termobaroskop
termocyklogeneze
termodynamika atmosféry
termograf
termograf aspirační
termogram
termohygrograf
termohygrogram
termohygroskop
termoizanomála
termoizodroma
termoizopleta
termopauza
termosféra
termoskop
thermo
theta-systém
thetagram
tišina
tišiny rovníkové
tišiny subtropické
tišiny tropické
tivano
tlak atmosférický
tlak barometrický
tlak celkový
tlak dílčí
tlak dynamický
tlak normální
tlakoměr
tlakoměr absolutní standardní
tlakoměr aneroidový
tlakoměr deformační
tlakoměr Fortinův
tlakoměr horský
tlakoměr kapalinový
tlakoměr kontrolní
tlakoměr kovový
tlakoměr lodní
tlakoměr membránový
tlakoměr nádobkový
tlakoměr nádobkový–násoskový
tlakoměr násoskový
tlakoměr normální
tlakoměr plynový
tlakoměr rtuťový
tlakoměr s redukovanou stupnicí
tlakoměr sifonový
tlakoměr standardní
tlakoměr staniční
tlakoměr váhový
tlakoměr Wildův a Fuessův
tlak nasycené vodní páry vzhledem k ledu
tlak nasycené vodní páry vzhledem k vodě
tlak nasycení
tlak parciální
tlak sněhu
tlak statický
tlak větru
tlak vodní páry
tlak vzduchu
tlak vzduchu na stanici
tlak vzduchu normální
tlak vzduchu redukovaný na hladinu moře
tloušťka atmosféry optická
tloušťka oblaku
tok Eliassenův–Palmův
tok radiační
tok světelný
tok turbulentní
tok zářivý
topografie barická
topografie barická absolutní (AT)
topografie barická relativní (RT)
topografie fronty
topochronoterma
topoklima
topoklimatologie
tornádo
torr
totalizátor
touríello
trajektorie
trajektorie blesku
trajektorie cyklony
tramontana
transformace příměsi
transformace vzduchové hmoty
transformace vzduchové hmoty absolutní
transformace vzduchové hmoty dynamická
transformace vzduchové hmoty orografická
transformace vzduchové hmoty radiační
transformace vzduchové hmoty relativní
translucidus
transmise exhalátů
transmisometr
transmitance
transosonda
transparence
transpirace
transport turbulentní
transport znečišťujících příměsí
trend meteorologických prvků sekulární
trojbod
tromba
tropopauza
tropopauza druhá
tropopauza dynamická
tropopauza chemická
tropopauza konvenční
tropopauza první
tropopauza vícevrstvá
troposféra
trowal
trubice barometrická
trubice Bourdonova
trubice Pitotova
trubice Torricelliho
trvání bouřky
trvání slunečního svitu
trvání slunečního svitu astronomicky možné
trvání slunečního svitu efektivně možné
trvání slunečního svitu relativní
trychtýř tropopauzy
tření turbulentní
tření v atmosféře
tření vazké
tření virtuální
třesk sonický
třídění
tříšť vodní
tříštění vodních kapek
tuba
tuhost zimy
turbidita
turbopauza
turbosféra
turbulence
turbulence anizotropní
turbulence dynamická
turbulence geostrofická
turbulence homogenní
turbulence izotropní
turbulence konvekční
turbulence mechanická
turbulence nadadiabatická
turbulence nonizotropní
turbulence orografická
turbulence termická
turbulence v bezoblačném prostoru
turbulence v úplavu za letadlem
turbulence ve volné atmosféře
tvar kódu
tvar kouřové vlečky
tvar ledových krystalků
tvar oblaků
twister
tyč námrazkoměrná
tyč sněhoměrná
týl cyklony
typ cirkulační
typizace mezní vrstvy atmosféry
typizace povětrnostních situací
typizace povětrnostních situací Evropy
typizace povětrnostních situací HMÚ
typizace povětrnostních situací Končka a Reina
typ klimatický
typ kouřové vlečky
typ makrosynoptické situace
typ počasí
typ synoptický
typy půdní klimatické
typy refrakce elektromagnetických vln
typy vzduchových hmot

U

 
účinnost koalescenční (zachycovací)
účinnost kolizní (srážková)
účinnost sběrová
účinnost srážková
účinnost tepelná
událost povětrnostní extrémní
úder blesku
udometr
úhel advekce
úhel monzunový
úhel odchylky větru od izobary
uhlovodíky polycyklické aromatické
úhrn meteorologického prvku denní
úhrn srážek
ukazatel
úkazy atmosférické
úkazy přechodné světelné
Umkehrefekt
unášení kouřové vlečky
uncinus
undulatus
updraft
upřesnění předpovědi
upwelling
uragán
určení vzduchové hmoty
úřad meteorologický
úspěšnost předpovědi
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
ústředí spojovací meteorologické
úsvit
útlum elektromagnetických vln
útlum rychlosti větru
útlum zvukových vln
útvar barický
útvar tlakový
útvar tlakový řídící
utváření klimatu
UV-biometr
UV dozimetr
uzel

V

 
val fénový
vánek
vánice sněhová
vánky pobřežní
vardar
variace unitární
variograf
variometr
vazba dálková
vazba zpětná klimatická
vazkost molekulární
vazkost turbulentní
vedení tepla v půdě
vedro
vektopluviometr
velkopočasí
velopauza
velum
ventilace
ventilátory protimrazové
vergence
vertebratus
věta termodynamická hlavní
větev atmosférické fronty
větrolam
větroměr
větry Bersonovy západní
větry Krakatoa
větry pobřežní
větry východní polární
větry východní tropické
větry západní rovníkové
větry západní stálé
vchod frontální zóny
videodistrometr
viditelnost
vidmo
vichřice
vichřice mohutná
vichřice prachová nebo písečná
vichřice silná
vír cirkumpolární
virga
vírnatost
vír oblačný
vír polární
vír prachový nebo písečný
vír turbulentní
víry v atmosféře
víry závětrné
viskozita molekulární
viskozita turbulentní
vítr
vítr ageostrofický
vítr alobarický
vítr alohyptický
vítr anabatický
vítr antibarický
vítr antitriptický
vítr barický
vítr boční
vítr bouřlivý
vítr cyklostrofický
vítr čerstvý
vítr dosti čerstvý
vítr Eulerův
vítr geostrofický
vítr glaciální
vítr gradientový
vítr gravitační
vítr halný
vítr horský a údolní
vítr ionosférický
vítr izalobarický
vítr izalohyptický
vítr jezerní
vítr katabatický
vítr kinetický
vítr konvekční
vítr lavinový
vítr ledovcový
vítr lesní
vítr maximální (MAX WIND)
vítr měřený radiotechnickými prostředky
vítr mírný
vítr místní
vítr mořský
vítr nárazovitý
vítr orografický
vítr padavý
vítr pevninský
vítr pobřežní
vítr pouštní
vítr pravý
vítr proměnlivý
vítr prudký
vítr převládající
vítr přízemní
vítr sestupný
vítr silný
vítr slabý
vítr sluneční
vítr subgeostrofický
vítr subgradientový
vítr supergeostrofický
vítr supergradientový
vítr svahový
vítr termální
vítr údolní
vítr výsledný
vítr výstupný
vítr výškový
vítr zádový
vítr zdánlivý
vláha
vlásečnice
vlastnosti vzduchových hmot konzervativní
vlečka kouřová
vlhkoměr
vlhkoměr absolutní
vlhkoměr absorpční
vlhkoměr blánový
vlhkoměr elektrický
vlhkoměr chemický
vlhkoměr kondenzační
vlhkoměr vlasový
vlhkost efektivní
vlhkost klimatu
vlhkost půdy
vlhkost vzduchu
vlhkost vzduchu absolutní
vlhkost vzduchu měrná (specifická)
vlhkost vzduchu poměrná
vlhkost vzduchu relativní
vlhkost vzduchu specifická
vliv směsi znečišťujících látek na živé organismy
vlivy euryklimagenní
vlivy místní
vlivy stenoklimagenní
vlna
vlna cyklonální
vlna dlouhá
vlna fénová
vlna frontální
vlna horká
vlna horská
vlna překrývající
vlna rázová
vlna studená
vlna teplá
vlna teplotní
vlna tropopauzy
vlna veder
vlnění kouřové vlečky
vlnění vodní hladiny
vlnovod atmosférický
vlny akustické
vlny atmosférické
vlny gravitační
vlny gravitační Rossbyho
vlny Helmholtzovy
vlny inerční
vlny instabilní
vlny Kelvinovy–Helmholtzovy
vlny Kelvinovy
vlny na inverzní hladině
vlny pasátové
vlny planetární
vlny Rossbyho
vlny setrvačné
vlny stabilní
vlny stojaté
vlny střižné
vlny ve východním proudění
vlny závětrné
vlny zvukové
vločky sněhové
VOC
voda oblačná
voda přechlazená
voda půdní
voda srážková potenciální
voda v atmosféře
voda vysrážitelná
vodivost turbulentní
vodivost vzduchu elektrická
vodnost oblaku
vorticita
vorticita absolutní
vorticita ageostrofická
vorticita anticyklonální
vorticita cyklonální
vorticita geostrofická
vorticita křivostní
vorticita potenciální
vorticita relativní
vorticita střihová
vorticita termální
vpád monzunu
vpád polární
vpád studeného vzduchu
vpád teplého vzduchu
vpád vzduchu
vratkost ovzduší
vrcholek oblaku
vrcholek přestřelující
vrstevnice
vrstva aktivní
vrstva Appletonova
vrstva atmosféry mezní
vrstva mezní laminární
vrstva atmosféry mezní planetární
vrstva mezní turbulentní
vrstva atmosféry přízemní
vrstva D
vrstva E
vrstva E sporadická
vrstva F1
vrstva F2
vrstva inverzní
vrstva izotermická
vrstva Kennelyho a Heavisidova
vrstva kouřma
vrstva mísení
vrstva oblačná
vrstva ozonová
vrstva směšovací
vrstva teplotní zadržující
vrstva tření
vrstva zákalová
vrstvy ionosférické
vsak
vstok
vtahování
výběžek vysokého tlaku vzduchu
výboj blesku celkový
výboj blesku dílčí
výboj blesku hlavní
výboj blesku hybridní
výboj blesku jednoduchý
výboj blesku mezi oblakem a okolním vzduchem
výboj blesku mezi oblakem a zemí
výboj blesku mezi oblaky
výboj blesku s vůdčím výbojem směřujícím dolů
výboj blesku s vůdčím výbojem směřujícím nahoru
výboj blesku temný
výboj blesku vícenásobný
výboj blesku vstřícný
výboj blesku vůdčí
výboj blesku zpětný
výboj bodový
výboj hrotový
vydatnost srážková
vyjasňování
výkaz meteorologických pozorování měsíční
výměna molekulární
výměna radiační
výměna turbulentní
výměna vzduchu mezišířková
vymývání
výpar
výpar celkový
výpar fyzikální
výpar fyziologický
výpar neproduktivní
výpar potenciální
výpar produktivní
výpar skutečný
výparnost
výparoměr
výparoměr EWM
výparoměr GGI 3000
výparoměr Picheův
výparoměr Wildův
vyplňování cyklony
vysílání informací o letištích a o jejich meteorologických podmínkách automatické
výstraha meteorologická
výstraha před nebezpečnými meteorologickými jevy v letectví vnitrostátní
výstraha před nebezpečnými meteorologickými jevy všeobecná
výstup aerologický
výstupy aerologické letadly
výše tlaková
výška anemometrická
výška dynamická
výška geodynamická
výška geopotenciální
výška komína efektivní
výška letiště oficiální
výška minimální sektorová (MSA)
výška nadmořská
výška nadmořská stanice
výška nadmořská tlakoměru
výška nad obzorem
výška nového sněhu
výška nulové izotermy
výška oblaků
výška odtoková
výška radiolokačního cíle
výška relativní
výška rozhodnutí
výška sněhové pokrývky
výška celkové sněhové pokrývky
výška sněhové pokrývky průměrná
výška sněhu průměrná
výška srážek
výška tropopauzy
výška základny oblaků
výškoměr
výtrysk modrý
výtrysk obří
vyzařování
vyzařování atmosféry
vyzařování efektivní
vyzařování noční
vyzařování zemského povrchu
vyzařování zemského povrchu efektivní
vzařování
vzduch
vzduch antarktický
vzduch arktický
vzduch čistý
vzduch ekvatoriální
vzduch kontinentální
vzduch maritimní
vzduch mírných šířek
vzduch mořský
vzduch nasycený
vzduch nenasycený
vzduch neutrální
vzduch oceánský
vzduch pevninský
vzduch polární
vzduch průzračný
vzduch přesycený
vzduch půdní
vzduch rovníkový
vzduch studený
vzduch suchý
vzduch teplý
vzduch tropický
vzduch vlhký
vzduch znečištěný
vzdušina
vzlínání vody
vznos kouřové vlečky
vznos kouřové vlečky termický
vzorec
vzorec Ångströmův
vzorec Babinetův
vzorec barometrický
vzorec Bemporadův
vzorec Bouguerův
vzorec Bruntův
vzorec Clapeyronův
vzorec Ferrelův
vzorec Hannův pro redukci teploty vzduchu
vzorec Hannův pro pokles tlaku vodní páry s výškou
vzorec Hennigův
vzorec Kaminského
vzorec Kimballův
vzorec Kuzminův
vzorec Lambertův pro intenzitu záření
vzorec Lambertův pro výpočet průměrného směru větru
vzorec Laplaceův
vzorec Laplaceův a Rühlmannův
vzorec Magnusův
vzorec Marshallův a Palmerův
vzorec Poissonův
vzorec psychrometrický
vzorec Rossbyho
vzorec Savinovův
vzorec Sprungův
vzorec Stokesův
vzorec Thomsonův
vzorec Wussowův
vzorec Zenkerův
vztah
vztah Allardův
vztah Ferrelův
vztah Chrgianův
vztah Koschmiederův
vztah Lajchtmanův
vztah Marshallův a Palmerův
vztah Mayerův
vztah Němcův
vztah Šatského
vztah Thomsonův
vztah Thomsonův a Gibbsův
vztah Wussowův
vztah Z–I
vztlak

W

 
wall cloud
WIGOS
willy–willy
windprofiler
WIS

Z

 
zabezpečení Armády ČR hydrometeorologické
zabezpečení klimatické
zabezpečení letectva meteorologické
záblesk zelený
zadržování srážek
zadýmování
zachycování srážek
zajištění (zabezpečení) klimatické
zákal
zákal arktický
zakalení atmosféry
zákaloměr
zákal písečný
zákal prachový
zákal průmyslový
zákal solný
zákal výškový
základna oblaků
zákon
zákon Allardův
zákon Amagatův a Leducův
zákon Avogadrův
zákon Beerův
zákon Bouguerův
zákon bouří
zákon Boyleův
zákon Boyleův a Mariotteův
zákon Buys-Ballotův
zákon Daltonův
zákon Doveho
zákon Gay-Lussacův
zákon Charlesův
zákon Kirchhoffův
zákon Lambertův
zákon Lambertův a Bouguerův
zákon Laplaceův
zákon Mariotteův
zákon Planckův
zákon posunovací
zákon Raoultův
zákon Rayleighův
zákon Stefanův a Boltzmannův
zákon Stokesův
zákon větru barický
zákon Wienův
zákony Fourierovy
zákony Poissonovy
zakřivení izobar nebo izohyps anticyklonální
zakřivení izobar nebo izohyps cyklonální
zakuřování
zálet počasí
zaměřovač bouřek
zárodek kroupový
zář
záře fialová
záření
záření atmosféry
záření atmosféry odražené
záření cirkumglobální
záření cirkumsolární
záření černého tělesa
záření difuzní
záření dlouhovlnné
záření efektivní
záření elektromagnetické
záření fotosynteticky aktivní (FAR)
záření infračervené
záření infračervené blízké
záření ionizující
záření korpuskulární
záření kosmické
záření krátkovlnné
záření oblohy rozptýlené
záření odražené
záření povrchu Země
záření přímé
záření rozptýlené
záření Slunce
záření sluneční globální
záření sluneční globální odražené
záření sluneční přímé
záření sluneční rozptýlené
záření směřující dolů
záření směřující nahoru
záření tepelné
záření totální
záření ultrafialové
záření viditelné
záření vstřícné
záření Země
záření Země celkové
záření zemského povrchu
záření zemské směřující nahoru
záření zpětné
záře polární
zářivost
zařízení hromosvodné
zataženo
zatížení klimatické
závěj sněhová
závětří, strana závětrná
zavlažení
závoj oblačný
zdroj znečišťování ovzduší
zdroj znečišťování ovzduší přízemní
zdroj znečišťování ovzduší vyvýšený
zeď fénová
zesílení srážek orografické
zeď prachová nebo písečná
zesilování anticyklony
zeslabení slunečního záření
zhoršení počasí
zchlazování
zima
zlepšení počasí
zlomy
změna klimatu
změna meteorologického prvku individuální
změna meteorologického prvku lokální
změna počasí
změna počasí náhlá
změna teploty vzduchu transformační
změna typu povětrnostní situace
zmrazky
zmrzlíci
značka časová
znečištění ovzduší
znečištění ovzduší globální
znečištění ovzduší očekávané
znečištění ovzduší potenciální
znečištění ovzduší pozaďové
znečištění ovzduší radioaktivní
znečištění ovzduší tepelné
znečištění světelné
znečišťování ovzduší
zóna frontální
zóna frontální klimatologická
zóna frontální výšková planetární
zóna konvergence intertropická
zonalita klimatu
zóna svahová teplá
zonda
zoobioklimatologie
zoofenofáze
zoofenologie
zooklimatologie
zora
zostření fronty
zpracování dat z meteorologické družice
zpráva
zpráva INTER
zpráva letecká meteorologická pravidelná (METAR)
zpráva letecká meteorologická mimořádná (SPECI)
zpráva meteorologická
zpráva o měsíčních údajích z pozemní stanice (CLIMAT)
zpráva o měsíčních aerologických průměrech z pozemní stanice (CLIMAT TEMP)
zpráva o náhlé změně počasí
zpráva o příkonu fotonového dávkového ekvivalentu (RAD)
zpráva o přízemních meteorologických pozorováních z pozemní stanice (SYNOP)
zpráva o přízemních meteorologických pozorováních z pozemní stanice zkrácená (SYRED)
zpráva o přízemních meteorologických pozorováních zkrácená (AERO)
zpráva o stavu povrchu vzletové a přistávací dráhy (SNOWTAM)
zpráva synoptická
zpráva z pozemní stanice o tlaku, teplotě, vlhkosti a větru ve vyšších hladinách (TEMP)
zpráva z pozemní stanice o výškovém větru (PILOT)
zrcadlení
zrcadlení boční
zrcadlení spodní
zrcadlení svrchní
zrcadlení vícenásobné
zrcátko oblačné
zrcátko rosné
zrna sněhová
zrychlení Coriolisovo
zrychlení tíhové
z-systém
zvláštnosti oblaků
zvrat počasí
zvrat teploty
zvrstvení atmosféry teplotní
zvuk v atmosféře
zvýraznění fronty
zvýšení horizontu
zvýšení obzoru